julkaisut

Vaikutuspolut ja yhteisarviointi muutoksen ajureiksi

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin ehdotus kestävän kehityksen kansallisen politiikka-arvioinnin lähtökohdiksi

Kirjoittajat

Eeva Furman, Eva Heiskanen, Heikki Hiilamo, Tuuli Hirvilammi, Eeva Hellström, Janne Hukkinen, Jaakko Kiander, Anne Birgitta Pessi, Juho Saari

Julkaistu

Suomen kestävän kehityksen politiikka arvioidaan tänä vuonna kokonaisvaltaisesti ja riippumattomasti. Arvioinnin on määrä tuottaa syötteitä vuoden 2019 eduskuntavaaleihin, hallitusneuvotteluihin, seuraavan hallituskauden kestävän kehityksen politiikkaan sekä Suomen raportoimiseen YK:lle. Tämä paperi kokoaa kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin näkemyksiä arvioinnin lähtökohdiksi.

Arvioinnin painopisteiksi paneeli suosittelee Suomen kestävän kehityksen politiikkatoimiin liittyvien sekä kansallisten että kansainvälisten vaikutuspolkujen tunnistamista. Lisäksi on tarpeen arvioida, miten kestävän kehityksen kansallisen politiikkamallin kehittämiselle asetetut kunnianhimoiset tavoitteet ovat toteutuneet.

Parhaimmillaan sekä arvioinnin tilaaja että siihen osallistuvat tahot onnistuvat syventämään ymmärrystään kestävästä kehityksestä tavalla, joka jo itsessään vahvistaa yhteiskunnan eri toimijoiden sitoutumista siihen. Yksittäisen toimijan tuottaman, seurantatietoa yhteen kokoavan raportin sijaan arviointi tulisikin toteuttaa laajapohjaisena, oppivana ja tulkinnallisena prosessina.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Vaikutuspolut ja yhteisarviointi muutoksen ajureiksi

Alaotsikko

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin ehdotus kestävän kehityksen kansallisen politiikka-arvioinnin lähtökohdiksi

Tekijät

Eeva Furman, Eva Heiskanen, Heikki Hiilamo, Tuuli Hirvilammi, Eeva Hellström, Janne Hukkinen, Jaakko Kiander, Anne Birgitta Pessi, Juho Saari

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

8 s.

Aihe

kestävä kehitys, yhteiskuntapolitiikka, hallituspolitiikka, politiikka, päätöksenteko, arviointi, ympäristö, yhteiskunta, terveys, hyvinvointi, työ, talous, energia, luonnonvarat, talouskasvu, yhdenvertaisuus, osallisuus, hyvä elämä

Mistä on kyse?