uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Oletko lähipiirin edunvalvoja vai yleisen hyvän edistäjä?

Suomalaiset kansalaisvaikuttajina -selvitys kertoo, miten kansalaisia voidaan aktivoida mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan.

Kirjoittaja

Tuula Tiihonen

Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus

Julkaistu

Tiedätkö, millainen vaikuttaja olet yhteiskunnassa? Vaikka perinteinen ja ”virallinen” vaikuttamisen tapa, puoluepolitiikka, ei olisikaan sinun juttusi, saatat silti olla lähipiirin edunvalvoja, joka osallistuu aktiivisesti lähipuiston korjaamiseen.

Voit myös olla yleisen hyvän edistäjä, jolle vapaaehtoistoiminta, joukkovoima ja muiden auttaminen tuo merkitystä elämään. Meillä on monta tapaa osallistua ja edistää demokratian toteutumista Suomessa ja kaikkia niitä tarvitaan.

Sitran julkaisemassa Suomalaiset kansalaisvaikuttajina -selvityksessä suomalaiset on jaettu kuuteen erilaiseen profiiliryhmään sen mukaan millaisia vaikuttajia he yhteiskunnassa ovat. Selvityksessä tunnistetut kansalaisvaikuttajaprofiilit ovat: muualle katsoja, lähipiirin edunvalvoja, valveutunut skeptikko, arjen sohvavaikuttaja, yleisen hyvän edistäjä sekä aktiivinen rakentaja.

”Koronaepidemia korostaa kaikkien mukana pitämisen tärkeyttä.”

Selvityksen avulla voit pohtia omaa profiiliasi ja erilaisia vaikuttamisen muotoja sekä hahmottaa keinoja, joilla voit aktivoida eri tyyppisten ihmisten osallisuutta.

Vaikka koronaepidemia on pakottanut meidät kasvattamaan fyysistä etäisyyttä toisiimme, poikkeustilanne ennemmin alleviivaa kaikkien mukana pitämisen tärkeyttä kuin vähentää sitä. Siksi myös osallisuuden eri muotojen tunnistaminen ja tukeminen on tärkeämpää kuin koskaan.

Osallistaminen on haastava laji, sillä osallistumisen motiivit vaihtelevat

Selvityksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, mistä suomalaisten halu vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kumpuaa – tai on kumpuamatta. Samalla se antaa aineksia yhteiskunnan eri toimijoille siitä, millä tavoin kansalaisia voidaan aktivoida mukaan yhteiskunnalliseen, kaikkia hyödyttävään toimintaan. Profiilikohtaisten ohjeiden lisäksi selvityksessä on tunnistettu neljä hyvää yleisohjetta, jotka palvelevat kaikkia profiiliryhmiä eli meitä kaikkia suomalaisia.

Selvityksen mukaan suomalaisten vaikuttamismotiiveissa ei löydy montaakaan tekijää, joissa edes yli viidennes suomalaisista olisi samaa tai täysin samaa mieltä. Osallistaminen onkin haastava laji ja juuri siksi osallistamispyrkimyksissä motivaatioprofiilin tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää.

Tyypillisimmät syyt kansalaisten osallistumiselle ovat usko hyvän tekemisen kierteeseen, helppous, ystävien tai somen innostus, usko joukkovoimaan tai oman tiedon hyödyntämiseen sekä auttamisen tuoman merkityksen kokeminen. Vastaavasti taas tyypillisimmät esteet osallistumiselle on epäusko poliittiseen järjestelmään tai omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Myös ”kaikki on jo hyvin” -asenne vähentää osallistumishalukkuutta.

Selvitys on osa Sitran Kansanvallan peruskorjaus -hanketta, jossa keskeisenä tavoitteena on lisätä kansalaisten osallisuutta. Mikäli kansalaisten osallisuus vähenee, heikkenee kansanvalta ja demokratia. Samalla heikkenee yhteiskunnan kyky kehittyä.

Osallisuuden edistämisessä on siis kyse niin yksilön kuin koko kansakunnan edusta – meidän kaikkien tulevaisuudesta.

Mistä on kyse?