Pilottihaku IHAN-kokeilualustalle

Etsimme datan jakamisen ja standardisoinnin haasteita ratkovia pilottikokeiluja testattavaksi IHAN®-kokeilualustalla. Haku aukesi 25.3.2021 ja päättyi 17.9.2021.

Mistä on kyse?

Rakennamme reilua eurooppalaista datataloutta, joka keskittyy luomaan palveluja ja dataan perustuvia tuotteita eettisesti.

Reiluus tarkoittaa sitä, että yksilöiden oikeuksia suojellaan ja kaikkien sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon datataloudessa. Digitaalisissa palveluissa luottamus yksilöiden ja organisaatioiden välillä rakentuu datan eettiselle hallinnalle, joka perustuu datan keräämisen, hallinnoinnin, vaihdannan ja jakamisen läpinäkyvyyteen.

Mitä etsimme?

Haemme nyt testattavaksi IHAN-kokeilualustalle jo käynnissä olevia tai nopeasti käynnistyviä pilottikokeiluja, joissa ratkotaan datan jakamiseen ja datan standardisointiin liittyviä haasteita.

Etsimme erityisesti organisaatioita, jotka toimivat usean toimijan muodostamassa yhteistyöverkostossa. Hakija voi toimia millä tahansa toimialalla. Kansainvälisyys on merkittävä etu. Hankedokumentaatio tehdään englanniksi.

Verohallinnon sekä Wärtsilän ja SEBin pilottikokeilut ovat esimerkkejä onnistuneesti toteutetuista hankkeista.

Sitra ei suoraan rahoita kokeiluja, vaan tarjoaa avoimen lähdekoodin IHAN-kokeilualustan veloituksetta mukaan valittujen hakijoiden käyttöön määräajaksi.

Mitä odotamme hakemuksilta?

Hakemusten tulee täyttää seuraavat arviointikriteerit:

Pilottikokeilun tulee olla hakijan oma ja hakijalla tulee olla riidaton oikeus immateriaalioikeuksiin ja sillä tulee olla riidaton oikeus hyödyntää ja edelleen kehittää ratkaisua pilotoinnin toteutuksen yhteydessä.

Hakija on vastuussa Sitralle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia.

Kuka voi hakea?

Hakuun voivat osallistua sekä taloudellista että ei-taloudellista toimintaa harjoittavat organisaatiot.

Jos hakija on yritys tai muutoin harjoittaa taloudellista toimintaa, on sen oltava kelpoinen vastaanottamaan de minimis -tukea (Euroopan komission asetus 1407/2013 vähämerkityksellisestä tuesta).

Hakijan tulee vastata kaikista pilotointiin liittyvistä erilliskuluista ja mahdollisesti tarvittavien lisäpalvelujen kuluista.

Hakuohjeet

Haku avattiin 25.3.2021 ja päättyi 17.9.2021.

Hakijan tulee lähettää vapaamuotoinen hakemus Sitraan sähköpostilla osoitteeseen ihan@sitra.fi. Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat seikat:

  1. pilotin nimi
  2. käyttötapaus tai -tapaukset, joita aiotaan testata kokeilualustalla
  3. millaista dataa ja mitä datalähteitä kokeilussa käytettäisiin
  4. hyödyt, joita hakija etsii kokeilusta
  5. nykyiset tai potentiaaliset kumppanit käyttötapauksessa
  6. hakijan yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite)

Sitra arvioi hakemukset arviointikriteerien valossa ja päättää sen perusteella jatkosta. Sitra ilmoittaa, valitaanko hakija jatkokeskusteluun. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Lisätietoja: ihan@sitra.fi

Henkilötietojen käsittely

Hakuun osallistuva taho vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa sen kontaktihenkilöiden sekä haun yhteydessä yksilöidyt henkilötiedot Sitralle haun mukaisen hankkeen toteuttamista varten ja siitä, että tiedot ovat oikeita.

Haussa annettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon mahdolliseen jatkoyhteistyöhön liittyen. Haussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään Sitran sidosryhmä- ja markkinointirekisterin rekisteriselosteen mukaisesti. Lisäksi haun kautta mukaan valittujen organisaatioiden kontaktihenkilöiden edellä mainittuja henkilötietoja käsitellään mahdollisten sopimusten laatimista ja käsittelyä varten.

Lue lisää

uutiset

Haku reilun datatalouden kokeilualustalle auki

Hankkeet

Reilun datatalouden kokeilualusta – ihan.fi

Ota yhteyttä

Juhani Luoma-Kyyny
ihmiset
Juhani Luoma-Kyyny
ihmiset
Katri Korhonen
Asiantuntija, Kilpailukykyä datasta

Mistä on kyse?