Lab 2: Ratkaisuja luonnosta

Sitra Lab etsii luonnosta ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin.

Ajankohtaista

Pysy mukana.

MISTÄ ON KYSE?

”Tehdään samalla tavalla kuin edellisellä kerralla” on lause, jota emme enää juurikaan kuule. Ajallemme ovat tyypillisiä ongelmat, joihin ei ole olemassa patenttivastauksia, yhteisistä ongelman määrittelyistä puhumattakaan.

Tulevaisuuslaboratorio on käytännönläheinen koulutusohjelma, jossa etsimme uusia tapoja ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Koulutus ei pääty loppukokeeseen eikä meillä ole läksyjä. Tekemistä on silti reilusti. Intensiivisestä ohjelmasta saat roppakaupalla uusia verkostoja, käytännöllisiä lähestymistapoja ja uutta ajateltavaa.

Tulevaisuuslaboratorion tavoitteena on kasvattaa mukaan valittujen muutoksentekijöiden kykyä tehdä muutosta, halua olla ratkaisija ja mahdollisuuksia toimia monimutkaisessa maailmassa.

Ratkaisuja luonnosta

Luontopohjaiset ratkaisut Luontopohjaiset ratkaisut (engl. nature-based solutions) ovat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja, jotka tukeutuvat luontoon tai inspiroituvat siitä. Ne tuottavat samanaikaisesti ekologista, sosiaalista ja taloudellista hyötyä. Esimerkiksi merialueiden suojelualueet suojelevat luonnon monimuotoisuutta ja edistävät kalastuselinkeinolle tärkeiden lajien elinvoimaisuutta. Luonnosta inspiroituvat ratkaisut voivat matkia luonnonmateriaalien, -rakenteiden tai -prosessien ominaisuuksia, esimerkiksi materiaalien valmistuksessa voi matkia puun jousto-ominaisuuksia. ovat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja, jotka tukeutuvat kestävällä tavalla luontoon tai inspiroituvat siitä. Tulevaisuuslaboratorion etsimät ratkaisut pyrkivät samaan aikaan sekä vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta että vastaamaan kaupungistumisen aiheuttamiin ongelmiin. Luontopohjaiset ratkaisut voivat perustua ekosysteemien säilyttämiseen ja muokkaamiseen tai uusien ekosysteemien luomiseen. Ne vastaavat yhteiskunnallisiin haasteisiin tehokkaasti ja mukautuvasti, lisäten hyvinvointia ja pitäen yllä luonnon monimuotoisuutta.

Yli 70 prosenttia suomalaisista asuu kaupungeissa. Kaupungistumisen trendi luo uusia haasteita ja toisaalta antaa uusia mahdollisuuksia niin kasvaville kaupungeille kuin maaseudullekin. Luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan vastata moniin kaupungistumisen aiheuttamiin hyvinvoinnillisiin, kulttuurisiin, ympäristöllisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Mukaan valitut tiimit tarkastelevat kaupungistumisen trendin tuomia haasteita ja mahdollisuuksia laajasti kaupungeissa ja haja-asutusalueilla.

Ratkaisut voivat esimerkiksi vahvistaa ihmisten immuunipuolustusta, tukea kaupunkiviljelyä, lisätä ympäristökasvatuksen mahdoollisuuksia, tarjota osallisuuden kokemuksia, lisätä alueen vetovoimaa, parantaa hulevesien hallintaa – tai jotain ihan muuta. Tärkeintä on, että ratkaisu samanaikaisesti vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja vastaa kaupungistumisen aiheuttamiin haasteisiin, joko kaupungeissa tai haja-asutusalueilla.

FAQ

Heräsikö kysymyksiä? Kurkkaa, löytyisikö vastaus täältä.

Onko mahdollista koota englanninkielellä toimiva tiimi? Jos on, onko tulevaisuuslaboratoriosta kuvausta englanniksi?

Olemme kovasti pohtineet kielivalintaa ja ainakin tällä kertaa tulevaisuuslaboratorio on suomenkielinen. Valitettavasti emme pysty takaamaan, että laboratorioon voi osallistua ilman, että ymmärtää suomen kieltä ja pystyy osallistumaan yhteiseen keskusteluun. Tulevaisuuslaboratorion perustiedot löytyvät englanninkielisiltä verkkosivuilta (tulossa pian).

Tulevaisuuslaboratorion työskentelyä kutsutaan koulutukseksi. Tarkoitetaanko tällä ennen kaikkea prosessin myötä tapahtuvaa oppimista muilta mukaan valituilta tiimeiltä vai onko tässä Sitran puolelta jonkinlaista muutakin koulutusta osallistujille?

Tulevaisuuslaboratoriota voisi yhtä hyvin kuvata yhteiskehittämisen prosessiksi tai yhteisöllisen oppimisen prosessiksi. Koulutus on kuitenkin sanana helpoin ymmärtää. Tulevaisuuslaboratorio on koulutus siksi, että siellä ollaan ennen kaikkea oppimassa. Oppiminen tapahtuu tekemisen kautta eli yhteisessä prosessissa niin oman tiimin, koko laboratorioryhmän kuin ulkopuolisten asiantuntijoidenkin kanssa.

Uskomme, että labran teemaan liittyen osallistujaryhmällä on paljon asiantuntemusta. Koulutus ei siis varsinaisesti painotu luontopohjaisten ratkaisujen ja kaupungistumisen sisältöihin, vaan pikemminkin tulevaisuuslaboratorio tarjoaa uusia lähestymistapoja ja välineitä kehittämiseen, viheliäiden ongelmien ratkaisemiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Samalla osallistuja tulee osaksi tiivistä oman alan verkostoa, jossa mukana olevat osaajat tarkastelevat aihetta eri näkökulmista.

Meillä ei ole käyttöä kokeilurahoitukselle, mutta haluaisimme silti mukaan. Voimmeko hakea Sitra Labiin?

Kyllä!

Meillä ei ole vielä mitään ratkaisua valmiina, mutta tiedämme aiheen, josta haluaisimme lähteä liikkeelle. Voimmeko hakea ilman ratkaisuideaa?

Kyllä voitte. Labin hakuvaiheessa arvostamme (ja riittää), että teillä on jokin kaupungistumisen haasteisiin liittyvä ongelma, mahdollisuus tai näkökulma, jota haluaisitte työstää.

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vaan!

Mistä on kyse?