julkaisut

Kohtaamisia tulevaisuuslaboratoriossa

Sitra Lab etsimässä ratkaisuja lasten ja nuorten eriarvoisuuteen

Kirjoittajat

Kalle Nieminen

Johtaja, Yhteiskunnallinen ennakointi ja koulutus

Julkaistu

Sitra Lab käynnistyi keväällä 2019. Se syntyi halusta ja tarpeesta synnyttää positiivista yhteiskunnallista muutosta. Sitra Labin tavoitteena onkin lisätä kaikkien yhteiskunnallisen muutoksen tekemisestä kiinnostuneiden kykyä, halua ja mahdollisuuksia rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa.

Sitra Labin kokonaisuus koostuu kolmesta osasta: intensiivisestä koulutusohjelmasta eli tulevaisuuslaboratoriosta, muutoksentekijöiden avoimesta yhteisöstä sekä yhteiskunnallisen muutoksen tekemistä vauhdittavien menetelmien konseptoinnista. Tulevaisuuslaboratorio tarttuu yhteen yhteiskuntamme ongelmaan kerrallaan. Tämä julkaisu kuvaa tarkemmin tulevaisuuslaboratorion ensimmäistä toteutusta, joka pureutui lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentämiseen. Laboratorioryhmään järjestettiin avoin haku. Mukaan haki 231 lasten ja nuorten eriarvoistumista vastaan taistelevaa ammattilaista yhteiskunnan eri aloilta, ja heistä valittiin 28 osallistujan joukko. Suunnittelua ohjasi nuorista koottu ohjausryhmä.

Tulevaisuuslaboratoriossa kohtaavat tulevaisuusajattelu, systeemiajattelu, muotoiluajattelu sekä sosiaalisten innovaatioiden prosessi. Ensimmäiseen tulevaisuuslaboratorioon mukaan valitut muutoksentekijät ovat lasten ja nuorten eriarvoisuuden parissa työskenteleviä, ongelmaa mahdollisimman eri puolilta katsovia ammattilaisia. Yhteisissä kohtaamisissa vaalimme dialogisuutta ja yhteisöllisen oppimisen periaatteita, jotta keskustelussa päästiin mahdollisimman syvälle ja kaikkien ääni saatiin mahdollisimman hyvin kuuluville. Tulevaisuuslaboratorion keskeiset periaatteet ja toimintatapa on avattu tarkemmin tässä julkaisussa.

Ensimmäisessä tulevaisuuslaboratoriossa työskenneltiin viiden tulevaisuuden erilaisia kehityssuuntia kuvaavan teeman parissa, jotka olivat: työ- ja oppimisympäristöjen muutos, nuoret globaaleina toimijoina, uusi yhteisöllisyys ja yksinäisyyden kohtaaminen, demokratian ja osallisuuden muutos sekä teknologian nopea kehitys. Tulevaisuuslaboratorion osallistujista muodostetut pienryhmät kävivät läpi ongelman ymmärtämisen ja rajaamisen vaiheet sekä ideoivat ja suunnittelivat konkreettisen kokeilun ongelman ratkaisemiseksi. Kokeiluissa syntyi viisi uutta tapaa taklata lasten ja nuorten eriarvoisuutta. Kokeilut tehtiin yhteistyössä julkisen, yksityisen ja järjestösektorin kanssa.

Tässä julkaisussa tulevaisuuslaboratorion osallistujat kertovat oman näkemyksensä yhteiskunnassa tarvittavasta muutoksesta. Eriarvoisuus on viheliäinen yhteiskunnallinen ongelma. Sitä ei ratkaise kukaan yksin, eivätkä yksittäiset toimenpiteet vain tietyllä sektorilla ole riittäviä. Eriarvoisuuden kokemuksia voidaan vähentää edistämällä nuorten osallisuutta ja aitoja kohtaamisia. Yhtä lailla tarvitaan koko järjestelmän kattava systeeminen muutos, jossa lasten ja nuorten eriarvoisuuden ratkaiseminen on Suomen seuraava ”kuulento” – yhtä konkreettinen ja merkittäväksi koettu yhteinen päämäärä, kuin ensimmäisen ihmisen lähettäminen kuuhun aikanaan oli. Eriarvoisuuden vähentämisen on oltava jokaiselle suomalaiselle niin tärkeä asia, että sydämessä läikähtää. Tehtävä ei ole yksinkertainen, mutta sen alle ei saa luhistua. Eriarvoisuus – ja sen ratkaiseminen – rakentuu joka päivä ja kaikkialla.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Kohtaamisia tulevaisuuslaboratoriossa

Alaotsikko

Sitra Lab etsimässä ratkaisuja lasten ja nuorten eriarvoisuuteen

Tekijät

Miia Leppänen, Riina Pulkkinen, Kalle Nieminen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

44 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-154-2

ISSN (PDF)

2737-1034

Aihe

nuoret, lapset, tulevaisuus, yhteiskunnallinen muutos, eriarvoisuus, osallisuus, vaikuttaminen, elämä, yhteisöllisyys

Sarja

Muistio

Mistä on kyse?