Kirjastoista kansanvallan foorumeita

Nykyistä parempi yhteys kansalaisten ja päättäjien välillä vahvistaisi suomalaista demokratiaa. Hankkeessa kokeiltiin kirjastoja uudenlaisina kansanvallan foorumeita.

AJANKOHTAISTA

Hyvä tietää juuri nyt!

uutiset

Kirjastojen demokratiatyö jatkuu ja laajenee kokeilujen oppien vauhdittamana

Kuva: Topias Dean. Kirjastokuulumiset-juttusarjassa soitamme eri puolilla Suomea oleviin Kirjastoista kansanvallan foorumeita -kokeilukirjastoihin, ja kysymme, mitä kokeiluille kuuluu.
Ilmiö

Inarin kirjasto haluaa tehdä vaikuttamisen helpoksi – avuksi kännykkä sovelluksineen

Kuvassa Mäntyharjun kunnan vaakuna ja lankapuhelimen luuri.
Ilmiö

Käytännön tekeminen innosti nuoret vaikuttamaan Mäntyharjulla

Ihmiset kirjapinon päällä
uutiset

Kirjastot kehittävät keinoja kansanvallan vahvistamiseksi – eduskunnalta lisäraha toiminnan jatkamiseen

Vierailija

Tehdäänkö kirjastoista kansanvallan foorumeita?

Pilottikirjastojen etätapahtumat

23.3.2021
Imatran Kuntavaaliareena: Etäopastus verkko-osallistumiseen
Imatran pääkirjasto
25.3.2021
Inarin kirjaston kuntavaalipaneelit: Seuraavat neljä vuotta
Inarin kirjasto
30.3.2021
Imatran Kuntavaaliareena: Etäopastus verkko-osallistumiseen
Imatran pääkirjasto
31.3.2021
Lainaa poliitikko – Nuorten kuntavaalit
Pietarsaaren kaupunginkirjasto
7.4.2021
Imatran Kuntavaaliareena: Kuntavaalipaneeli
Imatran pääkirjasto
27.4.2021
Imatran Kuntavaaliareena: Kuntavaalipaneeli
Imatran pääkirjasto
6.5.2021
Vaikuttava taide – Voiko taiteen keinoin vaikuttaa?
Turun kaupunginkirjasto
11.5.2021
Globaalista Lokaaliin – Opiskelu ja uramahdollisuut EU:ssa
Oulun kaupunginkirjasto
18.5.2021
Nyt saa sanoa! – ONE ja kummivaltuutetut
Oulun kaupunginkirjasto

Mistä on kyse?

Suomen menestystarinan kulmakiviä ovat olleet luottamus, avoin yhteiskunnallinen vuoropuhelu sekä matala hierarkia poliittisten luottamushenkilöiden ja kansalaisten välillä.

2020-luvulla yhteiskunnallinen polarisaatio näyttää syvenevän eri puolilla maailmaa, eikä kansanvaltaisuus ole enää yhtä laajasti jaettu itseisarvo kuin vielä jokin aika sitten. Eri maissa on viime vuosina nähty lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka äänettömiksi ja osattomiksi itsensä kokeneet ihmiset ovat nousseet barrikadeille. Myös Suomessa osallisuus ja kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen tavat ovat murroksessa.

Suomen kaltaiselle pienelle maalle kansalaisten luottamus toisiinsa ja yhteiskunnan instituutioihin on edelleen ja tulevaisuudessa ensiarvoisen tärkeä voimavara.

Tämä edellyttää sitä, että kaikilla on mahdollisuus saada luotettavaa tietoa omaan elämäänsä vaikuttavista päätöksistä sekä tulla myös kuulluksi itseään koskevissa asioissa. Tämän vuoksi yhteiskunnallisen keskustelun edellytyksiä tulee vahvistaa.

Mitä teimme?

Eri puolilla Suomea kuudessa eri kirjastossa toteutettujen kokeilujen tavoitteena oli testata erilaisia vuorovaikutuksen muotoja ja parantaa kansalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kokeiluissa etsittiin toimivia kohtaamisen muotoja ja konseptoitiin saatujen kokemusten pohjalta toimintamalleja, joilla kirjastoista voidaan kehittää kansanvallan foorumeita monilla eri tavoilla. Kaikkien konseptien on myös tarkoitus olla otettavissa käyttöön valtakunnallisesti.

Esimerkiksi Mäntyharjulla kehitettiin erityisesti pienten kuntien kirjastoihin soveltuvia, etäyhteyksiin perustuvaa konseptia nuorten ja poliitikkojen kohtaamiseen. Mäntyharju kokeilikin jo pilottivaiheessa konseptin skaalaamista Pieksämäen kirjastoon. Imatralla taas kohderyhmänä olivat ikäihmiset, joiden osallistumiskynnystä kirjaston virtuaalisiin kyselytilaisuuksiin madalletiin digituen avulla. Inarissa kehitettiin Tutustu ja vaikuta! -pisteitä kuntalaisille oman arkensa parantamiseksi.

Turussa puolestaan toiminnan muotoina olivat mm. taiteen menetelmiä hyödyntävät työpajat ja kokeilun jalkautuminen paikkoihin, joissa politiikan etäiseksi kokevat ihmiset ovat ennestään. Pietarsaaressa taas pyrittiin herättämään ihmiset havaitsemaan, että sekä pieniin että isoihin asioihin voi vaikuttaa ja etsittiin keinoja tuoda EU-aiheet lähemmäs ihmisiä. Oulussa toteutettiin on EU-teemaiset ”Globaalista Lokaaliin -verkkokeskustelut sekä ”Kansanvallan kahvit”- ja Nyt saa sanoa! -keskustelutilaisuudet.

Kokeilujen aikana toimintamallille pyrittiin etsimään jatkuva rahoitus. Eduskunta myönsi joulukuussa 2020 toiminnan jatkamiselle miljoonan euron määrärahan, jonka aluehallintoviraston kirjastotoimi jakaa ylimääräisenä valtionavustuksena syksyllä 2021. Avustus on kaikkien yleisten kirjastojen haettavissa.

Kokeilujen opit koottiin yhteen kesäkuussa 2021 julkistettuun Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita -käsikirjaan.

Tehtyä työtä jatkaa kesästä 2021 alkaen aluehallintoviraston kirjastotoimi.

Keitä oli mukana?

Kirjastot kansanvallan foorumeina -kokeilua on valmisteltu laajassa yhteistyössä ja mukana olivat mm. eduskunnan puhemiesneuvosto, eduskunnan kirjasto, Yleisten kirjastojen neuvosto, Suomen kirjastoseura, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoministeriö, Euroopan komission Suomen edustusto, Nuorisovaltuustoliitto, Kuntaliitto sekä Sitra.

Syksyllä 2020 alkaneen kokeiluvaiheen valmistelun ”pilottikirjastoiksi”  valikoituivat Oulun, Turun, Pietarsaaren, Imatran, Inarin ja Mäntyharjun kirjastot.

Toimintamuodoksi valittiin kokeilut, jotka Sitra käynnistäisi yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Sitra rahoitti ja fasilitoi kokeilut.

Missä mennään?

Kokeilukonspetia kehitettiin kesällä ja syksyllä 2020 mm. palvelumuotoilua hyödyntämällä. Varsinainen kokeilujakso alkoi lokakuussa 2020 ja jatkui kesäkuuhun 2021.

Hankkeen taustaa

Sitran tekemässä Kansanvallan peruskorjaus-työpaperissa (2018) ehdotettiin, että kirjastoista tehtäisiin keskustelevan demokratian kohtaamispaikkoja ja niille varataan erillinen määräraha.

Työpaperissa kirjastot nähtiin luontevina paikkoina edistää kohtaamisia sekä nostaa kirjastojen merkitystä demokratian edistäjinä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kiinnostavaa olisi myös se, miten eri tavoin yhteiskunnallista keskustelua voidaan käydä kirjastoissa.

Sittemmin tämän tyyppisistä tilaisuuksista on saatu hyviä kokemuksia muun muassa 2019 hallitusohjelman kirjastokiertueella.

Tämän vuoksi Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankkeessa haluttiin kokeilla, miten kirjastopalveluiden yhteyteen voitaisiin rakentaa fyysinen ja virtuaalinen kohtaamispaikka, jossa yhdistyisivät paikallinen, alueellinen, kansallinen ja EU-taso.

Kokeilut sopivat myös vastikään uudistetun kirjastolain henkeen. Lain tavoitteita ovat mm. aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäminen. Lisäksi laissa yleisen kirjaston tehtäviksi mainitaan muiden tehtävien ohella yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen.

Kokeilujen tavoitteena oli testata erilaisia vuorovaikutuksen muotoja ja parantaa kansalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kokeiluissa etsitään toimivia kohtaamisen muotoja ja konspetoidaan saatujen kokemusten pohjalta toimintamalleja, joilla kirjastoista voidaan kehittää kansanvallan foorumeita.

Aikataulu

Huhti-kesäkuu 2020
Keskustelut pilottikirjastojen kanssa
12.6.2020
Konseptien yhteissuunnittelua
1. työpaja: kickoff-etäpalaveri

1. etätyöpajan aineisto

19.8.2020
Konseptien yhteissuunnittelua
2. työpaja: Ratkaisut, lähipalaveri

Työpajan verkkosivut 2. etätyöpajan aineisto

1.9.2020
Konseptien yhteissuunnittelua
3. työpaja: Kokeilut, etäpalaveri

Työpajan verkkosivut 3. etätyöpajan aineisto

Lokakuu 2020
Ensimmäiset kirjastokokeilut alkavat
Marraskuu 2020
Kokeilukonseptit julki

Kokeilukonseptit julkistetaan yleisölle Kansanvaltaa kirjastoissa -etätyöpajassa.

4.3.2021
Kokeilut etenevät

Pilottikirjastojen kuulumisia ja hankkeen etenemisestä kuultiin Kansanvaltaa kirjastoissa 2 -etätyöpajassa.

1.6.2021
Kirjastokäsikirja julki

Pilottikirjastojen demokratiakeinot kerättiin Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita? -käsikirjaan ja käsikirja julkaistiin Kokeiluista kansanvallan käytännöiksi -webinaarissa. 

Kesäkuu 2021
Kirjastopilotit päättyvät

Lisätietoja

Kysy lisää!

ihmiset
Nelli Auriola
ihmiset
Elina Eerola
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

Mistä on kyse?