uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitra Lab etsii luonnosta ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin – hae mukaan tulevaisuuslaboratorioon!

Sitra Lab ratkoo kestävän kehityksen ongelmia ja kutsuu yhteiskunnallisen muutoksen tekijöitä oppimaan yhdessä. Haku keväällä 2020 käynnistyvään tulevaisuuslaboratorioon on nyt auki!

Kirjoittaja

Sanna Autere

Julkaistu

Sitra Labin tulevaisuuslaboratorio on käytännönläheinen koulutusohjelma, jossa etsimme uusia tapoja ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Haku järjestyksessään toiseen tulevaisuuslaboratorioon on auki 13.12.2019-24.1.2020. Tällä kertaa aiheena on luonto kaupungistumisen haasteiden ratkaisijana.

”Tulevaisuuslaboratorion tavoitteena on kasvattaa osallistujien kykyä tehdä muutosta, halua olla ratkaisija ja mahdollisuuksia toimia monimutkaisessa maailmassa”, sanoo Sitra Labin johtava asiantuntija Riina Pulkkinen.

Muutoksentekijä, hae mukaan!

Tulevaisuuslaboratorio on intensiivinen ohjelma, joka pohjautuu tulevaisuus-, systeemi- ja muotoiluajatteluun sekä sosiaalisiin innovaatioihin. Se kokoaa ammattilaisia eri yhteiskunnan sektoreilta tekemään yhteistyötä ja oppimaan yhdessä. Mukaan etsitään mahdollisimman moninaista osallistujajoukkoa, jossa erilainen tieto, näkemys ja kokemus yhdistyvät.

Tulevaisuuslaboratorio on tarkoitettu esimerkiksi palveluiden kehittämisestä vastaaville, poliittisten päätösten valmistelijoille, projektipäälliköille, näkemyksellisille kentän uudistajille tai osaamistaan soveltaville asiantuntijoille, joita yhdistää halu tarttua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan ja toimia sen purkamiseksi.

Keväällä 2020 käynnistyvään tulevaisuuslaboratorioon haetaan 3–5 hengen osallistujatiimejä, jotka voivat tulla mistä tahansa organisaatiosta tai yhteisöstä. Tiimillä pitää olla tulevaisuuslaboratorion aiheeseen liittyvä idea tai projekti. Mukaan valitaan enintään kymmenen tiimiä, ja koulutusohjelmaan valitut voivat hakea 8 000 euron kokeilurahan ideansa kehittämiseen.

Ratkaisuja luonnosta

Luontopohjaiset ratkaisut Luontopohjaiset ratkaisut

Luontopohjaiset ratkaisut (engl. nature-based solutions) ovat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja, jotka tukeutuvat luontoon tai inspiroituvat siitä. Ne tuottavat samanaikaisesti ekologista, sosiaalista ja taloudellista hyötyä. Esimerkiksi merialueiden suojelualueet suojelevat luonnon monimuotoisuutta ja edistävät kalastuselinkeinolle tärkeiden lajien elinvoimaisuutta. Luonnosta inspiroituvat ratkaisut voivat matkia luonnonmateriaalien, -rakenteiden tai -prosessien ominaisuuksia, esimerkiksi materiaalien valmistuksessa voi matkia puun jousto-ominaisuuksia.

Avaa termisivu Luontopohjaiset ratkaisut ovat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja, jotka tukeutuvat kestävällä tavalla luontoon tai inspiroituvat siitä. Tulevaisuuslaboratorio etsii ratkaisuja, jotka pyrkivät samaan aikaan vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta ja vastaamaan kaupungistumistrendin aiheuttamiin ongelmiin tai tarttumaan sen mahdollisuuksiin.

Yli 70 prosenttia suomalaisista asuu kaupungeissa. Kaupungistumisen trendi aiheuttaa haasteita ja toisaalta antaa uusia mahdollisuuksia niin kasvaville kaupungeille kuin maaseudullekin. Luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan vastata moniin kaupungistumisen aiheuttamiin hyvinvoinnillisiin, kulttuurisiin, ympäristöllisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

”Kannustamme hakijoita tarkastelemaan kaupungistumisen trendin tuomia haasteita ja mahdollisuuksia laajasti sekä kaupungeissa että haja-asutusalueillakin”, sanoo Riina Pulkkinen.

”Ratkaisut voivat esimerkiksi vahvistaa ihmisten immuunipuolustusta, tukea kaupunkiviljelyä, lisätä mahdollisuuksia ympäristökasvatukselle, tarjota osallisuuden kokemuksia, lisätä alueen vetovoimaa, parantaa hulevesien hallintaa – tai jotain ihan muuta. Tärkeintä on, että ratkaisu samanaikaisesti vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja vastaa kaupungistumisen aiheuttamiin haasteisiin”, Pulkkinen jatkaa.

Keväällä 2019 käynnistynyt ensimmäinen Sitra Labin tulevaisuuslaboratorio keskittyi lasten ja nuorten eriarvoistumiseen. Tulevaisuuslaboratorion työstä ja kokeiluista kerrotaan lisää Kohtaamisia tulevaisuuslaboratoriossa -julkaisussa.

Lisätietoja keväällä 2020 käynnistyvästä uudesta koulutusohjelmasta ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkosivuiltamme.  Suoraan hakulomakkeelle pääset tästä.

Mistä on kyse?