Nostetta särkikaloista

Päättynyt hanke 2/2018-12/2019.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vetämässä hankkeessa teollisen elintarviketuotannon toimijoille kehitettiin kalatalokonsepti, jonka avulla särjen saatavuus ja kalajakeiden hyödyntäminen paranivat.

Mistä oli kyse?

Särkikaloja hyödynnetään elintarvikkeina vielä verrattain vähän, vaikka kotimaisen kalan pyytämisellä on monia ekologisia ja aluetaloudellisia hyötyjä. Särkikalojen kalastus poistaa vesistöstä ravinteita, vähentää rehevöitymistä ja hoitaa kalakantoja. Nostetta särkikaloista -hankkeessa haettiin ratkaisuja särkikalojen teollisen elintarviketuotannon keskeisiin ongelmakohtiin: saatavuuteen, logistiikkaan ja käsittelyprosessiin.

Hanke oli osa Sitran julkaiseman kiertotalouden kansallisen tiekartan pilottia Kotimainen kala ja kalateollisuus kilpailukykyisen kiertotalouden tukijalaksi. Pilottiin kuuluvien hankkeiden avulla pyrittiin kannustamaan ravinteiden kierrättämistä merestä ja vesistöistä maalle särkikalojen kohdennetulla kalastuksella.

Mitä saatiin aikaan?

Nostetta särkikaloista -hankkeen aikana selvitettiin logistiikan sekä kalastus- ja jalostusmenetelmien kehittämisen keinoja. Ratkaisujen pohjalta kehitettiin kiertotalouden mukainen kalatalokonsepti Itä-Suomeen, joka parantaa särkikalan saatavuutta ja kalajakeiden hyödynnettävyyttä esimerkiksi rehuna.

Hankkeen aikana kehitettiin testisovellus, jolla kalastajat voivat tehdä saalistietoilmoituksen viranomaisille. Sovelluksen oheen kehitettiin myös muita toimintoja hyödynnettäväksi kuljetuksissa sekä kalaerien jäljittämisessä tukkujen ja kuluttajien keskuudessa. Saalistietojen välitys kalatoimijoiden kesken tarjoaa uusia mahdollisuuksia tiedonkulun ja toimitusketjun tehostamiseen. Sovelluksen laajempaa käyttöönottoa rajoittavat kuitenkin erilaiset toimintatavat ja käytössä olevien järjestelmien kirjo.

Kokeilut osoittivat, että särkikalojen elävänä säilyttäminen sumpuissa mahdollistaa isompien kalaerien kuljettamisen, joka laskee kuljetuskustannuksia. Lisäksi ensivaiheen lajittelumenetelmät erottelevat sopivan kokoisen kalan, jolloin pienet kalat jäävät vielä kasvamaan. Eri kalalajien perkauslaitteiston testauksen tulokset ovat olleet lupaavia, ja kehitystyö jatkuu Future Mission Oy:n hankkeessa vuonna 2020. Kuljetusten kylmäkuljetusratkaisuja tulee kuitenkin vielä kehittää kylmäkonttien painavuuden vuoksi.

Nostetta särkikaloista -hanke on osaltaan tukenut kalataloustoimijoiden verkostoitumista erilaisten seminaarien, tapaamisten, työpajojen ja muiden tilaisuuksien kautta. Tulokset ovat luoneet hyvät edellytykset kuljetuslogistiikan tehostamiselle ja uusien ratkaisumallien kehittämiselle sekä yleisesti selventäneet toimintaa uusien toimintamallien kautta.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja hankevastaavana oli Sitran puolelta Merja Rehn. Xamk vastasi hankkeen toteuttamisesta. Muita yhteistyötahoja olivat hankkeen toimenpiteisiin osallistuneet kalatalousalan yritykset, hankkeen ohjausryhmä sekä muut tutkimus- ja kehittämishankkeet.

Ota yhteyttä

Rohkeasti vain!

ihmiset
Riku Sinervo
Asiantuntija, Luonto ja talous

Mistä on kyse?