julkaisut

Maatilojen kiertotaloutta edistävät ratkaisut

Selvitys käsittelee maatiloilla jo nyt käytössä olevia ratkaisuja, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä, edistävät kiertotaloutta ja tuovat taloudellisia säästöjä.

Kirjoittajat

Luonnonvarakeskus Luke

Julkaistu

Maatalouden toimijat pohtivat kuumeisesti, miten maatalouden keskimääräistä kannattavuutta voitaisiin parantaa. Samalla ruokajärjestelmästä aiheutuvia kasvihuonekaasuja pitäisi vähentää, jotta myös maatalous olisi hillitsemässä ilmastonmuutosta. Sitran tilaamassa ja Luonnonvarakeskus Luken toteuttamassa selvityksessä käytiin läpi maatiloilla jo nyt käytössä olevia, kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja, niiden taloudellista kannattavuutta ja ratkaisujen vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöjen määrään. Lisäksi viljelijäkyselyjen avulla selvitettiin, miten ratkaisujen käyttöönottoa voitaisiin maatiloilla vauhdittaa.

Selvityksessä ilmeni, että maatiloilla on tällä hetkellä käytössä kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja, jotka vähentävät maatalouden negatiivista ympäristövaikutusta. Selvityksen mukaan kannattavia ratkaisuja  ovat lannan jakeistus, alus- ja kerääjäkasvien viljely, palkokasvien viljely sekä maatilojen välinen yhteistyö.

Selvityksessä hyödynnettiin eri tutkimuksista peräisin olevia tuloksia, jotka eivät välttämättä ole keskenään verrannollisia tai yleistettävissä kaikille tiloille. Selvityksessä ei myöskään oteta kantaa siihen, mitä tuotteita maatiloilla kannattaa viljellä ja millä tuotteella on suurin positiivinen vaikutus ympäristöön. Lisää tietoa siis tarvitaan eri ratkaisujen vaikutuksesta maatilojen kannattavuuteen.

Jatkossa on tärkeää, että pyrimme ratkaisemaan isoja ongelmia yhdessä, eikä erikseen. Tulevaisuudessa maatalouden pitää olla entistä kannattavampaa, maapallon kantokyvyn rajoissa. On mahdollista, että lähivuosina ja lähivuosikymmeninä markkinat ja poliittiset ohjauskeinot muuttuvat niin, että kiertotaloutta edistävistä ratkaisuista tulee entistä kannattavimpia.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Maatilojen kiertotaloutta edistävät ratkaisut

Tekijät

Luonnonvarakeskus Luke

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

38

Mistä on kyse?