uutiset
Arvioitu lukuaika 6 min

Suomi, Kanada ja Alankomaat tarjoavat kiertotaloutta kestävän elvytyksen keinoksi

Koronakriisin jälkeen talouden uudistamisen yhdeksi keskeiseksi keinoksi tarvitaan kiertotalous, on kolmen maan yhteinen viesti. Sitran johdolla Suomi on yhdistänyt voimansa Kanadan ja Alankomaiden kanssa ja maat järjestävät kolme korkean tason tapahtumaa. Ne korostavat kiertotalouden roolia kestävän talouden rakentamisessa tavalla, joka auttaa torjumaan myös ilmasto- ja ympäristökriisejä.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Valtiot tarvitsevat hyvinvoinnin ja vaurauden rakentamiseen uudenlaisia työkaluja ja ratkaisuja. Niitä Sitra tarjoaa yhdessä kumppaniensa kanssa, järjestämällä kiertotalousfoorumi World Circular Economy Forumin lipun alla kolme tapahtumaa:

  • WCEFonline 29. ja 30. syyskuuta 2020 verkossa
  • WCEF+Climate 15. ja 16. huhtikuuta 2021 Alankomaissa ja verkossa
  • WCEF2021 13.–15. syyskuuta 2021 Torontossa Kanadassa.

Nämä kolme tapahtumaa käsittelevät edessämme olevia valintoja. Voimme joko palata kasvu-uralle virittämällä vanhaan talousmalliin pohjautuvan liiketoiminnan ylikierroksille tai hyödyntää jo alkanutta muutosta kohti kiertotaloutta, joka auttaa meitä menestymään pitkällä aikavälillä.

WCEFonline osoittaa, miten kiertotalous voi parantaa liiketoiminnan ja yhteiskunnan kykyä kohdata kriisejä ja toipua niistä – entistä vahvemmiksikin. Alankomaiden WCEF-tapahtuma puolestaan käsittelee kiertotalouden ja ilmaston välisiä yhteyksiä, kun taas WCEF2021 Kanadassa keskittyy järjestelmätason muutoksiin, jotka tukevat talouden elpymistä ja kiihdyttävät siirtymistä kiertotalouteen.

WCEFonline: kiertotalousratkaisuja kriisien kohtaamiseen ja niistä toipumiseen

Virtuaalinen WCEFonline-tapahtuma esittelee kiertotalouden käytännön esimerkkejä, joiden avulla voimme tarttua ainutlaatuiseen mahdollisuuteen rakentaa taloutemme entistä vahvemmaksi, vihreämmäksi ja paremmaksi. Kuudesta erillisestä tapahtumaosiosta koostuva WCEFonline antaa koko maailman kiertotalousyhteisölle mahdollisuuden osallistua keskusteluihin.

WCEFonlinen tapahtumaosiot tarjoavat muun muassa yritysjohtajille ja päättäjille tulokulmia siihen, että he voivat arvioida resurssiriippuvuuteensa liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Esitettyjä avainkysymyksiä ovat muiden muassa se, miten kiertotalous auttaa kestävän ja kriiseihin sopeutuvan liiketoiminnan rakentamisessa, miksi kestävä rahoitus on avainasemassa ja mihin valtioiden on nyt keskityttävä kiertotalouden juurruttamiseksi.

Tapahtumassa puhuvat mm. YK:n ympäristöohjelman johtaja Inger Andersen, Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans, Alankomaiden ympäristöministeri Stientje van Veldhoven, Kanadan ympäristö- ja ilmastonmuutosministeri Jonathan Wilkinson ja Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

”Kestävän elpymisen varmistamiseksi meidän on ryhdyttävä päättäväisiin toimiin, jotka edistävät siirtymistä hiilineutraaliin kiertotalouteen, jossa luontokin voi hyvin”, Sitran yliasiamies Jyrki Katainen kertoo.

Sitran lisäksi tapahtuman muita suomalaisia järjestäjiä ovat ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtioneuvoston kanslia.

WCEF+Climate-tapahtuma Alankomaissa päättäjille

Alankomaat, joka on myös aktiivinen jäsen globaalissa kiertotalousverkosto PACE:ssa, järjestää osana maailman kiertotalousfoorumia korkean tason kokouksen, joka käsittelee kiertotalouden ja ilmaston välisiä yhteyksiä. Se auttaa valmistautumaan tuleviin kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin ja pyrkii nostamaan kiertotalouden tärkeämpään asemaan myös muissa kansainvälisissä neuvotteluissa. Tavoitteena on myös rakentaa siltoja yksityisen ja julkisen sektorin välille sekä houkutella lisää kehittyviä maita mukaan keskustelemaan kiertotalouden globaaleista hyödyistä. Tapahtuma järjestetään sekä Alankomaissa että verkossa.

”Alankomaat odottaa innolla kiertotaloutta ja ilmastonmuutosta käsittelevän korkean tason WCEF-kokouksen isännöintiä 15. huhtikuuta 2021. Ei ole epäilystäkään, etteikö siirtyminen kiertotalouteen ole ratkaisevan tärkeää ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi. Meidän on tunnistettava laaja ja kustannustehokas vaikutus, joka kiertotaloudella voi olla kestävämmän yhteiskunnan rakentamisessa erityisesti koronaviruspandemian jälkeen”, sanoo Alankomaiden ympäristöministeri Stientje van Veldhoven.

WCEF2021 käsittelee kiertotaloussiirtymän kiihdyttämisen vaatimia järjestelmätason muutoksia

Vuoden merkittävin kiertotalouden suurtapahtuma maailman kiertotalousfoorumi (World Circular Economy Forum) järjestetään Kanadan Torontossa. Foorumi järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Pohjois-Amerikassa. WCEF2021 keskittyy aiempien tilaisuuksien pohjalta monialaisiin aiheisiin, jotka ovat keskeisiä talouden elpymisen ja kiertotalouteen siirtymisen kannalta. WCEF2021 tunnistaa keskeiset toimet ja järjestelmätason muutokset niin taloudessa kuin päätöksenteossakin, jotka vaaditaan pitkän aikavälin menestyksen edellytysten luomiseksi maailmanlaajuisesti kukoistavalle kiertotaloudelle.

”Kiertotalouden edistämistyön pitää jatkua, ja Kanada odottaa innolla maailman kiertotalousfoorumin järjestämistä vuonna 2021. Kokoamme kiertotalouden edelläkävijöitä ja vaikuttajia syventymään mahdollisuuksiin niin Pohjois-Amerikassa kuin globaalistikin. Tapahtuma viitoittaa tietä kestävään tulevaisuuteen ja siirtymiseen kiertotalouteen kaikkialla maailmassa”, Kanadan ympäristö- ja ilmastonmuutosministeri Jonathan Wilkinson sanoo.

Korjattu WCEF+Climate-tapahtuman nimi ja päivämäärä.

Lisätiedot

Lisätietoja WCEFonline-tapahtumasta

Samuli Laita, johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra, samuli.laita@sitra.fi, puh. 040 536 8650

Lisätietoa Alankomaiden WCEF-tapahtumasta

Nicolette Rodenburg, Press Secretary for Minister for the Environment of the Netherlands, nicolette.rodenburg@minienw.nl, puh. +31 (0)6 53 20 08 52

Lisätietoja Kanadan WCEF2021-tapahtumasta

Mediasuhteet, Kanadan ympäristö- ja ilmastonmuutosministeriö, ec.media.ec@canada.ca, puh. +1 819 938 3338 tai 1 844 836 7799 (maksuton)

Lisätietoja

Mistä on kyse?