publikationer

Hur görs biblioteken till forum för folkstyret?

Metoder för biblioteken för att främja demokrati

Författarna

Anni Ojajärvi, Marianne Tenhula (Solita) och Jukka Vahti (Sitra)

Publicerad

I denna handbok presenteras sätt för att hjälpa alla allmänna bibliotek att utföra sitt lagstadgade demokratiarbete. Bibliotekens demokratiarbete stöder medborgarnas delaktighet genom att skapa en medborgardialog och flera möjligheter att påverka.

Handboken har flera målgrupper. Den ger beslutsfattare en allmän uppfattning om sätt som kan utnyttjas i biblioteken för att möjliggöra möten och interaktion. Bibliotekspersonalen får konkret stöd av den i och med att handboken erbjuder medel för att organisera olika evenemang och skapa ett samarbete med olika aktörer. Medborgarna kan bekanta sig med olika sätt att delta och bli inspirerade av dem.

Medlen som presenteras i handboken utgör grunden för de lärdomar som erhållits från projektet Biblioteken blir forum för folkstyret. Försöken resulterade 2020 och 2021 i metoder, med vars hjälp de allmänna biblioteken kan bli en större del av medborgarsamhället. Biblioteken kan skapa platser för dialog mellan medborgare och beslutsfattare på lokal, riksomfattande och EU-nivå. I försöket deltog sex bibliotek (Imatra, Enare, Mäntyharju, Uleåborg, Jakobstad, Åbo). Målsättningen var goda verksamhetsmodeller och medel för att öka demokratin i biblioteken. Sitra startade försöken och var även koordinator och finansiär för projektet.

Försöken och medlen som uppstått genom dem är också väl förenliga med den nya bibliotekslagen. Till lagens syften hör att främja ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Enligt lagen är en av de allmänna bibliotekens uppgifter därtill att främja en samhällelig och kulturell dialog.

Denna handbok grundar sig på intervjuer av personer som utför det praktiska arbetet inom försöken samt på de material som uppstod under försöken. De åtgärder som presenteras i handboken har utformats så att varje allmänna bibliotek i Finland kan genomföra dem på olika sätt, beroende på resurserna och intresset. Målsättningen är att varje bibliotek kunde hitta ett eget sätt bland åtgärderna för att stödja medborgarnas delaktighet och möjliggöra dialoger.

De utvecklade metoderna hjälper biblioteken till exempel att undervisa i samhälleligt påverkande och att uppmuntra till detta, möjliggöra dialog och möten mellan medborgarna och beslutsfattarna, förklara hur beslut på EU-nivå påverkar medborgarnas vardag samt utnyttja olika kreativa metoder i demokratiarbetet.

Vi hoppas att de praktiska och konkreta exemplen hjälper biblioteken att ta medlen i bruk. I handboken har man även samlat en omfattande tipslista för att förverkliga metoderna. Dessa är praktiska lärdomar och saker som biblioteken i projektet själva skulle ha önskat att de visste redan innan försöken förverkligades. Tipsen och metoderna kan användas fritt av alla finska bibliotek.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Hur görs biblioteken till forum för folkstyret?

Undertitel

Metoder för biblioteken för att främja demokrati

Författarna

Anni Ojajärvi, Marianne Tenhula (Solita) och Jukka Vahti (Sitra)

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2021

Utgivare

Sitra

Sidantal

41 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-239-6

ISSN (PDF)

1796-7112

Ämne

bibliotek, demokrati, politik, samhället, beslutsfattande, beslutsfattare, medborgare, medborgaraktivitet, medborgarsamhälle, påverkan, deltagande, dialog, utveckling, förnyande, yttrandefrihet

Publikationsserie

Sitra utredningar

Publikations nummer

195

Vad handlar det om?