nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

En ny nättjänst ger fart åt utvecklingen av rättvisa digitala tjänster

Sitra sammanställde praktiska verktyg för att bygga upp tjänster förenliga med rättvis dataekonomi på webbplatsen Ihan.fi, vars första version öppnades 11.6.2020. Det blir smidigare att utveckla digitala tjänster, då anvisningarna och standarderna finns på ett och samma ställe.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Praktiska verktyg och applikationsmallar som behövs för att bygga upp tjänster inom rättvis dataekonomi Dataekonomi Ett delområde inom ekonomin där insamling och utnyttjande av data är en central del av verksamheten. Öppna termsidan Dataekonomi sammanställdes på webbplatsen Ihan.fi (på engelska), som stödjer tjänsteutveckling som en service över samma disk. Webbplatsen kommer att kompletteras under hösten med en testbädd med verktyg som kan användas för att utveckla och testa tjänster inom rättvis dataekonomi. Webbplatsen och testbädden öppnas stegvis upp för alla att använda.

I inledningsfasen samlas basverktyg för rättvis dataekonomi på webbplatsen, som en regelbok, kravspecifikationer och en ordlista. De viktigaste kravspecifikationerna, dvs. samtyckeshantering, identitetshantering och loggning har redan nu paketerats ihop till en förstandard godkänd av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. En demo för en välbefinnandeapp fungerar som ett bra exempel på en tjänst som är förenlig med rättvis dataekonomi för tjänsteutvecklare.

I slutet av året kommer webbplatsen att byggas ut: tjänsteutvecklare kan logga in i utvecklingsmiljön och testa att skapa riktiga tjänster inom en rättvis dataekonomi i testbädden med hjälp av färdiga tekniska komponenter samt importera egna data som andra kan utnyttja vid tjänsteutveckling.

”Testbädden är det första exemplet på en referensarkitektur som följer IHAN-kravspecifikationen”, säger Juhani Luoma-Kyyny , ledande expert på Sitra. ”I höst kan de SME-företag som deltar i Sitras IHAN-företagsprogram utnyttja testbädden för att testa sina nya tjänster”, säger Luoma-Kyyny.

Det långsiktiga målet för testbädden är att stödja uppkomsten av nya internetstandarder för produktifiering, överförbarhet och kompatibilitet av data samt att påskynda utvecklingen av globala datamarknader.

Ihan.fi-testbädden genomförs som ett led i Sitras IHAN-projekt, där man bygger upp en europeisk modell för rättvis dataekonomi. I modellen för rättvis dataekonomi förenas människoorientering, tillit och principerna för hållbar tillväxt. Digitala tjänster som är framgångsrika på datamarknaden inom en rättvis dataekonomi baserar sig på förtroende och skapar värde för alla.

Digital Living har skapat webbplatsen Ihan.fi tillsammans med Sitra. HiQ, Digital Living, Nixu och Vastuu Group skapar komponenterna för testbädden för rättvis dataekonomi. Flera praktiska verktyg, som kravspecifikationerna och regelboken, har tagits fram genom ett omfattande samarbete med branschexperter i Sitras projekt.

Vad handlar det om?