nyheter
Beräknad läsningstid 9 min

Finland, Kanada och Nederländerna går samman för att främja cirkulär ekonomi som nyckeln till hållbar återhämtning

Världen behöver återhämta sig på ett hållbart sätt från COVID-19-pandemin. Under ledning av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra har Finland slagit samman sina krafter med Kanada och Nederländerna. Parterna anordnar tre evenemang på hög nivå för att lyfta fram den viktiga rollen som cirkulär ekonomi har i framtidens ekonomier och i kampen mot klimatförändringar och förlusten av värdefull natur.

Författare

Tuula Sjöstedt

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitra kommer tillsammans med sina samarbetspartner visa upp exempel på verktyg och lösningar som länderna behöver för att skapa välfärd genom att arrangera tre evenemang inom ramen för flaggskeppet World Circular Economy Forum:

  • WCEFonline den 29 och 30 september 2020
  • WCEF+Climate den 15 och 16 april 2021 i Nederländerna och på webben
  • WCEF2021 den 13–15 september 2021 i Toronto, Kanada.

Evenemangen behandlar de val som vi måste göra viddetta kritiska vägval. Vi kan försöka uppnå tillväxt genom att få igång våra affärsverksamheter och låta dessa gå på högvarv, som vi gjorde tidigare. Alternativt kan vi ta vara på en förändring som redan har påbörjats, dvs. utvecklingen mot en cirkulär ekonomi som för oss mot en mer långsiktig framgång.

WCEFonline visar hur den cirkulära ekonomin kan förbättra resiliensen, dvs. förmågan att stå emot och återhämta sig från yttre störningar, på både företags- och samhällsnivå. WCEF-evenemanget i Nederländerna behandlar kopplingarna mellan den cirkulära ekonomin och klimatet medan WCEF2021 i Kanada identifierar de viktigaste åtgärderna och förändringarna på systemnivå som behövs för att skapa förutsättningar för en stark global cirkulär ekonomi.

WCEFonline lyfter fram de främsta lösningarna för cirkulär ekonomi i syfte att öka resiliensen

Det virtuella evenemanget WCEFonline lyfter fram praktiska exempel på cirkulär ekonomi som hjälper oss att ta tillvara på denna unika chans att bygga upp våra ekonomier så att de blir starkare, grönare och bättre. WCEFonline kommer att ha sex separata sessioner som ger aktörer inom den cirkulära ekonomin runt om i världen tillfälle att delta i diskussionerna.

Sessionerna har olika infallsvinklar genom vilka företagsledare och beslutsfattare kan uppskatta de risker och möjligheter som förknippas med deras resursberoende. De viktigaste frågorna handlar om hur cirkulär ekonomi bidrar till att bygga mer resilienta affärsverksamheter, varför hållbar finansiering har en avgörande betydelse och vad ländernas regeringar behöver fokusera på just nu för att skala upp den cirkulära ekonomin.

Som talare under WCEFonline medverkar bl.a. Inger Andersen, chef för FN:s miljöprogram, Frans Timmermans, vice ordförande för Europakommissionen; Stientje van Veldhoven, miljöminister i Nederländerna, Jonathan Wilkinson, minister för miljö och klimatförändring i Kanada och Jyrki Katainen, huvudombudsman för Sitra.

”För att säkerställa en hållbar återhämtning måste vi vidta målmedvetna åtgärder som främjar omställningen till en kolneutral cirkulär ekonomi som utvecklas i harmoni med naturen”, säger Sitras huvudombudsman Jyrki Katainen.

WCEF+Climate i Nederländerna för beslutsfattare

Nederländerna medverkar också aktivt inom nätverket PACE som främjar cirkulär ekonomi (Platform for Accelerating the Circular Economy), och landet kommer att ordna ett flerpartsmöte på hög nivå som en del av WCEF. På mötet behandlas kopplingarna mellan cirkulär ekonomi och klimatet. Syftet är att förbereda de kommande internationella klimatförhandlingarna och försöka placera den cirkulära ekonomin högre upp på agendan för parterna vid klimattoppmötet och mer allmänt på ett internationellt plan. Ett ytterligare syfte är att bredda sammanslutningen av intresserade parter, bygga broar mellan den offentliga och privata sektorn, samt att inkludera fler utvecklingsländer i den globala diskussionen om fördelarna med cirkulär ekonomi. Evenemanget kommer både hållas i Nederländerna och på webben.

“Nederländerna ser fram emot att stå värd för WCEF-mötet på hög nivå om cirkulär ekonomi och klimatförändringen den 15 april 2021. Omställningen till en cirkulär ekonomi har utan tvekan en avgörande betydelse när det gäller att uppnå våra klimatmål. Vi måste inse hur stort och kostnadseffektivt den cirkulära ekonomins bidrag kan vara när det gäller att bygga mer hållbara samhällen runt om i världen, särskilt i spåren av COVID-19, säger Nederländernas miljöminister Stientje van Veldhoven.

WCEF2021 behandlar förändringar på systemnivå som behövs för att ge fart åt omställningen till cirkulär ekonomi

Årets främsta evenemang för cirkulär ekonomi, World Circular Economy Forum, anordnas i Toronto, Kanada. Det här är första gången som det årliga forumet arrangeras i Nordamerika. WCEF2021 bygger på de föregående evenemangen och fokuserar på de genomgripande frågor och diskussionsämnen som är centrala för den ekonomiska återhämtningen och omställningen till en cirkulär ekonomi. WCEF2021 kommer att identifiera de avgörande åtgärderna och förändringarna som behövs på systemnivå för att skapa förutsättningar för en blomstrande global cirkulär ekonomi.

”Arbetet med att främja den cirkulära ekonomin måste fortsätta och Kanada ser fram emot att stå värd för World Circular Economy Forum 2021. Vi kommer att samla världens ledande tänkare och innovatörer inom cirkulär ekonomi för att ta oss en grundligt titt på möjligheterna i en nordamerikansk och global kontext. Evenemanget kommer presentera de hållbara vägar som behövs för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi runt om i världen”, säger Jonathan Wilkinson, minister för miljö och klimatförändring i Kanada.

Datumet och namnet på WCEF+Climate-evenemagnet har uppdaterats.

Mer information

Ytterligare information om WCEFonline

Samuli Laita, ledande specialist, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra, samuli.laita@sitra.fi, tel. +358 40 536 8650

Mer information om WCEF-evenemanget i Nederländerna

Nicolette Rodenburg, Press Officer, Nederländernas Miljöministeriet, nicolette.rodenburg@minienw.nl, tel. +31 (0)6 53 20 08 52

Ytterligare information om WCEF2021 i Kanada

Media Relations, Environment and Climate Change Canada, ec.media.ec@canada.ca, tel. +1 819 938 3338 eller 1 844 836 7799 (avgiftsfritt)

Läs mer

Vad handlar det om?