julkaisut

Miten huomata yhä moninaisempaa osaamista?

Moninaisen osaamisen tunnistamisen haasteita ja mahdollisuuksia

Kirjoittajat

Harri Ketamo, Johanna Ollila, Laura Paaso

Julkaistu

Tässä muistiossa esitellään osaamisen tunnistamiseen liittyviä ilmiöitä, haasteita ja mahdollisuuksia, jotka perustuvat kirjoittajien esittelemään tutkimukseen sekä heidän kokemuksiinsa ja havaintoihinsa.

Muistio käsittelee moninaisen osaamisen huomaamisen ja näkyväksi tekemisen kysymyksiä yksilöiden, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan näkökulmista. Kantavana ajatuksena on, että osaaminen on hyvän elämän tärkeä osatekijä.

Yksilön näkökulmasta tarkasteltuna osaaminen on nähtävä tutkintoa tai ammattia laajemmin. Osaaminen on tärkeä osa ihmisen identiteettiä, ja monin tavoin hankittu osaaminen kietoutuu osaksi läpi elämän kehittyvää osaamisidentiteettiä.

Työyhteisöissä on käytäntöjä ja ajattelutapoja, jotka voivat jättää moninaista osaamista piiloon. Myöskään osaamisesta käytetty kieli ja merkitykset eivät aina kohtaa. Avuksi tähän voidaan löytää ratkaisuja esimerkiksi kieliteknologian hyödyntämisestä.

Elinikäistä oppimista ja moninaisen osaamisen näkyväksi tekemistä yhteiskunnassa on tarkasteltava systeemisen ajattelun avulla, ja ratkaisuja on haettava monista suunnista.

Oppiminen ja taitojen hankkiminen tulee nähdä yhteiskunnan tärkeimpänä investointina tulevaisuuteen.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Miten huomata yhä moninaisempaa osaamista?

Tekijät

Harri Ketamo, Johanna Ollila, Laura Paaso

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

33 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-252-5

ISSN (PDF)

2737-1034

Sarja

Muistio

Mistä on kyse?