julkaisut

Vaikuttavuuden hankinta

Kirjoittajat

Jussi Pyykkönen

Julkaistu

Julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja noin 35 miljardin euron arvosta. Etenkin palveluiden osalta painopiste on siirtymässä perinteisestä suoriteperusteisesta tarkastelusta kohti vaikuttavuuden ostamista. Tulosperusteisessa hankinnassa keskiöön nousee tavoiteltu muutos, sitä kuvaavien mittareiden valinta ja saavutettujen tulosten arviointi. Käsikirjan kuvaa vaikuttavuuden hankintaan liittyvää prosessia ja sisältää muistilistan sen olennaisimmista vaiheista.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Vaikuttavuuden hankinta

Alaotsikko

Käsikirja julkiselle sektorille

Tekijät

Jussi Pyykkönen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2016

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

24 s.

ISBN (nid.)

978-951-563-967-7

ISBN (PDF)

978-951-563-968-4

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

JULKISET HANKINNAT; KUNNAT; JULKISET PALVELUT; VAIKUTTAVUUS; JULKINEN SEKTORI; HYVINVOINTI; TALOUS; ELINKEINOPOLITIIKKA; TULOKSELLISUUS; INNOVAATIOT; KILPAILUTTAMINEN

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

115

Mistä on kyse?