julkaisut

Kiertotalouden menestysresepti

Kirjoittajat

Työryhmä: Maria Hughes, Reetta Kohonen, Antti Lehtinen, Anu Mänty ja Mika Sulkinoja (Sitra). Lauri Byckling, Nina Ahola, Ella Tolonen , Nicolas Dolce, Miikka Simanainen (Deloitte Finland). Olivier Jan, Pierrick Drapeau, Andreas Mitsios , Khai Linh Lhomme, Laura Plamondon (Deloitte France). Akira Kato, Arisa Fukuoka (Deloitte Japan). Joe Solly, Jillian Rodak, Tamara Luisce (Deloitte Canada).

Julkaistu

Jotta kiertotalouteen Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous voidaan siirtyä riittävän nopeasti, tarvitaan tuoreita esimerkkejä toteuttamiskelpoisista ja innostavista kiertotalousratkaisuista. Tässä selvityksessä tavoitteenamme oli löytää monimuotoinen joukko toteuttamiskelpoisia ja skaalattavia kiertotalousratkaisuja.

Etsimme systeemistä muutosta edistäviä ratkaisuja, joilla on positiivisia sosiaalisia- ja ympäristövaikutuksia. Ratkaisuja etsittiin avoimella haulla, johon vastasi yli 200 organisaatiota eri puolilta maailmaa. Tässä selvityksessä esitellään 39 valittua kiertotalousratkaisua, jotka edistävät suljettuja materiaalikiertoja ja vauhdittavat kiertotaloussiirtymää eri puolilla maailmaa. Ratkaisuilla on huomattavia vaikutuksia myös omassa paikallisessa ympäristössään. Esiteltävät ratkaisut havainnollistavat kiertotalousliiketoiminnan hyötyjä. Samalla ne tarjoavat esimerkkejä organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää kiertotalousajattelua ja samalla edistää YK:n kestävän
kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Kiertotalousratkaisuja tarjoavat yritykset voidaan jakaa kiertotalousnatiiveihin, joiden liiketoimintaidea on alusta asti perustunut kiertotalouteen sekä kiertotalouden omaksujiin, joiden ydinliiketoiminta on perustunut perinteiseen, lineaariseen talousmalliin. Selvityksessä kävi ilmi, että sekä natiiveille että omaksujille kiertotalousliiketoiminnan kehittämisenä motiivina on halu kehittää taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa, joka voi myös ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia.

Kiertotalousorganisaatioita voidaan jaotella myös kiertotalouden liiketoimintamallien mukaan. Yleisesti tunnettuja kiertotalouden liiketoimintamalleja ovat resurssitehokkuus ja kierrätys, uusiutuvuus, tuote-elinkaaren pidentäminen, jakamisalustat ja tuote palveluna -mallit. Näitä malleja toteuttavien yritysten lisäksi tässä selvityksessä löytyi joukko ratkaisuja, jotka toimivat kiertotalouden mahdollistajana. Kävi myös ilmi, että liiketoimintamallit linkittyvät toisiinsa ja usein oli vaikea määritellä, mitä mallia ratkaisu edustaa.

Selvityksessä kävi ilmi, että sääntely voi sekä hidastaa että vauhdittaa siirtymää kiertotalouteen. Samoin selvisi, että sekä yritysten että kuluttajien keskuudessa tarvitaan lisää kiertotaloudesta, jotta muutos saadaan vauhtiin. Menestyviä kiertotalousratkaisuja yhdistäviä tekijöitä olivat tehokas viestintä asiakkaiden ja loppukäyttäjien hyödyistä, kyky skaalata paikallista toimintaa laajemmaksi, kumppanuuden kolmannen sektorin ja yhteisöjen kanssa, helppo toteutettavuus nykyisessä infrastruktuurissa sekä datalähtöinen lähestymistapa liiketoimintaan.

Selvityksessä esiteltävien 39 kiertotalousratkaisun vaikutukset ulottuvat niiden suoraa toimintaa pidemmälle. Ratkaisut tuovat kestäviä tuotanto- ja kulutustapoja yhä useamman ulottuville. Kiertotalousratkaisuilla voi myös olla merkittävä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Tähän asti kiertotalouden hyötyinä on nähty pienempi tarve ottaa käyttöön uusia luonnonvaroja, ilmastokriisin torjunta ja vaikutukset paikalliseen elinympäristöön. Tietoisuus kiertotalouden sosiaalisista vaikutuksista on kasvussa. Näiden vaikutusten tunnistaminen on toistaiseksi vaikeaa. Selvityksessä kävi kuitenkin ilmi, että kiertotalousratkaisut voivat auttaa rakentamaan kumppanuuksia, jotka ovat välttämättömiä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kiertotalouden avulla on mahdollista luoda uutta hyvinvointia samalla vähentäen hiilidioksidipäästöjä, ympäristön kuormitusta ja tarvetta neitseellisten materiaalien käyttöönotolle. Monet globaalit haasteet ulottuvat yhteiskunnan eri sektoreille ja vaativat systeemisiä ratkaisuja. Kiertotalous voi tarjota monia ratkaisuja. Mukaan muutokseen tarvitaan kaikkia joko soveltamaan nykyisiä tai kehittämään uusia kiertotalouden ratkaisuja.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

The winning recipe for a circular economy

Alaotsikko

What can inspiring examples show us

Tekijät

Työryhmä: Maria Hughes, Reetta Kohonen, Antti Lehtinen, Anu Mänty ja Mika Sulkinoja (Sitra). Lauri Byckling, Nina Ahola, Ella Tolonen , Nicolas Dolce, Miikka Simanainen (Deloitte Finland). Olivier Jan, Pierrick Drapeau, Andreas Mitsios , Khai Linh Lhomme, Laura Plamondon (Deloitte France). Akira Kato, Arisa Fukuoka (Deloitte Japan). Joe Solly, Jillian Rodak, Tamara Luisce (Deloitte Canada).

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

121 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-215-0

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

kiertotalous

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

182

Mistä on kyse?