julkaisut

Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita?

Keinoja kirjastoille demokratian edistämiseen

Kirjoittajat

Anni Ojajärvi, Marianne Tenhula (Solita), Jukka Vahti (Sitra)

Julkaistu

Tämä käsikirja esittelee keinoja, jotka auttavat kaikkia yleisiä kirjastoja tekemään lakisääteistä demokratiatyötään. Kirjastojen demokratiatyö tukee kansalaisten osallisuutta rakentamalla kansalaisdialogia ja luomalla lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Käsikirjalla on useita kohderyhmiä. Päättäjät saavat käsikirjasta yleisen ymmärryksen keinoista, joita kirjastoissa voidaan hyödyntää kohtaamisten ja vuorovaikutuksen rakentamisessa. Kirjaston henkilökuntaa se auttaa konkreettisesti tarjoamalla keinoja erityyppisten tilaisuuksien järjestämiseen ja yhteistyön rakentamiseen eri toimijoiden kanssa. Kansalaiset voivat tutustua erilaisiin osallistumisen tapoihin ja inspiroitua niistä.

Käsikirjassa esitellyt keinot pohjaavat Kirjastoista kansanvallan foorumeita -kokeiluista saatuihin oppeihin. Kokeilut rakensivat vuosien 2020 ja 2021 aikana keinoja, joiden avulla yleiset kirjastot voivat olla laajemmin osa kansalaisyhteiskuntaa. Kirjastot voivat luoda dialogin paikkoja kansalaisten ja päättäjien välille paikallisella, valtakunnallisella ja EU-tasolla. Kokeilussa oli mukana kuusi kirjastoa (Imatra, Inari, Mäntyharju, Oulu, Pietarsaari, Turku). Tavoitteena oli hyvät toimintamallit ja keinot kansanvallan lisäämiseksi kirjastoissa. Sitra oli kokeilujen käynnistäjä, koordinoija ja rahoittaja.

Kokeilut ja niistä syntyneet keinot sopivat myös hyvin uuden kirjastolain henkeen. Lain tavoitteita ovat aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäminen. Lisäksi laissa yleisen kirjaston tehtäviksi mainitaan muiden tehtävien ohella yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen.

Tämä käsikirja perustuu kokeilujen käytännön tekijöiden haastatteluihin sekä kokeiluissa syntyneisiin materiaaleihin. Käsikirjassa esitelty keinovalikoima on muodostettu niin, että jokainen Suomen yleinen kirjasto voisi toteuttaa niitä, resursseista ja kiinnostuksesta riippuen, eri tavoin. Tavoitteena oli, että jokaiselle kirjastolle voisi löytyä eri keinoista sopiva tapa tukea kansalaisten osallisuutta ja rakentaa dialogeja.

Kehitetyt keinot auttavat kirjastoja esimerkiksi opettamaan yhteiskunnallista vaikuttamista ja kannustamaan siihen, rakentamaan dialogia ja kohtaamisia kansalaisten ja päättäjien välille, selittämään, miten EU-tasoiset päätökset vaikuttavat kansalaisten arkeen sekä hyödyntämään erilaisia luovia menetelmiä demokratiatyössä.

Toivomme että käytännönläheiset ja konkreettiset esimerkit auttavat kirjastoja ottamaan keinot käyttöön. Käsikirjaan on koottu myös kattava vinkkilista keinojen toteuttamiseen. Ne ovat käytännön oppeja ja asioita, joita hankkeen kirjastot olisivat itse toivoneet tienneensä jo ennen kokeilujen toteuttamista. Vinkit ja keinot ovat vapaasti kaikkien suomalaisten kirjastojen hyödynnettävissä.

Ota yhteyttä

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita?

Alaotsikko

Keinoja kirjastoille demokratian edistämiseen

Tekijät

Anni Ojajärvi, Marianne Tenhula (Solita), Jukka Vahti (Sitra)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

46 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-228-0

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

kirjastot, demokratia, politiikka, yhteiskunta, päätöksenteko, päättäjät, kansalaiset, kansalaistoiminta, aktivismi, vaikuttaminen, osallistuminen, osallisuus, dialogi, kokeilut, kehittäminen, uudistaminen, kansalaisyhteiskunta, sananvapaus

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

188

Mistä on kyse?