RESURSSITEHOKKUUSKÄVELY

Sitra ja Jykes syvensivät resurssiviisaustyötä  kymmenen keskisuomalaisen yrityksen kanssa.

Yrityksiin tehtiin yhden päivän mittaiset resurssitehokkuuskävelyt, joiden aikana laadittiin nopea arvio energia- ja materiaalitehokkuuden tasosta yrityksissä, tunnistettiin potentiaalisimmat parannuskohteet ja ennen kaikkea selvitettiin, minkälaisia hyviä resurssiviisauden käytäntöjä yrityksissä jo on. 

Hankessa tunnistettiin lukuisia hyviä resurssitehokkuutta edistäviä käytäntöjä, joita jaettiin yritysten kesken. Kävelyillä tunnistettiin myös useita resurssitehokkuuden kehityskohteita, joihin yritykset ovat sittemmin tarttuneet.

Resurssitehokkuuskävelyt toteutti Gaia Consulting Oy, jolla on kokemusta vastaavanlaisista yritysten resurssitehokkuuskatsauksista Raumalla ja Salossa.  

Lue lisää hankkeen tuloksista loppuraportista.

Ota yhteyttä

ihmiset
Lari Rajantie

Mistä on kyse?