julkaisut

Nuorten demokratiaa ja osallisuutta vahvistamassa

Yhteiskunnallinen päätöksenteko kuuluu myös nuorille. Pizzademokratia-päivä on yksi keino lisätä nuorten ymmärrystä omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Tämän oppaan avulla jokainen nuorten parissa työskentelevä voi järjestää pizzademokratia-päivän.

Kirjoittajat

Tiina Ahonen

Julkaistu

Sitra Lab kokeili uusin keinoin demokratian ja osallisuuden edistämistä nuorten keskuudessa yhdessä Maunulan yhteiskoulun kahdeksasluokkalaisten kanssa. Kutsuimme kokeilua pizzademokratia-päiväksi. Tavoitteena oli yhdessä oppia ja oivaltaa, millaisia mahdollisuuksia jokaisella nuorella on vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä tai arkeensa.

Päivä koostui pizzaoppitunnista, tarinateatterista ja ryhmätyöstä. Tehtävien aikana pohdimme demokratian perusteita ja oivalluksia omasta osallisuudesta konkreettisten esimerkkien ja yhteisen toiminnan kautta. Arvioimme pizzademokratia-päivää muun muassa ennen ja jälkeen toteutetun kyselyn avulla. Kyselyyn vastasivat päivään osallistuneet nuoret ja aikuiset.

Arvioinnin perusteella kokeilu oli onnistunut ja tuotti monipuolisesti positiivisia vaikutuksia nuoriin ja heidän kouluyhteisöönsä. Se lisäsi ennen kaikkea nuorten tietoa, itseluottamusta, kiinnostusta ja konkreettisia keinoja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä aikuisilla nuorten vaikuttamisen tukemiseen. Kokeilu tuotti tavoiteltujen vaikutusten lisäksi yhteisöllisyyden kokemusta luokkayhteisöön.

Pizzademokratian positiiviset vaikutukset kertovat mallin potentiaalista edistää nuorten demokratiaa ja osallisuutta. Päivän tuomia positiivisia vaikutuksia ei kuitenkaan vielä voida täysin yleistää muihin ryhmiin ja ympäristöihin yhden kokeilun perusteella. Kokosimme tähän muistioon konkreettiset ohjeet ja joukon mallipohjia, joiden avulla myös sinä voit toteuttaa pizzademokratia-päivän ja edistää nuorten osallistumista päätöksentekoon.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Nuorten demokratiaa ja osallisuutta vahvistamassa

Alaotsikko

Pizzademokratia-päivän malli

Tekijät

Tiina Ahonen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

43

ISBN (PDF)

978-952-347-168-9

ISSN (PDF)

2737-1034

Aihe

nuoret, osallistaminen, osallistuminen, demokratia, päätöksenteko, yhteiskunta, vaikuttaminen

Sarja

Muistio

Mistä on kyse?