Plock
Beräknad läsningstid 5 min

Europeiska unionen bör fördjupa samarbetet för att främja människornas hälsa

Pandemin avslöjade hälso- och sjukvårdssystemens svaga beredskap för hot. Europa saknar en gemensam operativ modell för bekämpning av gränsöverskridande hälsohot och för samarbete mellan medlemsländerna inom hälsofrågor. En ny publikation rekommenderar flera åtgärder som det lönar sig att vidta.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Europeiska unionen utvecklas traditionellt via kriser. COVID-19-pandemin visade hälso- och sjukvårdssystemens strukturella svagheter och lyfte också fram utmaningarna inom medlemsländernas samarbete. Beredskapen att bekämpa och hantera hot mot hälsan varierar betydligt mellan länderna och det finns ingen gemensam operativ modell över landsgränserna.

Den nya publikationen från European Policy Centre (EPC) utvärderar lagstiftningsförslag och -åtgärder förknippade med den europeiska hälsounionen och föreslår rekommendationer och praktiska sätt att åtgärda bristerna. Enligt publikationen behövs det en mer övergripande uppfattning av hälsa och miljöns status som påverkar hälsan.

Som ett sätt föreslås utvidgning av gemensamma upphandlingar och åtgärdande av den brist på arbetskraft som branschen brottas med. Satsningarna på hälso- och sjukvård bör framför allt betraktas som investeringar på lång sikt som slutligen minskar på kostnaderna. Hela planetens hälsa kan påverkas genom att främja den gröna hälsounionen bland annat genom att beakta hälsoeffekterna i investeringarna och minska utsläppen från hälso- och sjukvården. I publikationen föreslås också att Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (Hera) omvandlas till ett permanent ämbetsverk.

”Listan över rekommendationer är i det stora hela mycket omfattande. Bestämmelser förknippade med enhetligt delande av hälsodata lyfts också fram, likaså det kommande hälsodataområdet som vi på Sitra har främjat i det för 25 länder gemensamma TEHDAS-projektet”, säger projektledare Markus Kalliola från Sitra.

”EPC:s rapport gavs ut vid en intressant tidpunkt. Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt årliga tal om unionens tillstånd dagen efter att rapporten publicerades och konstaterade att hälsounionens byggklossar är ihopsamlade. Rapporten lyfter dock fram flera bristfälliga åtgärder och konstaterar att arbetet är halvfärdigt. Därför finns det skäl att fråga om hälsan håller på att bli mindre viktig i EU efter coronaåren.”

Hälsounionen är inte en organisation, utan består av kommissionens lagstiftningsinitiativ och åtgärder för skyddet av medborgarnas hälsa. Den uppstod utifrån behovet att förbättra medlemsländernas samarbete när man bereder sig för hälsohot eller försöker dämpa akuta situationer såsom coronapandemin.

Sitra deltog i framställandet av EPC:s publikation som ett led i sitt projekt Hälsodata 2030, där man skapar lösningar, rättvisa spelregler och broar för gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata i Europa samt stöder konkurrenskraften inom hälso- och sjukvårdsbranschen i Finland.

Läs mer sammanfattning (på finska) och publikation (på engelska).

Vi rekommenderar

nyheter

Sitra har valts att leda projektet mellan 29 europeiska länder som ska ge fart åt användningen av hälsouppgifter

publikationer

Är den europeiska hälsounionen redo för 2000-talets utmaningar? (sammanfattning)

nyheter

Användningen av europeiska hälsodata förändras i grunden under ledning av finländare

publikationer

Bättre hälsa för Europa genom att dela data (sammanfattning)

Plock

En säker användning av hälsouppgifter främjas målmedvetet i Europa

Kommentar

Nytt lagförslag om hälsodata av EU-kommissionen – vad är bra att veta?

Foto av enkäten på websidan.
Plock

Hur utnyttjas hälsouppgifter i framtiden? – svara på enkäten

Bild av den artikeln på en webbplats.
Plock

EU:s ordförandeland Frankrike ger fart åt användningen av hälsodata i Europa – Sitra är med i förtruppen

Bild av artikeln på websidan.
Plock

EU måste omvärdera förvaltningen av hälsodata

Bild av publikationen
Plock

Användningen av hälsodata behöver särskild EU-lagstiftning

Plock

Europeiskt hälsodataprojekt lockade med ett brett utbud av experter

nyheter

Ansökan till expertgrupperna i EU-finasierat hälsodataprojekt är öppen

nyheter

Sitra utsedd att samordna samarbetsprojektet för EU:s hälsoprogram

Vad handlar det om?