julkaisut

Suomen Gaia-X-strategia

Suomen Gaia-X-strategia avaa Suomen Gaia-X hubin toimintaa. Tavoitteena hubilla on varmistaa, että Suomi on mukana datan jakamisen eurooppalaisessa kehityksessä.

Kirjoittajat

Suomen Gaia-X-ohjausryhmä: Sitra, VTT, Business Finland, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö

Julkaistu

Suomi on päättänyt lähteä aktiivisesti mukaan Gaia-X:n kehittämiseen. Pohjoismainen arvopohja sekä digitaalinen edelläkävijyys ovat Suomen vahvuuksia Gaia-X:n rakentamisessa.

Suomen Gaia-X-strategian valmistelutyössä on ollut mukana suuri joukko toimijoita. VTT on ollut alusta lähtien aktiivinen Gaia-X-vaikuttamisessa, samoin työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finland. Valtiovarainministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö ovat tuoneet Gaia-X:n kansallisen tehtävän määrittelytyöhön mukaan politiikkatason näkemystä, ja yritysten näkökulmia ovat edustaneet lukuisan yritysjoukon lisäksi esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus ja DIMECC.

Vuoden 2020 lopussa TEM pyysi Sitraa koordinoimaan Suomen Gaia-X hubia. Hubin toiminnan yhteisten tavoitteiden määrittämiseksi ja toiminnan onnistumisen takaamiseksi on luotu tämä strategiadokumentti, joka on syntynyt haastatteluiden sekä yhteisen työskentelyn tuloksena. Työhön on osallistunut useita kymmeniä datatalouden parissa työskenteleviä yrityksiä, etujärjestöjä ja julkisen sektorin toimijoita.

Suomen Gaia-X:n strategiadokumentti vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä muutosajurit ajavat Suomea ja Eurooppa edistämään datataloutta?
  • Mitkä ovat keskeisimmät haasteet datan jakamiselle ja hyödyntämiselle Suomen kontekstissa?
  • Mitkä ovat Suomen Gaia-X hubin missio, organisoituminen, tavoitteet sekä alustava tiekartta?
  • Minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia suomalaiselle Gaia-X-verkostolle on tarjolla?

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Suomen Gaia-X-strategia

Tekijät

Suomen Gaia-X-ohjausryhmä: Sitra, VTT, Business Finland, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

31

Mistä on kyse?