nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Medborgare förutsätter transparens av företagen i samband med databehandling

Spelreglerna för en europeisk rättvis dataekonomi kan baseras på en gemensam värdegrund. Förutsättningen för människocentrerad dataekonomi är transparens och fortgående dialog med människorna.

Publicerad

Färska utredningar visar att det inte finns en gemensam värdegrund i Europa utan att värderingarna varierar i olika länder och baserar sig på kulturella skillnader. Det är emellertid möjligt att hitta gemensamma värderingar som en rättvis dataekonomi kan grundas på.

I Åbo universitets utredning (på engelska) visade sig transparens vara en viktig faktor som förenar andra värderingar. Utan transparens är det inte möjligt att analysera hur värderingarna förverkligas i dataekonomin.

Sitra utredde med hjälp av en enkätundersökning i fyra länder värderingar, attityder och verksamhet i anslutning till medborgarnas dataekonomi och företags synpunkter gällande affärsmöjligheterna gällande delning av data. Resultaten analyserades och återspeglades mot värderingsundersökningarna som Åbo universitet genomförde.

Medborgarenkäten visade att rentav 43 procent av de finländska svararana uppger att bristen på förtroende gentemot tjänsteproducenter hindrar dem från att anlita digitala tjänster.

”Medborgarnas budskap till företagen är tydligt och företagens borde satsa mer på att stärka förtroendet”, säger sakkunnig Riitta Vänskä.

Företagens och medborgarnas synpunkter möts inte. Medborgarenkäten visar att det är bra att tydligt berätta i vilka syften insamlade data om dem som anlitar tjänsten används. Rentav 66 procent av alla länder som besvarade enkäten önskade sig en symbol för rättvis data som gör att förtroendet för företag stärks. Av finländarna som besvarade enkäten önskade sig rentav 71 procent en symbol för rättvis data. I medborgaenkäten deltog sammanlagt 8 000 svarare från fyra länder: Finland, Tyskland, Frankrike och Holland.

Av dem som besvarade företagsenkäten understödde 45 procent principerna för rättvis dataekonomi. Bland de finländska företagen ansåg endast 36 procent att en symbol för rättvis data behövs (Frankrike 53 procent, Holland 49 procent, Tyskland 44 procent). I företagsenkäten deltog sammanlagt 1 667 svarare från fyra länder.

Utredningen genomfördes som en del av Sitras IHAN-projekt där grunder och spelregler för en rättvis dataekonomi tas fram. Europeiska spelregler utarbetas med beaktande av allmänna dataskyddsförordningen och människornas värdegrunder. Arbetet utförs som ett omfattande samarbete.

#IHAN

Vad handlar det om?