Vaikuttavuus­investoimisen opas sijoittajille

Julkaistu

Vaikuttavuusinvestoiminen yhdistää taloudellisen tuoton ja yhteiskunnallisen hyvän tavoittelun. Sijoittajan näkökulmasta tuotto-riski-tarkastelun rinnalle nousee kolmas ulottuvuus: vaikuttavuus. Sijoitusinstrumenteiksi soveltuvat niin lainat ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset kuin uudet tulokkaat, kuten tulosperusteinen rahoitussopimus (Social Impact Bond, SIB). Miten vaikuttavuutta kannattaa lähestyä? Millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa sijoittajille? Opas luo katsauksen vaikuttavuussijoittamisen markkinoihin, instrumentteihin ja sijoitusprosessiin.

 

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Vaikuttavuusinvestoimisen opas sijoittajille

Tekijät

Harri Männistö

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2016

Sivumäärä

28 s.

ISBN (nid.)

978-951-563-977-6

ISBN (PDF)

978-951-563-977-6

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

publication_subject

INVESTOINTIOPAS, VAIKUTTAVUUSINVESTOINTI, INVESTOINNIT, SIJOITTAMINEN, MITTAAMINEN, MALLINTAMINEN

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

120

Aihe

Vaikuttavuus­investoiminen

Vaikuttavuusinvestoiminen auttaa luomaan hyvinvointia tavoitteellisesti ja resurssitehokkaasti. Se on keino kanavoida yksityistä pääomaa hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteistä ja mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?