Haku
Arvioitu lukuaika 4 min

Hakuohje Sitra Lab 2 -koulutusohjelmaan

Sitra Labin tulevaisuuslaboratorio on käytännönläheinen koulutusohjelma, jossa etsimme uusia tapoja ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Lue hakuohje tästä ja hae mukaan.

Julkaistu

Tulevaisuuslaboratorio on intensiivinen ohjelma, jonka aikana osallistujilla on mahdollisuus syventyä tärkeiden asioiden äärelle sekä vauhdittaa omaa projektiaan. Laboratorio pohjautuu tulevaisuus-, systeemi- ja muotoiluajatteluun sekä sosiaalisiin innovaatioihin. Ennen kaikkea pääset tekemään yhteistyötä, käymään merkityksellisiä keskusteluja ja oppimaan uusien ihmisten kanssa. Tällä kertaa etsimme luonnosta ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin.

Kenelle?

Tulevaisuuslaboratorioon haetaan 3-5 hengen tiimeinä. Avoin haku tähän toiseen koulutusohjelmaan päättyy 24.1.2020. Valitsemme mukaan enintään kymmenen tiimiä.

Haku

Osallistujahaku on kaksivaiheinen. 24.1. mennessä hakulomakkeen lähettäneistä tiimeistä valitsemme haastatteluihin enintään 15. Haastatteluista valitsemme enintään kymmenen tiimiä tulevaisuuslaboratorioon. Valinta perustuu tiimin hakulomakkeella lähettämään hakemukseen sekä ryhmän haastatteluun.

Valinta tulevaisuuslaboratorioon tarkoittaa, että tiiminne taustalla oleva “oikeushenkilö” voi saada labran edetessä enintään 8 000 euron kokeilurahoituksen. Jos tiiminne taustaorganisaatio toimii taloudellisesti, sen tulee olla kelpoinen ottamaan vastaan EU:n valtiontukisääntöjen mukaista niin kutsuttua de minimis -tukea. Huomaathan, että tulevaisuuslaboratorioon voi hakea, vaikka ei haluaisi tai tarvitsisi rahoitusta.

Toivomme, että löydämme hakijoita ympäri maata. Siksi mahdollistamme tulevaisuuslaboratorioon osallistumisen ympäri Suomea siten, että katamme osallistumisesta aiheutuvat matka- ja majoituskulut.

Arviointiperusteet

Hakuvaiheessa arvioimme tiimin monipuolisuutta, tiimin tunnistamaa kaupungistumisen aiheuttamaa ongelmaa tai mahdollisuutta, johon luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan vastata, sekä tiimin sitoutumista tulevaisuuslaboratorion toimintaan.

Tiimin monipuolisuuden osalta arvostamme
– monipuolista kykyä ymmärtää aihealuetta ja siihen liittyviä tekijöitä
– ryhmän monipuolista kokemusta ja tiimin jäsenten erilaisia rooleja organisaatiossa.
Moninaisuutta voivat lisätä myös sukupuoli, ikä sekä kokemus- tai koulutustausta sekä useamman organisaation edustajat tiimissä.

Ongelman tai mahdollisuuden kuvaamisessa arvostamme
– että olette tunnistaneet ongelman tai mahdollisuuden, johon haluatte tulevaisuuslaboratoriota hyödyntää
– ongelma tai mahdollisuus on kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi
– ongelma tai mahdollisuus on uskottavasti perusteltu.

Emme odota tiimiltänne valmiita ratkaisuja hakuvaiheessa. Teillä voi olla tässä vaiheessa näkemys tai valistunut arvaus ratkaisusta tai eri tavoista, joilla voidaan tarttua tunnistamaanne ongelmaan tai mahdollisuuteen.

Tiimin sitoutumisen osalta arvostamme
– tiimin jokaisen jäsenen motivaatiota osallistua Sitra Labin tulevaisuuslaboratorioon
– sitä, että osoitatte tulevaisuuslaboratoriolle oman panoksenne. Panos voi olla esimerkiksi ongelman ratkaisujen etsimiseen käytettyä työaikaa tai omaa rahoitusta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko mahdollista koota englanninkielellä toimiva tiimi? Jos on, onko tulevaisuuslaboratoriosta kuvausta englanniksi?

Olemme kovasti pohtineet kielivalintaa ja ainakin tällä kertaa tulevaisuuslaboratorio on suomenkielinen. Valitettavasti emme pysty takaamaan, että laboratorioon voi osallistua ilman, että ymmärtää suomen kieltä ja pystyy osallistumaan yhteiseen keskusteluun. Tulevaisuuslaboratorion perustiedot löytyvät englanninkielisiltä verkkosivuilta (tulossa pian).

Tulevaisuuslaboratorion työskentelyä kutsutaan koulutukseksi. Tarkoitetaanko tällä ennen kaikkea prosessin myötä tapahtuvaa oppimista muilta mukaan valituilta tiimeiltä vai onko tässä Sitran puolelta jonkinlaista muutakin koulutusta osallistujille?

Tulevaisuuslaboratoriota voisi yhtä hyvin kuvata yhteiskehittämisen prosessiksi tai yhteisöllisen oppimisen prosessiksi. Koulutus on kuitenkin sanana helpoin ymmärtää. Tulevaisuuslaboratorio on koulutus siksi, että siellä ollaan ennen kaikkea oppimassa. Oppiminen tapahtuu tekemisen kautta eli yhteisessä prosessissa niin oman tiimin, koko laboratorioryhmän kuin ulkopuolisten asiantuntijoidenkin kanssa.

Uskomme, että labran teemaan liittyen osallistujaryhmällä on paljon asiantuntemusta. Koulutus ei siis varsinaisesti painotu luontopohjaisten ratkaisujen ja kaupungistumisen sisältöihin, vaan pikemminkin tulevaisuuslaboratorio tarjoaa uusia lähestymistapoja ja välineitä kehittämiseen, viheliäiden ongelmien ratkaisemiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Samalla osallistuja tulee osaksi tiivistä oman alan verkostoa, jossa mukana olevat osaajat tarkastelevat aihetta eri näkökulmista.

Meillä ei ole käyttöä kokeilurahoitukselle, mutta haluaisimme silti mukaan. Voimmeko hakea Sitra Labiin?

Kyllä!

Meillä ei ole vielä mitään ratkaisua valmiina, mutta tiedämme aiheen, josta haluaisimme lähteä liikkeelle. Voimmeko hakea ilman ratkaisuideaa?

Kyllä voitte. Labin hakuvaiheessa arvostamme (ja riittää), että teillä on jokin kaupungistumisen haasteisiin liittyvä ongelma, mahdollisuus tai näkökulma, jota haluaisitte työstää.

Mistä on kyse?