Fenomen
Beräknad läsningstid 5 min

Oj, jag är påverkare! – Jakobstads bibliotek påminner unga vuxna

I Jakobstad vill man föra politiken, beslutsfattandet och EU-frågorna närmare kommuninvånarna och deras vardag. Det centrala evenemangsplatsen är stadsbiblioteket – och i Jakobstad sköts allt smidigt på två eller tre språk. Nu behöver man bara komma på hur man bäst når unga vuxna.

Författare

Taru Keltanen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Utgångspunkten för projektet Oj, jag är påverkare i Jakobstad är att få till fler möten mellan människor och utöka samhällsdebatten. Projektet är en del av Sitras försök Biblioteken blir forum för folkstyret, i vilka sammanlagt sex bibliotek på olika håll i Finland deltar.

Under coronan har Jakobstads bibliotek till största delen kunnat hålla öppet, men man har uppmanats att undvika möten.

”Evenemangen har streamats på Facebook, men det är ju inte alls samma sak”, beklagar biblioteksdirektör Leif Storbjörk.

Vid Bottenvikens kust har man inte bara stått och väntat på att coronan ska vara över. Biblioteket har tagit ett digitalt språng när de anställda har lärt sig nya färdigheter som behövs i den virtuella världen. Projektet har använt sig av både livesändningar på Facebook och konton på Instagram.

Nya kunskaper behövs eftersom projektets huvudsakliga målgrupp, unga vuxna i åldern 18–25 år, är svår att nå. Därför måste biblioteket finnas där de unga finns, bland annat i sociala medier. Den första sändningen på Facebook spreds på några timmar till över 2 000 personer. Bibliotekets Teams-evenemang om hållbar utveckling samlade också mycket publik.

”Nu har vi god beredskap för webbsändningar, men åtminstone några unga har gett oss respons på att de har fått nog av det virtuella när skolan varit på distans. Livesändningar på Facebook och annat har inte riktigt inspirerat efter det”, berättar Storbjörk.

I biblioteket byggs en Medborgarplats och EU-informationspunkt – stöd från partnernätverk

Det tar tid att förankra nya funktioner. Storbjörk betonar betydelsen av en fysisk plats, partnerskap och en låg tröskel när man vill öka delaktigheten i samhället.

”Den fysiska platsen i biblioteket konkretiserar saker. Det lönar sig också att satsa på dess synlighet”, säger han.

Jakobstads stadsbibliotek ligger i en gammal bankbyggnad alldeles i centrum. Varje månad besöker cirka 10 000 personer biblioteket. I den rymliga lobbyn har man nyligen öppnat det banbyggnad gröna biblioteket, eller ekobiblioteket. Just nu byggs också två nya ”fysiska platser”. Den ena är Kansalaisareena – Medborgarplatsen för olika evenemang och den andra är en EU-informationspunkt med pekskärmar. I den senare kan man söka information om beslutsfattande, möjligheter och aktuella frågor i EU.

”Vi hoppas att infopunkten åskådliggör att EU inte bara är i Bryssel eller Belgien. Det är här och det finns också förstahandsinformation på nära håll ”, understryker Storbjörk.

Samarbetsformerna har byggts upp omsorgsfullt. För EU-informationens del är de lokala samarbetspartnerna Österbottens förbund, handelskammaren, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia och Viexpo.

Framåt på två språk

I bakgrunden i projektet Oj, jag är påverkare finns dessutom det finskspråkiga arbetarinstitutet, flera enheter inom bildningssektorn, stadens skolor och utbildningsanstalter, stadskansliet och fritidssektorn.

”I partnerskapen överskrids både sektors- och språkgränserna, vilket är en väldigt fin sak. Arbetarinstitutet har tidigare erfarenhet av medborgarforum, ungdomsfullmäktige har varit aktiv inom ämnen som intresserar unga och från stadskansliet har vi fått bland annat kommunikationsstöd”, säger Storbjörk.

I Jakobstad hör man lite mer svenska än finska. Dessutom talar nästan 10 procent av invånarna något annat språk som sitt hemspråk. Tvåspråkighet och översättning från svenska till finska och från finska till svenska är vardag i biblioteket, oberoende av om det är fråga om evenemang eller sociala medier. Det finns också allt mer innehåll tillgängligt på engelska.

Hellre småskaligt och ofta än stort och sällan

Sitras försök avslutas i juni, men arbetet med projektets mål fortsätter så fort publikevenemang kan ordnas igen.

”Det finns planer på småskaliga evenemang med låg tröskel varje vecka. Vårt budskap till ungdomar och andra är att de ska komma och dricka en kopp kaffe och lyssna på och diskutera vad som pågår i Jakobstad, Finland och EU och hur man kan påverka saker och ting”, säger Storbjörk.

Man tänker inte alltid på att man har möjligheter att påverka eller så går det en förbi. Under de senaste åren har Jakobstadsborna bland annat diskuterat förnyelsen av torget och i synnerhet trafikarrangemangen på Rådhusgatan som gränsar till torget. I reformens planeringsskede bjöds invånarna in till olika evenemang för att ge respons. I biblioteket fanns också en modell som arkitekterna låtit göra.

I planen ingick att göra om Rådhusgatan till en enkelriktad gata. Förändringen genomfördes och fick enorma mängder respons. Sedan dess har man beslutat att gatan ska bli dubbelriktad igen.

”Det hade varit bättre om frågan hade diskuterats grundligt på förhand”, funderar Storbjörk.

På Jakobstads bibliotek har man erfarenhet sedan tidigare av delaktigt arbete. När det är val har biblioteket redan i flera år haft ett bord där partier och kandidater kan visa upp och dela sitt material.

”För ett tiotal år sedan var man nästan tvungen att truga på partierna denna möjlighet”, skrattar Storbjörk och berättar att bordet numera är efterfrågat. ”Det är ett bra tecken och vittnar om att biblioteken numera är mycket mer än bara lånepunkter.”

Vad handlar det om?