Nostetta särkikaloista

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vetämässä hankkeessa tuodaan särki kuluttajien lautaselle. Teollisen elintarviketuotannon toimijoille kehitetään kalatalokonsepti, jonka avulla särjen saatavuus ja kalajakeiden hyödyntäminen paranevat.

MISTÄ ON KYSE?

Särkikaloja hyödynnetään elintarvikkeina vielä verrattain vähän, vaikka kotimaisen kalan pyytämisellä on monia ekologisia ja aluetaloudellisia hyötyjä. Särkikalojen kalastus poistaa vesistöstä ravinteita, vähentää rehevöitymistä ja hoitaa kalakantoja.

Elintarvikejalostuksen ongelma on ollut tarvittavan särkikalan tasainen ja riittävä saatavuus sekä jalostustoiminnan kannattavuus. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Sitra ovat yhdessä tarttuneet haasteeseen, ja aikovat kasvattaa kotimaisen särkikalan kannattavuutta uuden kiertotalouden mukaisen kalatalokonseptin avulla.

Nostetta särkikaloista -hankkeessa haetaan ratkaisuja särkikalojen teollisen elintarviketuotannon keskeisiin ongelmakohtiin: saatavuuteen, logistiikkaan ja käsittelyprosessiin. Tavoitteena on tuoda kotimainen särkikala kuluttajien lautaselle parantamalla särkikalamassan saatavuutta tuottajille ja hyödyntämällä kalajakeet eviä myöten esimerkiksi rehuna tai lisäarvotuotteina.

Hanke on osa Sitran julkaiseman kiertotalouden kansallisen tiekartan pilottia Kotimainen kala ja kalateollisuus kilpailukykyisen kiertotalouden tukijalaksi. Pilottiin kuuluvien hankkeiden avulla pyritään kannustamaan ravinteiden kierrättämistä merestä ja vesistöistä maalle särkikalojen kohdennetulla kalastuksella.

Mitä teemme?

Hankkeessa etsitään ratkaisuja kiertotalouden mukaiselle kalatalokonseptille, jossa särkikalat käytetään hyödyksi elintarvikkeena ja muina tuotteina viimeistä evää myöten. Hankkeen aikana keskitytään ensinnäkin tehostamaan logistiikkaa selvittämällä ratkaisuja, jotka mahdollistavat pienten ja suurten kalansaaliiden kannattavan kuljettamisen ja keräilyn. Jotta prosessi saadaan tehokkaaksi, tarvitaan kuljetuksiin ja tuotantoprosessin suunnitteluun liittyvälle saalistiedolle myös digitaalinen järjestelmä, jonka Xamk suunnittelee ja testaa.

Hankkeessa selvitetään, miten särkikalojen, erityisesti särkien, lahnojen ja säyneiden, perkaamista voidaan automatisoida. Perkaus on nykyisellään käsityötä, mikä nostaa lopputuotteen hintaa. Lisäksi hankkeen aikana etsitään liiketoimintamalleja, jotka tekevät särkikalojen kalastuksesta ja jalostuksesta elintarvikkeeksi kannattavan kalaketjun kaikille toimijoille.

Kuka on mukana?

Xamk vastaa hankkeen toteuttamisesta. Itä-Suomen kalatalousryhmä aktiivisesti ohjaa hankkeen toimintaa ja välittää tietoa hankkeen toiminnasta muille kalatalousryhmille sekä erityisesti itäsuomalaisille kalastajille ja kalanjalostajille. Ohjausryhmässä on mukana laaja-alainen joukko kala-alan toimijoita. Hankkeen toiminta-alue on Itä-Suomi, mutta tulokset ovat laajennettavissa koko Suomeen.

Missä mennään?

Hanke käynnistyi helmikuussa 2018 ja päättyy vuoden 2019 loppuun mennessä. Hankkeen etenemisestä ja tuloksista voi lukea lisää täältä.

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vain!

Mistä on kyse?