nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Rapport: Undantagstidens dialoger ökade förståelsen, förtroendet och hoppet

Undantagstidens dialoger var en unik gemensam ansträngning av det civila samhället och myndigheterna. De diskussioner som fördes hjälpte till att skapa en gemensam förståelse för livet under covid-19-pandemin och gav också en möjlighet till att stärka delaktigheten i samhället. I april inleds nästa serie aktuella diskussioner, Dialoger till demokratins försvar.

Publicerad

Under 2020–2021 ordnades det nästan 300 Undantagstidens dialoger med cirka 2100 deltagare. Vem som helst kunde ordna en dialog och över hundra arrangörer runt landet från olika samhällssektorer deltog.

Många av de över två tusen deltagarna berättade att diskussionen ökat förståelsen, förtroendet och skapat hopp inför framtiden. Diskussionerna gav viktig information som användes bland annat i beredskapsarbetet i anslutning till covid-19-krisen och i styrningen av förvaltningspolitiken.

Erfarenheterna och lärdomarna av dialogerna har nu sammanfattats i utredningen Undantagstidens dialoger: erfarenheter från kristiden och en modell för nationell dialog (på finska).

Det diskussionsmaterial som består av erfarenheter från människor i olika åldrar, människor som lever i olika livssituationer och människor som företräder olika samhälleliga grupper erbjuder en unik utsikt över vardagen, bekymren och önskemålen under undantagsperioden. Diskussionerna hjälper att skapa en bild av pandemins konsekvenser för relationerna mellan människor, den ojämlikhet som undantagssituationen synliggör, förändringarna i värderingarna samt upplevelserna av förtroende och misstro.

Materialet innehåller intressanta observationer, till exempel att många människors viktigaste bekymmer och önskemål var mycket likartade oberoende av ställningen i samhället.

Modellen för nationella dialoger stöder dialogen mellan medborgare och beslutsfattare

I dialogerna användes Dialogpaus-metoden som utvecklats av Sitra och som möjliggör en jämlik, konstruktiv och kreativ diskussion. Man gjorde regelbundna riksomfattande sammanställningar av innehållet i dialogerna, och de publicerades för att kunna utnyttjas fritt av alla.

Modellen har väckt internationellt intresse. Till exempel Italien och Lettland överväger att ordna motsvarande diskussioner i sina egna länder.

Man kommer att bereda en modell för nationella dialoger utifrån dialoger under undantagsperioden. Det är ett nytt slags sätt att skapa en konstruktiv samhällsdebatt mellan allmänheten, myndigheter och beslutsfattare. I de nationella dialogerna diskuteras frågor som är viktiga för människor och gemenskaper på ett sätt som stärker delaktigheten och skapar en mångstämmig förståelse för de aktuella utmaningarna.

Mandattiden för den arbetsgrupp som finansministeriet tillsatt löper ut den 31 maj 2022.

Dialogerna till demokratins försvar inleds den 28 april

Rysslands invasion av Ukraina väcker många känslor och tankar hos finländarna. På våren ordnas en serie dialoger till demokratins försvar. Den första dialogdagen är 28 april. Medverkande organisationer är Sitra, finansministeriet, Dialogakademin, stiftelsen Dialogpaus och statsrådets kansli. Ytterligare information om dialogerna till demokratins försvar publiceras den 31 mars på Sitras webbplats.

Mer information:

Päivi Hirvola, direktör, Sitra,
tfn 0294 618 493, paivi.hirvola(at)www.sitra.fi
Katju Holkeri, finansråd, finansministeriet,
tfn 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi,
Janne Kareinen, direktör, Dialogakademin,
tfn 045 631 6516, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi
Laura Arikka, verkställande direktör, stiftelsen Dialogpaus,
tfn 044 579 2686, laura.arikka(at)eratauko.fi

Sitran selvityksiä 207
Poikkeusajan dialogit: Kriisiajan kokemukset ja kansallisen dialogin malli
Elina Henttonen
Helsinki 2022

Vad handlar det om?