Kuva: Topias Dean / Sitra

Julkaistu 16.12.2019

Hakuohje Sitra Lab 2 -koulutusohjelmaan

Sitra Labin tulevaisuuslaboratorio on käytännönläheinen koulutusohjelma, jossa etsimme uusia tapoja ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Lue hakuohje tästä ja hae mukaan.

Tulevaisuuslaboratorio on intensiivinen ohjelma, jonka aikana osallistujilla on mahdollisuus syventyä tärkeiden asioiden äärelle sekä vauhdittaa omaa projektiaan. Laboratorio pohjautuu tulevaisuus-, systeemi- ja muotoiluajatteluun sekä sosiaalisiin innovaatioihin. Ennen kaikkea pääset tekemään yhteistyötä, käymään merkityksellisiä keskusteluja ja oppimaan uusien ihmisten kanssa. Tällä kertaa etsimme luonnosta ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin.

Kenelle?

Tulevaisuuslaboratorioon haetaan 3-5 hengen tiimeinä. Avoin haku tähän toiseen koulutusohjelmaan päättyy 24.1.2020. Valitsemme mukaan enintään kymmenen tiimiä.

Haku

Osallistujahaku on kaksivaiheinen. 24.1. mennessä hakulomakkeen lähettäneistä tiimeistä valitsemme haastatteluihin enintään 15. Haastatteluista valitsemme enintään kymmenen tiimiä tulevaisuuslaboratorioon. Valinta perustuu tiimin hakulomakkeella lähettämään hakemukseen sekä ryhmän haastatteluun.

Valinta tulevaisuuslaboratorioon tarkoittaa, että tiiminne taustalla oleva “oikeushenkilö” voi saada labran edetessä enintään 8 000 euron kokeilurahoituksen. Jos tiiminne taustaorganisaatio toimii taloudellisesti, sen tulee olla kelpoinen ottamaan vastaan EU:n valtiontukisääntöjen mukaista niin kutsuttua de minimis -tukea. Huomaathan, että tulevaisuuslaboratorioon voi hakea, vaikka ei haluaisi tai tarvitsisi rahoitusta.

Toivomme, että löydämme hakijoita ympäri maata. Siksi mahdollistamme tulevaisuuslaboratorioon osallistumisen ympäri Suomea siten, että katamme osallistumisesta aiheutuvat matka- ja majoituskulut.

Haun ja osallistujavalintojen aikataulu

  • Osallistujahaku on auki 13.12.2019–24.1.2020.
  • Haastattelupäivät ovat 10.2., 11.2. ja 13.2.2020.
  • Mukaan valittujen työskentely alkaa 2.4.2020.

Arviointiperusteet

Hakuvaiheessa arvioimme tiimin monipuolisuutta, tiimin tunnistamaa kaupungistumisen aiheuttamaa ongelmaa tai mahdollisuutta, johon luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan vastata, sekä tiimin sitoutumista tulevaisuuslaboratorion toimintaan.

Tiimin monipuolisuuden osalta arvostamme
– monipuolista kykyä ymmärtää aihealuetta ja siihen liittyviä tekijöitä
– ryhmän monipuolista kokemusta ja tiimin jäsenten erilaisia rooleja organisaatiossa.
Moninaisuutta voivat lisätä myös sukupuoli, ikä sekä kokemus- tai koulutustausta sekä useamman organisaation edustajat tiimissä.

Ongelman tai mahdollisuuden kuvaamisessa arvostamme
– että olette tunnistaneet ongelman tai mahdollisuuden, johon haluatte tulevaisuuslaboratoriota hyödyntää
– ongelma tai mahdollisuus on kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi
– ongelma tai mahdollisuus on uskottavasti perusteltu.

Emme odota tiimiltänne valmiita ratkaisuja hakuvaiheessa. Teillä voi olla tässä vaiheessa näkemys tai valistunut arvaus ratkaisusta tai eri tavoista, joilla voidaan tarttua tunnistamaanne ongelmaan tai mahdollisuuteen.

Tiimin sitoutumisen osalta arvostamme
– tiimin jokaisen jäsenen motivaatiota osallistua Sitra Labin tulevaisuuslaboratorioon
– sitä, että osoitatte tulevaisuuslaboratoriolle oman panoksenne. Panos voi olla esimerkiksi ongelman ratkaisujen etsimiseen käytettyä työaikaa tai omaa rahoitusta.

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?