uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Tuore raportti: Poikkeusajan dialogit lisäsivät ymmärrystä, luottamusta ja toivoa

Koronapandemian aikana järjestetyt Poikkeusajan dialogit olivat ainutlaatuinen kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten yhteisponnistus. Keskustelusarja auttoi luomaan yhteistä ymmärrystä elämästä kriisin aikana ja tarjosi paikan yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseen. Huhtikuussa alkaa seuraava ajankohtaisten keskustelujen sarja, Demokratian puolustusdialogit.

Julkaistu

Vuosina 2020–2021 järjestettiin lähes 300 Poikkeusajan dialogia, joihin osallistui noin 2 100 keskustelijaa. Kuka tahansa saattoi järjestää dialogin, ja mukaan liittyikin yli sata järjestäjää ympäri Suomen, yhteiskunnan eri alueilta.

Monet yli kahdesta tuhannesta osallistujasta kertoivat keskustelun lisänneen ymmärrystä, kasvattaneen luottamusta ja luoneen toivoa tulevaan. Poikkeusajan dialogit tarjosivat lisäksi tärkeää tietoa, jota käytettiin muun muassa koronaan liittyvässä valmiustyössä ja hallintopolitiikan ohjauksessa.

Kokemukset ja opit keskusteluista on nyt koottu yksiin kansiin, selvitykseen Poikkeusajan dialogit: kriisiajan kokemukset ja kansallisen dialogin malli.

Eri-ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa elävien ja eri yhteiskunnallisia ryhmiä edustavien ihmisten kokemuksista koostuva dialogiaineisto tarjoaa ainutlaatuisen näkymän poikkeusajan arkeen, huoliin ja toiveisiin. Keskustelujen kautta hahmottuvat pandemian vaikutukset ihmisten välisiin suhteisiin, poikkeustilanteen näkyväksi tekemä eriarvoisuus, muutokset arvoissa sekä luottamuksen ja epäluottamuksen kokemukset.

Aineistosta nousee esiin kiinnostavia havaintoja, esimerkiksi se, että monet ihmisten keskeiset huolet ja toivonaiheet olivat yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta hyvin samankaltaisia.

Kansallisen dialogin malli tukemaan vuoropuhelua kansalaisten ja päättäjien välillä

Dialogeissa käytettiin Sitrassa kehitettyä Erätauko-menetelmää, joka mahdollistaa tasa-arvoisen, rakentavan ja luovan keskustelun. Keskustelujen sisällöistä tehtiin säännöllisesti valtakunnalliset koosteet, jotka julkaistiin kaikkien avoimesti hyödynnettäviksi.

Malli on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Esimerkiksi Italia ja Latvia harkitsevat vastaavanlaisia keskustelujen järjestämistä omissa maissaan.

Poikkeusajan dialogien pohjalta valmistellaan parhaillaan kansallisen dialogin mallia. Se on uudenlainen tapa synnyttää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua kansalaisten, viranomaisten ja päättäjien välillä. Kansallisessa dialogissa keskustellaan ihmisille ja yhteisöille tärkeistä asioista tavalla, joka vahvistaa osallisuutta ja luo moniäänistä ymmärrystä käsillä olevista haasteista.

Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän toimikausi päättyy 31. toukokuuta 2022.

Demokratian puolustusdialogit alkavat huhtikuussa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan herättää suomalaisissa paljon tunteita ja ajatuksia. Keväällä järjestetäänkin sarja Demokratian puolustusdialogeja. Ensimmäinen dialogipäivä on 28. huhtikuuta. Taustajoukoissa ovat mukana Sitra, valtiovarainministeriö, Dialogiakatemia, Erätauko-säätiö ja valtioneuvoston kanslia. Lisätietoja Demokratian puolustusdialogeista julkaistaan Sitran verkkosivuilla 31. maaliskuuta.

Lisätietoja:

Päivi Hirvola, johtaja, Sitra,
puh. 0294 618 493, paivi.hirvola(at)www.sitra.fi
Katju Holkeri, finanssineuvos, valtiovarainministeriö,
puh. 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi
Janne Kareinen, johtaja, DialogiAkatemia,
puh. 045 631 6516, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi
Laura Arikka, toimitusjohtaja, Erätauko-säätiö,
puh. 044 579 2686, laura.arikka(at)eratauko.fi

Lue lisää!

Sitran selvityksiä 207
Poikkeusajan dialogit: Kriisiajan kokemukset ja kansallisen dialogin malli
Elina Henttonen
Helsinki 2022

Mistä on kyse?