Miten kiertotalouden kehitystä mitataan?

Julkaistu

Tämän esiselvityksen tavoitteena on tuoda esiin ajatuksia kiertotalouden kehitystä mittaavan ja kuvaavan barometrin sisällöstä ja toteuttamisesta. Barometrilla tarkoitetaan kattavaa indikaattorijoukkoa, joka kuvaa Suomen kiertotalouden kehitystä.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Miten kiertotalouden kehitystä mitataan?

Alaotsikko

Esiselvitys kiertotalouden kansallisen barometrin kehittämisestä

Tekijät

Päivi Luoma, Lauri Larvus, Mari Hjelt, Minna Päällysaho, Maija Aho

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2015

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

33 s.

publication_subject

KIERTOTALOUS; KIERRÄTYS; BAROMETRIT; INDIKAATTORIT; LUONNONVARAT; RESURSSIPOHJAINEN TALOUS; EKOTEHOKKUUS; MATERIAALIVIRRAT; KULUTUSTOTTUMUKSET; LIIKETOIMINTA; INNOVAATIOT; YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS; YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET; TALOUSKASVU; KILPAILUKYKY; HYVINVOINTI; TYÖLLISYYS; PÄÄSTÖT; JÄTTEET; TEOLLISUUS; UUSIUTUVAT LUONNONVARAT; ENERGIATUOTANTO; RAVINNEKIERTO; RUOKA; ASUMINEN; LIIKKUMINEN; MAANKÄYTTÖ

Aihe

Resurssiviisaus

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?