nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Mobilappar som gör det enklare att spara energi, optimering av effektiv ventilation och solpaneler – Sitra har utsett åtta pilotprojekt, med vilka man tacklar energiutmaningar

Finländarna har genom vardagliga handlingar minskat sin elförbrukning, men vi behöver ännu nya lösningar för hur vi kan spara energi. Sitra finansierar åtta pilotprojekt, där man testar fördelarna med nya databaserade lösningar. Målet är att särskilt mindre energianvändare, som hushåll, småföretag och husbolag, skulle kunna spara el eller värme.

Författarna

Camilla Aspivaara

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Tarmo Toikkanen

Ledande Expert, Konkurrenskraft genom data

Publicerad

Sitra söker genom Ta kontroll över energiförbrukningen med hjälp av data olika produkter och tjänster som utnyttjar datakällor för att utjämna förbrukningstoppar och ge mer energibesparingar. I sökningen efter lösningar, som avslutades i november, deltog sammanlagt 39 sökande.

De sökandes idéer varierande från en optimering av solpaneler till mobilappar och effektivare ventilation och lösningar för att lagra energi. Bland ansökningarna fanns särskilt mobilappar riktade till hushåll och med hjälp av vilka konsumenterna kan uppmuntras till och få handledning i att dra nytta av flexibel förbrukning och spara el. Med flexibel förbrukning avses tillfälligt minskad eller ökad elförbrukning i enlighet medelproduktionens aktuella situation.

I flera förslag erbjöds dessutom styrning av smarta sensorer och kopplingar utgående från prisprognoserna för energi. Förenklat sagt skulle sådana lösningar till exempel vara att slå på golvvärmen under de förmånliga timmarna under morgonnatten och stänga av den när timpriserna för el stiger.

I ansökningsomgången utsågs åtta pilotprojekt som följer principerna för en rättvis dataekonomi:

  • En nättjänst som är riktad till hushåll och som ger rekommendationer baserade på användarens egen konsumtionsdata för att spara energi
  • Optimering av ventilationseffekten med hjälp av omständighetssensorer , som mäter till exempel temperaturen och den relativa luftfuktigheten
  • Spelliknande mobilapp som sporrar till flexibel konsumtion och energibesparingar
  • Mobilapp riktad till hushåll för optimal användning av solpaneler med hjälp av data
  • Mobilapp som styr smarta enheter i hemmet och sporrar till flexibel konsumtion
  • Styrning av värmepumpar enligt prisprognoserna för el
  • Plattform riktad till elförsäljare, som sporrar kunder med elavtal till fast pris att dra nytta av flexibelkonsumtion
  • En apparat som styr solpaneler och smarta enheter i hemmet och som grundar sig på en öppen källkod

Vid valet av pilotprojekt betonades idéernas genomförbarhet och nyhetsvärde. Vi värdesatte teamets kompetens, möjlighet till en bred spridning av resultaten samt att produkterna redan var i utvecklings- eller konceptskedet. Vi valde pilotprojekt, där det med hjälp av Sitras finansiering och stöd även med en snabb tidtabell var möjligt att testa idén i praktiken. Du hittar mer detaljerade beskrivningar av pilotprojekten på lösningsansökans sidor (på finska).

Pilotprojekten erbjuder förståelse och kunskap om energiförbrukning

Genom att testa pilotprojekten i praktiken strävar man efter kunskap om och förståelse för på vilket sätt data kan hjälpa konsumenten göra smarta val i sin energiförbrukning.

”Pilotprojekten erbjuder en möjlighet att testa nya digitala tjänster, som utnyttjar öppen data om energinätets status och samtidigt ger tips och instruktioner till konsumenterna och till och med sporrar dem”, säger Sitras ledande expert Tarmo Toikkanen.

”Den bekymmersfria energiförbrukningen under tidigare år hör en förgången tid till och man förväntar sig idag att elförbrukarna allt bättre ska kunna inse konsekvenserna av sin egen förbrukning. Vi vill hjälpa konsumenterna hitta information som är enkel att förstå och konkreta verktyg som stöd för de egna sparåtgärderna”, fortsätter Toikkanen.

Sitra finansierar varje pilotprojekt med högst 15 000 euro. Dessutom erbjuder Sitra expertstöd till de pilotprojekt som finansieras för att lösningarna ska kunna föras vidare.

Det första steget i pilotprojekten slutförs i slutet av januari. Av de genomförda piloterna kommer maximalt tre av de bästa att väljas ut för den andra fasen. De kan på våren 2023 ansöka om finansiering från Sitra för att vidareutveckla lösningarna.

Lösningssökandet är en del av Sitras projekt Vägkarta för dataekonomi som samlar olika aktörer för att identifiera möjligheter inom framtidens datadrivna ekonomi. Sitra leder arbetet med den nationella vägkartan för dataekonomin, som ger insikter om hur man bygger datadrivna affärsmodeller och använder data för att utveckla samhället och ekonomin.

Vad handlar det om?