Plock
Beräknad läsningstid 2 min

Europeiskt hälsodataprojekt lockade med ett brett utbud av experter

Ansökan till expertgrupper i hälsodataprojektet väckte ett brett intresse runt om i Europa. De valda experterna inleder sitt arbete i maj.

Författare

Maria Nurmi

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Samarbetsprojektet TEHDAS (Joint Action Towards the European Health Data Space) för hälsosektorn inom EU som koordineras av Sitra har som mål att skapa gemensamma principer för utnyttjande av hälsodata i Europa. Genom projektet skapas en grund för den europeiska hälsodatarymden.

Den öppna ansökan till projektets expertgrupper och forum som ordnades i mars väckte ett brett intresse i Europa. Vi fick nästan 200 ansökningar från 27 länder. Bland sökandena fanns universitet, företag, representanter för den offentliga sektorn och icke-statliga organisationer. Urvalen gjordes i april och de valda experterna inleder sitt arbete i maj.

”Jag vill varmt tacka alla sökande. Det är fint att märka att det i europeiska organisationer finns ett stort intresse för utnyttjande av hälsodata. Tyvärr kunde vi inte ta alla intresserade med i arbetet. Jag uppmuntrar alla till att följa upp hur projektet framskrider på projektets webbplats, i Twitter och genom att beställa nyhetsbrevet”, säger Markus Kalliola, koordinator för TEHDAS-projektet.

Projektet genomförs som ett led i Sitras projekt Hälsodata 2030, där man skapar lösningar, spelregler och broar för gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata i Europa.

Läs mer på TEHDAS-projektets engelskspråkiga webbplats.

Vad handlar det om?