uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Energiansäästöä helpottavia mobiilisovelluksia, ilmanvaihdon tehostamista ja aurinkopaneelien optimointia – Sitra on valinnut kahdeksan pilottihanketta, joilla taklataan energiahaasteita

Suomalaiset ovat arkisilla teoillaan vähentäneet sähkönkulutustaan, mutta uusia ratkaisuja energiansäästöön tarvitaan yhä. Sitra rahoittaa kahdeksaa pilottihanketta, joissa kokeillaan uusien datapohjaisten ratkaisujen hyötyjä. Tavoitteena on, että etenkin pienet energiankäyttäjät, kuten kotitaloudet, pienyritykset ja taloyhtiöt voisivat säästää sähköä tai lämpöä.

Kirjoittajat

Camilla Aspivaara

Viestinnän asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Tarmo Toikkanen

Johtava asiantuntija, Datatalouden tiekartta

Julkaistu

Sitra etsi Energiankäyttö haltuun datan avulla -ratkaisuhaussa erilaisia datalähteitä hyödyntäviä tuotteita ja palveluja kulutuspiikkien tasaamiseen ja energiansäästön vauhdittamiseen. Marraskuussa päättyneeseen ratkaisuhakuun osallistui yhteensä 39 hakijaa.

Hakijoiden ideat vaihtelivat aurinkopaneelien optimoinnista mobiilisovelluksiin ja ilmanvaihdon tehostamisesta energian varastoinnin ratkaisuihin. Hakemusten joukossa oli etenkin kotitalouksille suunnattuja mobiilisovelluksia, joiden avulla kuluttajia voidaan kannustaa ja opastaa hyödyntämään kulutusjoustoa sekä säästämään sähköä. Kulutusjoustolla tarkoitetaan sähkönkulutuksen hetkellistä vähentämistä tai lisäämistä sähkön tuotantotilanteen mukaisesti.

Lisäksi useissa ehdotuksissa tarjottiin älysensoreiden ja -kytkimien ohjausta energian hintaennusteen perusteella. Yksinkertaistaen tällaiset ratkaisut voivat esimerkiksi kytkeä lattialämmityksen päälle aamuyön edullisten tuntien ajaksi ja sammuttaa sen sähkön tuntihintojen noustessa.

Ratkaisuhaussa valittiin kahdeksan pilottihanketta, jotka noudattavat reilun datatalouden periaatteita:

  • Kotitalouksille suunnattu verkkopalvelu, joka antaa käyttäjän omaan kulutusdataan perustuvia suosituksia energian säästämiseksi
  • Ilmanvaihdon tehon optimointi olosuhdesensorien avulla, jotka mittaavat esimerkiksi lämpötilaa ja suhteellista ilmankosteutta
  • Kulutusjoustoon ja energiansäästöön kannustava pelinomainen mobiilisovellus
  • Kotitalouksille suunnattu mobiilisovellus aurinkopaneelien optimaaliseen käyttöön datan avulla
  • Kodin älylaitteita ohjaava ja kulutusjoustoon kannustava mobiilisovellus
  • Lämpöpumppujen käytön ohjaus sähkön hintaennusteen perusteella
  • Energianmyyjille suunnattu alusta, joka kannustaa kiinteähintaisia sähkösopimusasiakkaita hyödyntämään kulutusjoustoa
  • Kodin älylaitteita ja aurinkopaneeleita ohjaava laite, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin

Pilottien valinnoissa painotettiin ideoiden toteutuskelpoisuutta ja uutuusarvoa. Annoimme painoarvoa tiimin osaamiselle, mahdollisuudelle levittää tuloksia laajasti sekä sille, että tuotteet olivat jo kehitys- tai konseptointivaiheessa. Valitsimme pilotteja, joissa Sitran rahoitus ja tuki mahdollistavat idean kokeilua käytännössä nopeallakin aikataululla. Valittujen pilottien tarkemmat kuvaukset löytyvät ratkaisuhaun sivuilta.

Pilotit tarjoavat ymmärrystä ja oppeja energiankäyttöön

Pilottien käytännön kokeiluilla haetaan oppeja ja ymmärrystä siitä, miten data voi auttaa kuluttajaa tekemään fiksuja valintoja energiankäytössään.

”Pilotit tarjoavat mahdollisuuden kokeilla uusia digitaalisia palveluita, jotka hyödyntävät avointa dataa energiaverkon tilasta ja tarjoavat samalla vinkkejä, ohjeita ja jopa kannusteita kuluttajille”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Tarmo Toikkanen.

”Aiempien vuosien huoleton energiankäyttö on menneen talven lumia ja sähkön käyttäjiltä odotetaan nyt entistä parempaa ymmärrystä oman kulutuksen vaikutuksista. Haluamme olla avuksi, jotta kuluttajat voivat saada helppotajuista tietoa ja konkreettisia työkaluja omien säästötoimiensa tueksi”, Toikkanen jatkaa.

Sitra rahoittaa kutakin pilottia enintään 15 000 eurolla. Lisäksi Sitra tarjoaa rahoitettaville piloteille asiantuntijatukea ratkaisujen viemiseksi eteenpäin.

Pilottien ensimmäinen vaihe päättyy tammikuun lopussa. Toteutuneista piloteista valitaan toiseen vaiheeseen enintään kolme parasta ratkaisua. Ne voivat hakea Sitralta rahoitusta ratkaisujen jatkokehitykseen keväällä 2023.

Ratkaisuhaku on osa Sitran Datatalouden tiekartta -projektia, joka tuo eri tahoja yhteen tunnistamaan mahdollisuuksia dataan pohjautuvassa tulevaisuuden taloudessa. Sitra luotsaa datatalouden kansallista tiekarttatyötä, joka tarjoaa näkemyksiä muun muassa datapohjaisten liiketoimintamallien rakentamiseen ja datan hyödyntämiseen yhteiskunnan ja talouden kehittymiseksi.

Mistä on kyse?