julkaisut

Kaivostoiminnan yhteiskuntavastuu 2014: Suomessa toimivien kaivosten ja malminetsijöiden yhteiskuntavastuu-raportti

Julkaistu

Raportti käsittelee Suomessa toimivia kaivoksia ja malmienetsintähankkeita. Siihen on koottu tietoa muun muassa toiminnan laajuudesta henkilömäärien ja maankäytön osalta, maksetuista yhteisöveroista, ympäristöpäästöistä ja niiden vaikutusten mittaamisesta, toiminnan vaikutuksista lähialueiden käyttöön ja muihin elinkeinoihin, työturvallisuudesta sekä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Kaivostoiminnan yhteiskuntavastuu 2014

Alaotsikko

Suomessa toimivien kaivosten ja malminetsijöiden yhteiskuntavastuuraportti

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2015

Julkaisija

Kestävän kaivostoiminnan verkosto

Sivumäärä

71 s.

Aihe

KAIVOSTEOLLISUUS; KAIVOSTOIMINTA; MALMIT; MALMINLOUHINTA; KAIVANNAISTEOLLISUUS; YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET; YHTEISKUNTA; VERKOSTOT; SIDOSRYHMÄT; VASTUULLISUUS; EKOLOGIA; TALOUS; LIIKETOIMINTA

Mistä on kyse?