Lab 2: Ratkaisuja luonnosta

Sitra Lab 2 on koulutusohjelma, joka etsii luonnosta ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin.

Ajankohtaista

Pysy mukana.

Kuvituskuva: Sitra lab 2
artikkelit

Miten voimme vastata kaupungistumisen haasteisiin luonnosta tulevilla ratkaisuilla?

Ihmisiä istumassa ringissä kannettavat tietokoneet sylissään.
Verkkotapahtuma

Sitra Lab järjestää: Keskustelu kaupungistumisen haasteista ja luontopohjaisista ratkaisuista

keskiviikko, 30.9.
Kaivostyöläinen katselee avautuvasta ikkunasta mehiläistenhoitajaa pellolla
Ilmiö

Kukista, mehiläisistä ja farkuista

Kuvituskuva, jossa nainen meditoi sienen päällä metsässä, jossa on LAB-kirjaimet taustalla
uutiset

Sitra Labin osallistujat valittu: 9 tiimiä ratkomaan kaupungistumisen haasteita

kuvituskuva
uutiset

Sitra Lab etsii luonnosta ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin – hae mukaan tulevaisuuslaboratorioon!

Mistä on kyse?

”Tehdään samalla tavalla kuin edellisellä kerralla” on lause, jota emme enää juurikaan kuule. Ajallemme ovat tyypillisiä ongelmat, joihin ei ole olemassa patenttivastauksia, yhteisistä ongelman määrittelyistä puhumattakaan.

Sitra Labin koulutusohjelma on käytännönläheinen kehittämis- ja kehittymismatka, jossa etsimme uusia tapoja ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Koulutus ei pääty loppukokeeseen eikä meillä ole läksyjä. Tekemistä on silti reilusti. Intensiivisestä ohjelmasta saa roppakaupalla uusia verkostoja, käytännöllisiä lähestymistapoja ja uutta ajateltavaa.

Koulutusohjelman tavoitteena on kasvattaa mukaan valittujen muutoksentekijöiden kykyä tehdä muutosta, halua olla ratkaisija ja mahdollisuuksia toimia monimutkaisessa maailmassa.

Sitra Lab 2:n osallistujat valittiin avoimella haulla, johon oli mahdollista hakea tiimeinä. Mukaan valittiin lopulta 9 tiimiä. Lue hausta lisää uutisestamme: Sitra Lab etsii luonnosta ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin – hae mukaan tulevaisuuslaboratorioon

Koulutuksen moduulit ja aikataulu

  1. 09/2020 Toimintaympäristö ja systeemiajattelu. Katsotaan vähän kauempaa ja hahmotetaan kokonaisuus ongelman ja ratkaisun ympärillä.
  2. 10/2020 Ongelman ymmärrys. Yritetään ymmärtää kaupungistumiseen liittyviä ongelmia asettumalla muiden housuihin, empatiaa käyttäen. Mennään lähemmäs sidosryhmiämme ja rajataan ongelmaa.
  3. 11/2020 Tulevaisuus ja ratkaisut. Otetaan silmille tulevaisuuslasit, ja etsitään niiden avulla uusia uusia ratkaisuja ja näkökulmia. Kuvitellaan toivottavia tulevaisuuksia. Lopuksi käännetään ideat ja ratkaisut kohti konkretiaa ja kokeiluja.
  4. 12/2020 Välineitä vaikuttavuuteen. Keskitytään kokeiluihin: tehdään näkyviksi niiden jo syntyneitä vaikutuksia, sekä tarkastellaan tapoja hahmottaa ja mitata niiden vaikuttavuutta.
  5. 02/2020 Opit ja johtopäätökset. Käydään läpi kuljettua oppimismatkaa: mitä on tullut tehtyä, mitä oppeja ja oivalluksia prosessista kannattaa ottaa mukaan jatkokehittämiseen ja omaan työhön. Pohditaan yhdessä myös yhteiskunnallisten ongelmien ratkomiseen ylipäätään tarvittavia taitoja, asenteita ja tekemistä.

Osallistujatiimit ja kokeilut

Tutustu kokeiluihin ja ota rohkeasti yhteyttä tiimien asiantuntijoihin!

Kuvituskuva: Polyttäjät edellä ratkaisuihin
Kokeilu

Pölyttäjät edellä ratkaisuihin

Kuvituskuva: Luontohyvitys
Kokeilu

Luontohyvitys

Kuvituskuva: Terveellistä luontokosketusta ja monipuolista oppimista
Kokeilu

Terveellistä luontokosketusta ja monipuolista oppimista

Kuvituskuva: Metsat takaisin
Kokeilu

Metsät takaisin

Kuvituskuva: Näe lähiluonto uusin silmin
Kokeilu

Näe lähiluonto uusin silmin

Kuvituskuva: Riistametsänhoidolla monimuotoisuutta
Kokeilu

Riistametsänhoidolla monimuotoisuutta

Kuvituskuva: Turhat nurmikot niityiksi
Kokeilu

Turhat nurmikot niityiksi

Kuvituskuva: Asfalttipihoista korttelipuutarhoiksi
Kokeilu

Asfalttipihoista korttelipuutarhoiksi

Kuvituskuva
Kokeilu

Luonnonmukainen ja osallistava kaupunkisuunnittelu

Katse ratkaisuihin

Luontopohjaiset ratkaisut Luontopohjaiset ratkaisut

Luontopohjaiset ratkaisut (engl. nature-based solutions) ovat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja, jotka tukeutuvat luontoon tai inspiroituvat siitä. Ne tuottavat samanaikaisesti ekologista, sosiaalista ja taloudellista hyötyä. Esimerkiksi merialueiden suojelualueet suojelevat luonnon monimuotoisuutta ja edistävät kalastuselinkeinolle tärkeiden lajien elinvoimaisuutta. Luonnosta inspiroituvat ratkaisut voivat matkia luonnonmateriaalien, -rakenteiden tai -prosessien ominaisuuksia, esimerkiksi materiaalien valmistuksessa voi matkia puun jousto-ominaisuuksia.

Avaa termisivu Luontopohjaiset ratkaisut ovat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja, jotka tukeutuvat kestävällä tavalla luontoon tai inspiroituvat siitä. Tulevaisuuslaboratorion etsimät ratkaisut pyrkivät samaan aikaan sekä vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta että vastaamaan kaupungistumisen aiheuttamiin ongelmiin. Luontopohjaiset ratkaisut voivat perustua ekosysteemien säilyttämiseen ja muokkaamiseen tai uusien ekosysteemien luomiseen. Ne vastaavat yhteiskunnallisiin haasteisiin tehokkaasti ja mukautuvasti, lisäten hyvinvointia ja pitäen yllä luonnon monimuotoisuutta.

Yli 70 prosenttia suomalaisista asuu kaupungeissa. Kaupungistumisen trendi luo uusia haasteita ja toisaalta antaa uusia mahdollisuuksia niin kasvaville kaupungeille kuin maaseudullekin. Luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan vastata moniin kaupungistumisen aiheuttamiin hyvinvoinnillisiin, kulttuurisiin, ympäristöllisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Mukaan valitut tiimit tarkastelevat kaupungistumisen trendin tuomia haasteita ja mahdollisuuksia laajasti kaupungeissa ja haja-asutusalueilla.

Ratkaisut voivat esimerkiksi vahvistaa ihmisten immuunipuolustusta, tukea kaupunkiviljelyä, lisätä ympäristökasvatuksen mahdoollisuuksia, tarjota osallisuuden kokemuksia, lisätä alueen vetovoimaa, parantaa hulevesien hallintaa – tai jotain ihan muuta. Tärkeintä on, että ratkaisu samanaikaisesti vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja vastaa kaupungistumisen aiheuttamiin haasteisiin, joko kaupungeissa tai haja-asutusalueilla.

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vaan!

ihmiset
Riina Pulkkinen
Jaakko Porokuokka
ihmiset
Jaakko Porokuokka
Asiantuntija, Tulevaisuuslaboratorio
ihmiset
Anna-Leena Mansikkala
Projektiassistentti

Mistä on kyse?