Yhteinen pöytä -ruoka-apumallin levittäminen

Ruoka-avun tarve, köyhyys ja yksinäisyys lisääntyvät. Samalla Suomessa syntyy ruokahävikkiä arviolta 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Projektin tavoitteena on yhteisöllisen ruoka-avun mallin levittäminen.

AJANKOHTAISTA

MISTÄ ON KYSE?

Yhteinen pöytä -mallissa yhdistetään hävikkiruoan hyötykäyttö ja ruoka-avun kehittäminen asukaslähtöiseen, verkostomaiseen ja yhteisölliseen kansalaistoimintaan. Tavoitteena on ruoka-avun saajan ja jakajan hyvinvoinnin ja toimijuuden lisääminen samalla kun lisätään ruokahävikin laadukasta hyötykäyttöä. Lisäksi hävikin logistiikka luo mielekkäitä työpaikkoja. Yhteistä pöytää hallinnoivat Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakuntayhtymä.

Mitä teemme?

Projektissa luodaan sovelluksia Vantaalla luodun Yhteisen pöydän mallista kullekin alueelle luontaisella tavalla. Tärkeää on löytää erilaisia tapoja rakentaa ja vahvistaa paikallisia verkostoja. Aikaisemmat kokemukset ja verkostot hävikkiruuan jakelussa hyödynnetään. Kullakin alueella on omanalaisensa rakenteet yhteistyölle kuntien, seurakuntien, yritysten, kolmannen ja neljän sektorin kesken.

Projektin konkreettinen tavoite on saada mukaan vähintään 1-3 isompaa toimijaa, joiden kanssa luodaan syvempi kumppanuus. Tämän lisäksi konsultoidaan vahvasti 8 – 10 kunnan alueella toimivia ruoka-avun verkostoja, joita autetaan paikallisen mallin rakentamisessa. Tässä konsultointityössä apuna toimii Yhteisestä pöydästä projektin aikana laadittava toimintakäsikirja ja vaikuttavuusarviointi.

Kuka on mukana?

Projektin ohjausryhmässä ovat mukana Yhteisen pöydän rahoittajat Vantaalta ja Sitra. Projektiin on palkattu projektipäällikkö, joka kiertää alueilla konsultoimassa ja innostamassa tarpeen mukaan. Yhteisen pöydän kehittämistiimi lähtee tarvittaessa mukaan. Konsultaatio on ilmaista samoin kuin käsikirja ja arvioinnin tulokset. Valtakunnallisesti tehdään tiivistä yhteistyötä muiden osallisuutta edistävien isojen hankkeiden ja ruoka-avun kentän kanssa.

Missä mennään?

Mallia on alettu soveltaa jo 12 paikkakunnalla: Järvenpää, Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä, Rovaniemi, Tuusula, Kouvola, Oulu, Hämeenlinna, Vaasa ja Lahti. ABC-käsikirja ja vaikuttavuusarviointi Yhteisen pöydän mallin soveltamiseksi muissa kaupungeissa on julkaistu täällä.

Projekti kesto on 1.12.2017 – 31.12.2019. Projektin päätöstilaisuus pidetään 4.12.2019 Vantaan Yhteisen pöydän hävikkiterminaalilla.

Miten mukaan?

Ota yhteyttä projektipäällikkö Hanna Kuismaan, hanna.kuisma@vantaa.fi tai 050 318 0983. Tehdään yhdessä hävikistä osallisuutta ja työtä!

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vain.

Mistä on kyse?