Debatt
Beräknad läsningstid 5 min

Tre trender inom dataekonomin att hålla ett öga på just nu

Vi har en enorm mängd data som kan användas i den nya ekonomin, men många företag håller fortfarande på att lära sig hur de ska använda dem. Men det finns redan pionjärer.

Författarna

Emma-Leena Kemppainen

Expert, Konkurrenskraft genom data

Tarmo Toikkanen

Ledande Expert, Konkurrenskraft genom data

Publicerad

Dataekonomi är när de data som finns tillgängliga för ett företag utnyttjas för att leverera bättre tjänster eller förbättra effektiviteten.   

Ett bekant exempel på smart användning av data är den förhandsifyllda skatteförslaget som sparar miljontals finländare tid och ansträngning varje år. Å andra sidan känner alla också till sociala medier som använder den data de samlar in om användarna för att skapa ett videoflöde som är så beroendeframkallande att det är svårt att släppa taget om mobiltelefonen. Inom energisektorn har ett växande antal produkter och tjänster kommit ut på marknaden under det senaste året som kan optimera elförbrukningen genom att använda data om elpriser och väderförhållanden, vilket ger betydande besparingar för varje hushåll.  

Det finns alltså redan inhemska exempel på utveckling av dataekonomiska tjänster, som snabbt sprider sig till resten av världen. 

I den här artikeln har vi valt ut tre trender inom dataekonomin som vi vill hålla ett öga på just nu.

Trend 1: datamäkleri – värdet på data ökar när den aggregeras och blir mer riklig

Data blir mer värdefulla när de kombineras med andra data. En lantbrukare använder till exempel jordsensorer för att samla in data från sina åkrar för att försöka optimera gödsling och andra åtgärder. Om han kunde jämföra sina egna data med data från angränsande fält skulle han kunna dra bättre slutsatser. Men få företag delar helt enkelt sina data med potentiella konkurrenter.  

Lösningen på detta kommer att vara EU-registrerade datamäklartjänster, som kan samla in data från företag i en viss bransch och dela dem på ett överenskommet sätt i hela detta ekosystem Data-ekosystem Av många datanätverk bestående nätverk, var aktörerna sammarbetar för att dela och använda data inom nätverket för att främja innovation och ny affärverksamhet. Öppna termsidan Data-ekosystem . Dessa mäklartjänster kommer inte att kunna utnyttja uppgifterna själva och ömsesidigt överenskomna rättvisa regler kommer att säkerställa att inga affärshemligheter delas. Rättvis fördelning gynnar alla.  

Det finns redan företag i Finland som erbjuder programvara och tjänster för dataförmedling och uppbyggnad av dataekosystem. Men sektorn är fortfarande i sin linda och det finns gott om affärspotential.  

Med regler för dataförmedling och branschspecifik datadelning på EU-nivå kan finska företag enkelt utvidga sin verksamhet till Europa. 

Trend 2: Att följa reglerna för dataekonomin utmanar företag

I Finland har vi kommit att lita på att restaurangmat är säker att äta. Detta garanteras av många livsmedels-, hygien- och restaurangbestämmelser. Detsamma gäller för andra sektorer. Elektriska apparater är säkra eftersom deras tillverkare måste följa strikta regler för produktsäkerhet.  

Företag som hanterar data måste kunna arbeta i enlighet med reglerna för dataekonomin. Eftersom data är abstrakta och komplexa är reglerna inte alltid självklara. Bara att få upp dataskyddet till den nivå som krävs enligt GDPR kommer att kräva ansträngningar från företagens sida. EU:s datastrategi har medfört en hel del ytterligare reglering av databehandling. Dessa regler kommer att förbättra tjänsterna, öka individskyddet och även skapa marknader, men att hålla jämna steg med dem kommer att bli en allt större uppgift för företagen. Särskilt små företag kan ha svårt att hålla jämna steg med allt.  

Den goda nyheten är att eftersom datareglering handlar om data, och data finns på datorer, kan de också behandlas automatiskt. Det är alltså möjligt att bygga in automatiska kontroller, processer och varningar för att hjälpa företagen att följa reglerna. Detta kallas för regleringsteknik (“regtech”). Verktyg och tjänster för tillsyn syftar till att hjälpa framför allt småföretag att anpassa sig till regelverket.

Trend 3: dataekonomin är redan här och dess fördelar är obestridliga. Den smarta användningen av data bör påskyndas i alla företag.

Vägkarta för dataekonomi fokuserar på att hitta sätt att utveckla dataekonomin, stärka vår nationella konkurrenskraft och skapa välstånd genom dataekonomin. I princip är allt detta välkommet, men företag och utbildningsinstitutioner har letat efter konkreta exempel för att gå vid sidan av retoriken: Vad är dataekonomin i praktiken?  

För att svara på detta behov utlyste Sitra våren 2023 de mest intressanta lösningarna inom dataekonomin. Ansökningarna utvärderades under hösten, och nu finns det konkreta exempel från hela Finland och från många olika affärsområden.  

I december publicerade vi lista över de mest intressanta dataekonomilösningarna, som innehåller 24 insiktsfulla och datadrivna exempel. De lösningar som valts ut till listan är avsedda att inspirera varje finländare och hjälpa dem att i praktiken förstå de möjligheter som data kan ge vårt samhälle ur individers, anställdas och företags perspektiv.

Ha en bra datamorgondag, Finland!

Vad handlar det om?