Siirry suoraan sisältöön

Säästöjä taloyhtiöissä

Säästöjä taloyhtiöissä -hankkeessa kokeiltiin pienillä investoinneilla tehtäviä energiaa ja vettä säästäviä toimenpiteitä sekä pyrittiin ratkaisemaan taloyhtiöiden johtamiseen liittyviä haasteita.

MISTÄ ON KYSE?

Suomessa on paljon vanhoja taloyhtiöitä, jotka kaipaavat lisätietoja helposti toteutettavista toimenpiteistä, joilla ne voivat säästää energiakustannuksissa ja samalla pienentää hiilijalanjälkeään. Säästöjä taloyhtiöissä -hankkeessa kokeiltiin pienillä investoinneilla tehtäviä energiaa ja vettä säästäviä toimenpiteitä sekä pyrittiin ratkaisemaan taloyhtiöiden johtamiseen liittyviä haasteita.

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä asumisen osuus on noin kolmannes. Lämmitys, sähkö ja talon ylläpito tuottavat noin 70 prosenttia asumisen hiilijalanjäljestä. Sitran teettämän selvityksen mukaan pelkästään asumiseen liittyvillä kulutusvalinoilla kotien energiankäytön ja ylläpidon aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää jopa 60 prosenttia.

Suomessa on 89 000 taloyhtiötä, jossa asuu 2 700 000 ihmistä. Taloyhtiöt kuluttavat vuodessa noin viisi miljardia euroa erilaisiin ostoihin, joista noin 40 prosenttia on energiaan liittyviä kustannuksia eli lämmitystä, vettä ja sähköä. Tavallisen perheen vuosikustannuksissa tämä on noin 1500–2000 euroa. Arvioiden mukaan taloyhtiöiden energiakustannuksista voitaisiin kohtuupanostuksin vähentää noin 10–20 prosenttia, kunhan säästöjen toteuttaminen on helppoa.

Tässä hankkeessa paneuduttiin taloyhtiöiden energian ja veden kulutuksen vähentämiseen ja sitä kautta niin kustannusten kuin asumisen hiilijalanjäljen pienentämiseen. Koska päätöksenteko yhtiökokouksissa koetaan usein raskaaksi ja hitaaksi, keskityttiin tässä hankkeessa kokeilemaan toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa nopeasti.

Hankkeessa kokeiltavat toimenpiteet vaativat vain pieniä investointeja. Taloyhtiön hallitus voi helposti mahduttaa ne hoitobudjettiinsa, joten ne eivät vaatineet taloyhtiön yhtiökokouksen päätöstä.

Mitä teemme?

Hankkeessa kokeiltiin taloyhtiöissä pienin investoinnein tehtäviä toimenpiteitä, jotka pienentävät sekä energiakustannuksia että hiilijalanjälkeä. Kokeilut liittyivät muun muassa energian ja veden säästöön, jätehuoltoon ja asukasviestintään. Toimenpiteiden vaikutuksista kerättiin tietoa ja tuloksia niin mittauksilla kuin erilaisilla kyselyillä.  Tulokset julkaistiin taloyhtiöiden hallinnon edustajien, kaikkien alalla toimivien sekä muuten vain asiasta kiinnostuneiden hyödynnettäväksi.

Taloyhtiöiden energiakustannuksista on kohtuullisin panostuksin mahdollista vähentää arviolta 10-20 prosenttia. Pienin investoinnein tehtäviä energiaa säästäviä toimenpiteitä ja niiden tuloksia on kuitenkin tutkittu tähän mennessä hyvin vähän. Erilaisten energiaa säästävien toimenpiteiden vaikutuksia vertailevia tutkimuksia ei juuri löydy, joten taloyhtiöiden hallinnon edustajien voi olla vaikea päättää, mihin toimenpiteisiin ryhtyä, ja miten arvioida toimenpiteiden takaisinmaksuaikaa. Tämän hankkeen tarkoituksena on tuottaa tätä tietoa ja todentaa kokeiluilla saavutettavat energia- ja kustannussäästöt.

Hankkeen kokeiluilla pyrittiin saavuttamaan 10 prosentin säästöt energiankulutuksessa, ja samalla pienentämään sekä taloyhtiöiden kustannuksia että hiilijalanjälkeä. Samalla pyrittiin myös ratkaisemaan taloyhtiöiden johtamiseen liittyviä haasteita, jotta mahdollisimman moni taloyhtiö voisi tehdä vastaavia toimenpiteitä jatkossa.

Keitä on mukana?

Hankkeen toteuttamisesta ja organisoinnista vastasi Fluxio Isännöinti Oy. Hankkeessa oli mukana useita alan asiantuntijoita, kuten HSY Ilmastoinfo ja Eneron Oy, sekä palveluntarjoajia, joilla on hyväksi todettuja ratkaisuja energian- ja vedensäästöön. Lisäksi mukana oli 11 taloyhtiötä, joissa toteutettiin yhteensä 14 erilaista kustannusten vähentämiseen tähtäävää toimenpidettä.

Missä mennään?

Hanke kesti helmikuusta 2018 vuoden loppuun saakka. Hankkeen alussa kaikkiin kohdetaloyhtiöihin tehtiin alkutilannekartoitus ja -kysely. Kokeiluista viestittiin taloyhtiöiden asukkaille niin kirjallisesti kuin asukastilaisuuksissa. Hankkeessa tehtävät kokeilut aikataulutettiin ensimmäisten 6 kuukauden ajalle ja loppuvuosi 2018 keskityttiin tulosten mittaamiseen, analysointiin ja raportointiin. Hankkeen tulokset julkistettiin vuoden lopussa.

AJANKOHTAISTA

Pinnalla nyt.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi!

Mistä on kyse?