Kirjastoista kansanvallan foorumeita

Nykyistä parempi yhteys kansalaisten ja päättäjien välillä vahvistaisi suomalaista demokratiaa. Hankkeessa kokeillaan kirjastoja uudenlaisina kansanvallan foorumeita.

AJANKOHTAISTA

Hyvä tietää juuri nyt!

Pilottikirjastojen etätapahtumat

24.2.2021
Kansanvallan kahvit: Puhutaan turpeesta!
Oulun kaupunginkirjasto
9.3.2021
Imatran Kuntavaaliareena: Etäopastus verkko-osallistumiseen
Imatran pääkirjasto
11.3.2021
Miten muuttaa maailmaa? - Kansalaisvaikuttaminen ja aktivismi
Turun kaupunginkirjasto
16.3.2021
Imatran Kuntavaaliareena: Kuntavaalipaneeli
Imatran pääkirjasto
17.3.2021
Nyt saa sanoa! - Nuoret kuntavaaliehdokkaat
Oulun kaupunginkirjasto
23.3.2021
Imatran Kuntavaaliareena: Etäopastus verkko-osallistumiseen
Imatran pääkirjasto
25.3.2021
Inarin kirjaston kuntavaalipaneelit: Seuraavat neljä vuotta
Inarin kirjasto
30.3.2021
Imatran Kuntavaaliareena: Etäopastus verkko-osallistumiseen
Imatran pääkirjasto
31.3.2021
Lainaa poliitikko - Nuorten kuntavaalit
Pietarsaaren kaupunginkirjasto
7.4.2021
Imatran Kuntavaaliareena: Kuntavaalipaneeli
Imatran pääkirjasto
27.4.2021
Imatran Kuntavaaliareena: Kuntavaalipaneeli
Imatran pääkirjasto
11.5.2021
Globaalista Lokaaliin - Opiskelu ja uramahdollisuut EU:ssa
Oulun kaupunginkirjasto
18.5.2021
Nyt saa sanoa! - ONE ja kummivaltuutetut
Oulun kaupunginkirjasto

Mistä on kyse?

Suomen menestystarinan kulmakiviä ovat olleet luottamus, avoin yhteiskunnallinen vuoropuhelu sekä matala hierarkia poliittisten luottamushenkilöiden ja kansalaisten välillä.

2020-luvulla yhteiskunnallinen polarisaatio näyttää syvenevän eri puolilla maailmaa, eikä kansanvaltaisuus ole enää yhtä laajasti jaettu itseisarvo kuin vielä jokin aika sitten. Eri maissa on viime vuosina nähty lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka äänettömiksi ja osattomiksi itsensä kokeneet ihmiset ovat nousseet barrikadeille. Myös Suomessa osallisuus ja kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen tavat ovat murroksessa.

Suomen kaltaiselle pienelle maalle kansalaisten luottamus toisiinsa ja yhteiskunnan instituutioihin on edelleen ja tulevaisuudessa ensiarvoisen tärkeä voimavara.

Tämä edellyttää sitä, että kaikilla on mahdollisuus saada luotettavaa tietoa omaan elämäänsä vaikuttavista päätöksistä sekä tulla myös kuulluksi itseään koskevissa asioissa. Tämän vuoksi yhteiskunnallisen keskustelun edellytyksiä tulee vahvistaa.

Mitä teemme?

Eri puolilla Suomea kuudessa eri kirjastossa toteutettavien kokeilujen tavoitteena on testata erilaisia vuorovaikutuksen muotoja ja parantaa kansalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kokeiluissa etsitään toimivia kohtaamisen muotoja ja konseptoidaan saatujen kokemusten pohjalta toimintamalleja, joilla kirjastoista voidaan kehittää kansanvallan foorumeita monilla eri tavoilla. Kaikkien konseptien on myös tarkoitus olla otettavissa käyttöön valtakunnallisesti.

Esimerkiksi Mäntyharjulla kehitetään erityisesti pienten kuntien kirjastoihin soveltuvia, etäyhteyksiin perustuvaa konseptia nuorten ja poliitikkojen kohtaamiseen. Mäntyharju kokeileekin jo nyt pilottivaiheessa konseptin skaalaamista Pieksämäen kirjastoon. Imatralla taas kohderyhmänä ovat ikäihmiset, joiden osallistumiskynnystä kirjaston virtuaalisiin kyselytilaisuuksiin madalletaan digituen avulla. Inarissa kehitetään Tutustu ja vaikuta! -pisteitä kuntalaisille oman arkensa parantamiseksi.

Turussa puolestaan toiminnan muotoina ovat mm. taiteen menetelmiä hyödyntävät työpajat ja kokeilun jalkautuminen paikkoihin, joissa politiikan etäiseksi kokevat ihmiset ovat ennestään. Pietarsaaressa taas pyritään herättämään ihmiset havaitsemaan, että sekä pieniin että isoihin asioihin voi vaikuttaa ja etsitään keinoja tuoda EU-aiheet lähemmäs ihmisiä. Oulussa suunnitelmissa on EU-teemaiset ”Globaalista Lokaaliin -verkkokeskustelut sekä kirjastossa pidettävät ”Kansanvallan kahvit”- ja Nyt saa sanoa! -keskustelutilaisuudet.

Kokeilujen aikana toimintamallille etsitään jatkuva rahoitus ja sitä kehitetään kokemusten pohjalta. Kirjastot kansanvallan foorumeina -kokeilua on valmisteltu laajassa yhteistyössä ja mukana ovat olleet mm. eduskunnan puhemiesneuvosto, eduskunnan kirjasto, Yleisten kirjastojen neuvosto, Suomen kirjastoseura, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoministeriö, Euroopan komission Suomen edustusto, Nuorisovaltuustoliitto, Kuntaliitto sekä Sitra.

Keitä on mukana?

Kirjastot kansanvallan foorumeina -kokeilua on valmisteltu laajassa yhteistyössä ja mukana ovat olleet mm. eduskunnan puhemiesneuvosto, eduskunnan kirjasto, Yleisten kirjastojen neuvosto, Suomen kirjastoseura, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoministeriö, Euroopan komission Suomen edustusto, Nuorisovaltuustoliitto, Kuntaliitto sekä Sitra.

Syksyllä 2020 alkavan kokeiluvaiheen valmistelun ”pilottikirjastoiksi” ovat valikoituneet Oulun, Turun, Pietarsaaren, Imatran, Inarin ja Mäntyharjun kirjastot.

Toimintamuodoksi valittiin kokeilut, jotka Sitra käynnistäisi yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Sitra rahoittaa ja fasilitoi kokeilut.

Missä mennään?

Kokeilukonspetia kehitetään kesällä ja syksyllä 2020 mm. palvelumuotoilua hyödyntämällä. Varsinainen kokeilujakso alkaa lokakuussa 2020 ja jatkuu kesäkuuhun 2021.

Hankkeen taustaa

Sitran tekemässä Kansanvallan peruskorjaus-työpaperissa (2018) ehdotettiin, että kirjastoista tehtäisiin keskustelevan demokratian kohtaamispaikkoja ja niille varataan erillinen määräraha.

Työpaperissa kirjastot nähtiin luontevina paikkoina edistää kohtaamisia sekä nostaa kirjastojen merkitystä demokratian edistäjinä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kiinnostavaa olisi myös se, miten eri tavoin yhteiskunnallista keskustelua voidaan käydä kirjastoissa.

Sittemmin tämän tyyppisistä tilaisuuksista on saatu hyviä kokemuksia muun muassa 2019 hallitusohjelman kirjastokiertueella.

Tämän vuoksi Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankkeessa halutaan kokeilla, miten kirjastopalveluiden yhteyteen voitaisiin rakentaa fyysinen ja virtuaalinen kohtaamispaikka, jossa yhdistyisivät paikallinen, alueellinen, kansallinen ja EU-taso.

Kokeilut sopivat myös vastikään uudistetun kirjastolain henkeen. Lain tavoitteita ovat mm. aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäminen. Lisäksi laissa yleisen kirjaston tehtäviksi mainitaan muiden tehtävien ohella yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen.

Kokeilujen tavoitteena on testata erilaisia vuorovaikutuksen muotoja ja parantaa kansalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kokeiluissa etsitään toimivia kohtaamisen muotoja ja konspetoidaan saatujen kokemusten pohjalta toimintamalleja, joilla kirjastoista voidaan kehittää kansanvallan foorumeita.

Kokeilujen aikana toimintamallille etsitään jatkuva rahoitus ja sitä kehitetään kokemusten pohjalta.

Aikataulu

Huhti-kesäkuu 2020
Keskustelut pilottikirjastojen kanssa
12.6.2020
Konseptien yhteissuunnittelua
1. työpaja: kickoff-etäpalaveri
19.8.2020
Konseptien yhteissuunnittelua
2. työpaja: Ratkaisut, lähipalaveri
1.9.2020
Konseptien yhteissuunnittelua
3. työpaja: Kokeilut, etäpalaveri
Lokakuu 2020
Ensimmäiset kirjastokokeilut alkavat
Marraskuu 2020
Kokeilukonseptit julki
Kesäkuu 2021
Kirjastopilotit päättyvät

Lisätietoja

Kysy lisää!

Mistä on kyse?