Kirjastoista kansanvallan foorumeita

Nykyistä parempi yhteys kansalaisten ja päättäjien välillä vahvistaisi suomalaista demokratiaa. Hankkeessa kokeillaan kirjastoja uudenlaisina kansanvallan foorumeita.

Mistä on kyse?

Suomen menestystarinan kulmakiviä ovat olleet luottamus, avoin yhteiskunnallinen vuoropuhelu sekä matala hierarkia poliittisten luottamushenkilöiden ja kansalaisten välillä.

2020-luvulla yhteiskunnallinen polarisaatio näyttää syvenevän eri puolilla maailmaa, eikä kansanvaltaisuus ole enää yhtä laajasti jaettu itseisarvo kuin vielä jokin aika sitten. Eri maissa on viime vuosina nähty lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka äänettömiksi ja osattomiksi itsensä kokeneet ihmiset ovat nousseet barrikadeille. Myös Suomessa osallisuus ja kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen tavat ovat murroksessa.

Suomen kaltaiselle pienelle maalle kansalaisten luottamus toisiinsa ja yhteiskunnan instituutioihin on edelleen ja tulevaisuudessa ensiarvoisen tärkeä voimavara.

Tämä edellyttää sitä, että kaikilla on mahdollisuus saada luotettavaa tietoa omaan elämäänsä vaikuttavista päätöksistä sekä tulla myös kuulluksi itseään koskevissa asioissa. Tämän vuoksi yhteiskunnallisen keskustelun edellytyksiä tulee vahvistaa.

Mitä teemme?

Sitran tekemässä Kansanvallan peruskorjaus-työpaperissa (2018) ehdotettiin, että kirjastoista tehtäisiin keskustelevan demokratian kohtaamispaikkoja ja niille varataan erillinen määräraha.

Työpaperissa kirjastot nähtiin luontevina paikkoina edistää kohtaamisia sekä nostaa kirjastojen merkitystä demokratian edistäjinä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kiinnostavaa olisi myös se, miten eri tavoin yhteiskunnallista keskustelua voidaan käydä kirjastoissa.

Sittemmin tämän tyyppisistä tilaisuuksista on saatu hyviä kokemuksia muun muassa 2019 hallitusohjelman kirjastokiertueella.

Tämän vuoksi Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankkeessa halutaan kokeilla, miten kirjastopalveluiden yhteyteen voitaisiin rakentaa fyysinen ja virtuaalinen kohtaamispaikka, jossa yhdistyisivät paikallinen, alueellinen, kansallinen ja EU-taso.

Kokeilut sopivat myös vastikään uudistetun kirjastolain henkeen. Lain tavoitteita ovat mm. aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäminen. Lisäksi laissa yleisen kirjaston tehtäviksi mainitaan muiden tehtävien ohella yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen.

Kokeilujen tavoitteena on testata erilaisia vuorovaikutuksen muotoja ja parantaa kansalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kokeiluissa etsitään toimivia kohtaamisen muotoja ja konspetoidaan saatujen kokemusten pohjalta toimintamalleja, joilla kirjastoista voidaan kehittää kansanvallan foorumeita.

Kokeilu arvioidaan ulkopuolisen arvioitsijan toimesta. Kokeilujen aikana toimintamallille etsitään jatkuva rahoitus ja sitä kehitetään kokemusten pohjalta.

Keitä on mukana?

Kirjastot kansanvallan foorumeina -kokeilua on valmisteltu laajassa yhteistyössä ja mukana ovat olleet mm. eduskunnan puhemiesneuvosto, eduskunnan kirjasto, Yleisten kirjastojen neuvosto, Suomen kirjastoseura, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoministeriö, Euroopan komission Suomen edustusto, Nuorisovaltuustoliitto, Kuntaliitto sekä Sitra.

Syksyllä 2020 alkavan kokeiluvaiheen valmistelun ”pilottikirjastoiksi” ovat valikoituneet Oulun, Turun, Pietarsaaren, Imatran, Inarin ja Mäntyharjun kirjastot.

Toimintamuodoksi valittiin kokeilut, jotka Sitra käynnistäisi yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Sitra rahoittaa ja fasilitoi kokeilut.

Missä mennään?

Kokeilukonspetia kehitetään kesällä ja syksyllä 2020 mm. palvelumuotoilua hyödyntämällä. Varsinainen kokeilujakso alkaa lokakuussa 2020 ja jatkuu kesäkuuhun 2021.

AJANKOHTAISTA

Hyvä tietää juuri nyt!

Aikataulu

Huhti-kesäkuu 2020
Keskustelut pilottikirjastojen kanssa
12.6.2020
Konseptien yhteissuunnittelua
1. työpaja: kickoff-etäpalaveri
19.8.2020
Konseptien yhteissuunnittelua
2. työpaja: Ratkaisut, lähipalaveri
1.9.2020
Konseptien yhteissuunnittelua
3. työpaja: Kokeilut, etäpalaveri
Syyskuu 2020
Kokeilukonseptit valmiita
Lokakuu 2020
Kirjastokokeilut alkavat
Kesäkuu 2021
Kirjastopilotit päättyvät

Lisätietoja

Kysy lisää!

Mistä on kyse?