Tulevaisuuskuvia luontokokemusten hyödyntämisestä: Luonnosta hyvinvointia, palveluja ja liiketoimintaa

Julkaistu

Luonto ja luontoa hyödyntävät palvelut tarjoavat uusia mahdollisuuksia ja kestävää hyvinvointia Suomelle. Kädessäsi oleva raportti avaa tulevaisuuskuvia siitä, millainen rooli luontokokemuksia tuottavilla palveluilla voisi olla ihmisten hyvinvoinnin lähteenä sekä millaisia haasteita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia näihin liittyy.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Tulevaisuuskuvia luontokokemusten hyödyntämisestä

Alaotsikko

Luonnosta hyvinvointia, palveluja ja liiketoimintaa

Tekijät

Kaarina Heikkilä, Anna Kirveennummi

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2012

Julkaisija

Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopisto

Sivumäärä

36 s.

ISBN (PDF)

978-952-249-260-9

ISSN (PDF)

1797-1322

publication_subject

LUONTO, HYVINVOINTI, TERVEYS, PALVELUT, LIIKETOIMINTA, TULEVAISUUS, MONIAISTISUUS, EKOLOGIA, INNOVAATIOT, TEKNOLOGIA, TOIMINTAMALLIT, MONIPAIKKAISUUS, BIOTALOUS

Aiheet

Luonto ja terveys

Luonnolla on monia hyvinvointia parantavia vaikutuksia, joita voidaan hyödyntää hyvinvointimatkailun, kestävien rakennettujen ympäristöjen ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Myös teknologian avulla luontoarvoja voidaan tuoda ihmisten ulottuville. Tämä tuo uudenlaista liiketoimintaa hyödyntämällä esimerkiksi kuuloaistia, paikkatietoa ja yhteisöllisyyttä.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?