julkaisut

Sitran Kestävyysratkaisut-teeman arviointi – Osa 2

Näkymiä tulevaisuuden ilmiöihin

Kirjoittajat

Mari Hjelt, Sanna Ahvenharju, Ville Lauttamäki, Jasmin Järvinen, Matleena Moisio, Minna Jyrälä, Tuuli Saukkonen (Gaia Consulting Oy)

Julkaistu

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tilasi Kestävyysratkaisut-teeman (2015-2022) tulevaisuuteen suuntautuvan vaikutusarvioinnin vuoden 2022 lopulla. Kestävyysratkaisut-teeman tavoitteena tarkastelukaudella oli edistää luonnon monimuotoisuutta ja vauhdittaa ekologista jälleenrakentamista. Työllään teema edisti siirtymää kohti ympäristön tilaa parantavaa yhteiskuntaa, jossa maapallon kantokykyyn sopeutuminen on kaikille mahdollista.

Arvioinnin toteutti Gaia Consulting yhdessä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja se valmistui kesäkuussa 2023.

Arviointi toteutettiin innovatiivisella monimenetelmämallilla: työssä sovellettiin kahta ennakointimenetelmää: ilmiökarttaa ja Delfoi-paneelia. Vaikka arvioinnin ensisijaisena tavoitteena oli arvioida Sitran työn tuloksia, ennakointivaiheessa pyrittiin myös tunnistamaan ja arvioimaan ekologiseen kestävyyteen liittyviä merkittävimpiä tulevaisuuden ilmiöitä.

Näiden avulla voitiin validoida Sitran strategisten valintojen relevanssia ja ajantasaisuutta arvioituna ajanjaksona ja vahvistaa tulevaisuuteen suuntautuvaa lähestymistapaa Kestävyysratkaisut-teeman työssä.

Ennakointiprosessi ja sen tulokset tukivat hyvin arviointia tunnistamalla tulevaisuuden ilmiötä, joiden parissa Sitra voisi työskennellä. Ennakointiprosessi myös validoi joitakin Sitran jo tekemiä strategisia valintoja.

Prosessissa tunnistettiin kaksi merkittävää systeemistä ilmiötä. Nämä olivat: 1) ihmisten ja luonnon toisiinsa kietoutuva terveys, (planetaarinen terveys) sekä 2) luontopositiiviset ja uudistavat talousmallit. Havainnot ovat linjassa Sitran käynnissä olevissa projekteissa tehtyjen valintojen kanssa.

Delfoi-paneelin osallistujat arvioivat, että Suomella on potentiaalia toimia monien ratkaisujen globaalina kokeilualustana. Samoin Sitra nähtiin organisaationa, jolla on mahdollisuus toimia edelläkävijänä ja tulevaisuusajattelun levittäjänä.

Lue myös arvioinnin osa 1: Vaikutusten arviointi ja ennakointia hyödyntävät johtopäätökset.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Evaluation of Sitra’s Sustainability Solutions theme

Alaotsikko

Part 2: Insights for possible future priorities

Tekijät

Mari Hjelt, Sanna Ahvenharju, Ville Lauttamäki, Jasmin Järvinen, Matleena Moisio, Minna Jyrälä, Tuuli Saukkonen (Gaia Consulting Oy)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2023

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

35

ISBN (PDF)

978-952-347-358-4

Mistä on kyse?