Poiminnat
Arvioitu lukuaika 5 min

Euroopan unionin tulee syventää yhteistyötä ihmisten terveyden edistämiseksi

Pandemia paljasti terveydenhuoltojärjestelmien heikon varautumisen uhkatilanteisiin. Euroopasta puuttuu yhteinen toimintamalli rajat ylittävien terveysuhkien torjumiseksi ja jäsenmaiden yhteistyölle terveyskysymyksissä. Tuore julkaisu suosittaa useita toimenpiteitä, joihin on syytä tarttua.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Euroopan unioni kehittyy perinteisesti kriisien kautta. Covid-19-pandemia toi esiin terveydenhuoltojärjestelmien rakenteelliset heikkoudet ja nosti esiin myös haasteet jäsenmaiden yhteistyössä. Eri maiden valmiudet torjua ja hallita terveysuhkia eroavat toisistaan merkittävästi ja yhteinen toimintamalli yli maarajojen puuttuu.

European Policy Centren (EPC) tuore julkaisu arvioi Euroopan terveysunioniin liittyviä lainsäädäntöehdotuksia ja -toimia sekä esittää suosituksia ja käytännön keinoja puutteiden korjaamiseksi. Julkaisun mukaan tarvitaan nykyistä kokonaisvaltaisempi käsitys terveydestä ja siihen vaikuttavasta ympäristön tilasta.

Keinoksi ehdotetaan yhteishankintojen laajentamista ja alaa vaivaavan työvoimapulan korjaamista. Panokset terveydenhuoltoon pitäisi ennen kaikkea nähdä pitkän aikavälin investointeina, jotka vähentävät lopulta kuluja. Koko planeetan terveyteen voidaan puuttua edistämällä vihreää terveysunionia muun muassa ottamalla terveysvaikutukset huomioon investoinneissa sekä vähentämällä terveydenhuollossa syntyviä päästöjä. Julkaisussa ehdotetaan myös, että Euroopan terveysalan hätätilanteiden valmiusviranomainen (HERA) nostettaisiin pysyväksi virastoksi.

”Suosituslista on kaiken kaikkiaan hyvin laaja. Esiin nousevat myös terveysdatan yhdenmukaiseen jakamiseen liittyvät säännökset ja tuleva terveystietoalue, jota olemme Sitrassa edistäneet 25 maan yhteisessä TEHDAS-hankkeessa”, sanoo projektijohtaja Markus Kalliola Sitrasta.

”EPC:n raportti tuli ulos kiinnostavaan aikaan. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti vuotuisen unionin tilaa käsittelevän puheensa raportin julkaisun jälkeisenä päivänä ja totesi terveysunionin rakennuspalikoiden olevan kasassa. Raportti kuitenkin nostaa esille useita puutteellisia toimia ja toteaa, että työ on kesken. Onkin syytä kysyä, onko terveys luisumassa EU:ssa syrjään koronavuosien jälkeen.”

Terveysunioni ei ole organisaatio vaan koostuu komission lainsäädäntöaloitteista ja toimista kansalaisten terveyden suojelemiseksi. Se syntyi tarpeesta parantaa jäsenmaiden yhteistyötä, kun varaudutaan terveysuhkiin tai pyritään taltuttamaan akuuttia tilannetta kuten koronapandemiaa.

Sitra oli mukana tuottamassa EPC:n julkaisua osana Terveysdata 2030 -projektiaan, jossa rakennetaan ratkaisuja, reiluja pelisääntöjä ja siltaa maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa sekä tuetaan Suomen terveysalan kilpailukykyä.

Suosittelemme

TEHDAS-logo johon nojaa numero 2.
uutiset

Sitra on valittu johtamaan terveystietojen käyttöä vauhdittavaa 29 Euroopan maan hanketta

julkaisut

Onko Euroopan terveysunioni valmis 2000-luvun haasteisiin? (tiivistelmä)

uutiset

Eurooppalaisten terveystietojen käyttö mullistuu suomalaisten luotsaamana

julkaisut

Parempaa terveyttä Eurooppaan dataa jakamalla (tiivistelmä)

Poiminnat

Terveystietojen turvallista käyttöä edistetään Euroopassa päättäväisesti

Kommentti

EU-komissiolta uusi lakiesitys terveysdatasta – mitä siitä on hyvä tietää?

Kuva kyselyn etusivusta.
Poiminnat

Miten terveystietoja hyödynnetään tulevaisuudessa? – vastaa kyselyyn

Kuva artikkelista kännykän ruudulla.
Poiminnat

EU:n puheenjohtajamaa Ranska vauhdittaa terveysdatan hyötykäyttöä Euroopassa – Sitra mukana etujoukoissa

Kuva artikkelista verkkosivuilla
Poiminnat

EU:n on arvioitava uudelleen terveysdatan hallinnointi

Puheenvuoro

Euroopan unionin on annettava enemmän paino­arvoa terveydelle

Kuva selvityksen kannesta.
Poiminnat

Terveysdatan käyttö tarvitsee erityistä EU-lainsäädäntöä

Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Poiminnat

Eurooppalainen terveysdatahanke houkutteli mukaan laajan joukon asiantuntijoita

Tehdas-hankkeen tunnus kuusikulmioista muodostetun Euroopan kartan alla
uutiset

Haku EU:n rahoittaman terveysdatahankkeen asiantuntijaryhmiin auki

uutiset

Sitra on valittu koordinoimaan EU:n terveysohjelman yhteistoimintahanketta

TEHDAS-logo johon nojaa numero 2.
Keskustelutilaisuus

Kansallisen asiantuntijaryhmän kokous eurooppalaisen terveystietoalueen kehityksestä

tiistai, 28.11.
Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Keskustelutilaisuus

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous

keskiviikko, 28.6.
Map of Europe and text TEHDAS Stakeholder forum
Tapahtumat

TEHDAS Stakeholder forum 2023

keskiviikko, 14.6.
Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Keskustelutilaisuus

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous

keskiviikko, 29.3.
Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Keskustelutilaisuus

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous

keskiviikko, 14.12.
Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Keskustelutilaisuus

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous

keskiviikko, 28.9.
Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Verkkotapahtuma

Ensikommentit lainsäädäntöehdotukseen eurooppalaisesta terveystietoalueesta

maanantai, 9.5.
Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Keskustelutilaisuus

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous

keskiviikko, 22.6.
Image of hands holding an iPad with the map of Europe and a text TEHDAS Stakeholder forum.
tapahtumat

TEHDAS Stakeholder forum 2022

Helsinki, tiistai, 14.6.
Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Keskustelutilaisuus

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous

keskiviikko, 30.3.
Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Keskustelutilaisuus

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous

keskiviikko, 15.12.

Mistä on kyse?