Gå direkt till innehållet

Dags att dela Gemensamt bord, den samhällsförankrade hjälpmodellen för mat

Fattigdom, ensamhet och behovet av mathjälp ökar. Samtidigt uppstår matsvinn på uppskattningsvis 400 miljoner kilo per år i Finland. Syftet med projektet är att sprida en samhällsförankrad hjälpmodell för mat.

VAD HANDLAR DET OM?

Det har funnits brödköer i Finland i flera tiotals år och det finns fortfarande ett behov av mathjälp. Nu är det dags att utveckla mathjälpen så att den i större utsträckning inkluderar hela samhället. I Gemensamt bord-modellen (Yhteinen pöytä på finska) förenas nyttoanvändningen av matsvinnet och utvecklingen av mathjälpen till en invånarnära, nätverksbaserad och samhällelig medborgarverksamhet. Målet är att öka välbefinnandet hos dem som tar emot mathjälpen samtidigt som en nyttoanvändning av matsvinnet av hög kvalitet ökar. Logistiken för matsvinnet bidrar dessutom med att skapa lockande arbetsplatser. Gemensamt bord förvaltas av Vanda stad och Vanda kyrkliga samfällighet.

Vad gör vi?

Inom projektet skapas utgående från den Gemensamt bord-modell som grundats i Vanda nya modeller som fungerar inom en specifik region. Det viktigaste är att hitta olika sätt att bygga upp och stärka lokala nätverk. Tidigare erfarenheter och nätverk inom distribuering av matsvinn utnyttjas också. Varje region har sina egna unika strukturer för samarbete mellan kommunerna, församlingarna, företagen, den tredje och den fjärde sektorn.

Det konkreta målet för projektet är att involvera minst 1–3 större aktörer, med vilka ett djupare kompanjonskap byggs upp. Förutom detta konsulteras 8–10 fungerande nätverk för mathjälp inom kommunen, samtidigt som man hjälper till att skapa en lokal modell. Som hjälp vid konsulteringen fungerar den verksamhetshandbok och resultatutvärdering som utarbetas under projektet Gemensamt bord.

Vem är med?

I projektets styrgrupp ingår finansiärerna för Gemensamt bord från Vanda och Sitra. En projektchef har anställts för projektet. Projektchefen åker runt till olika regioner och konsulterar och inspirerar där det behövs. Utvecklingsteamet för Gemensamt bord åker med vid behov. Konsultationen är gratis och det är också handboken och resultatet från utvärderingen. På riksnivå sker ett tätt samarbete med andra stora projekt som främjar delaktighet och med aktörer inom mathjälp.

Vad är på gång?

Allra längst i arbetet med att tillämpa modellen för Gemensamt bord har man kommit i Träskända, där Gemensamt bord-nätverket varit verksamt i två år redan. Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Vasa, Lahtis, Uleåborg, Kouvola, Tusby, Hämeenlinna, Träskända, Jyväskylä och Rovaniemi har redan tagit itu med att hitta och utveckla sin egen modell, inspirerade av Gemensamt bord. Förutom dessa har också åtta andra regioner visat sig intresserade.

Projektet pågår 1.12.2017– 31.12.2019.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?