nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Sitra öppnar en finansieringsansökan för aktörer inom livslångt lärande för regionala pilotprojekt i ett nytt kompetenssystem

Det kan finnas tillräckligt med experter för arbetsplatsernas snabbt föränderliga kompetensbehov, om arbetet, studier och utvecklingen av kompetens sker smidigare än i nuläget. Finansieringsansökan för aktörer inom livslångt lärande för regionala pilotprojekt pågår 23.2–8.3.2021.

Författare

Publicerad

Vi behöver nya sätt att förnya kompetens för att vi ska kunna svara mot kompetensbehov som förändras allt snabbare.

Den tekniska utvecklingen förändrar arbetet, befolkningen diversifieras och befolkningsutvecklingen differentierar områdenas behov. Därför är det inte längre tillräckligt med en separat utveckling av utbildningssystemet, arbetsplatser och andra lärmiljöer för att svara mot behoven att förnya kompetens. Hur utvecklar vi dem som en sammanhängande helhet?

Hur kompetens och arbete möter varandra är redan nu mycket region- och branschspecifikt. Olika regioner i Finland ska själva kunna lösa den utmaning som gäller kompetens och tillräcklig tillgång till experter samt frågorna om livskraft.

Den finansieringsansökan som nu öppnas för aktörer inom livslångt lärande för regionala pilotprojekt inom ett nytt kompetenssystem har som syfte att lyfta fram de bästa lösningarna.

Hur kan utveckling av kompetens i utbildningssystemet och på arbetsplatser utgöra ett nytt, övergripande och mer ekosystemaktigt kompetenssystem?

”I framtiden ska varje finländare kunna ha möjligheten att uppdatera sin kompetens under yrkeskarriären. För att detta ska lyckas behövs flexibla sätt att samarbeta och organisera sig. Arbetsplatsen är nu och i framtiden den mest betydelsefulla lärmiljön för många finländare”, säger projektchef Helena Mustikainen.

”Vi bjuder in företag, utbildningsanordnare, aktörer inom den offentliga sektorn och organisationer till att utveckla ett nytt kompetenssystem.”

I den finansieringsansökan som vi nu öppnar för utveckling av ett nytt kompetenssystem söker Sitra pilotprojekt med en anknytning till redan pågående helheter som används till att utveckla ett nytt regionalt kompetenssystem. Finansiering kan sökas till exempel för redan uttänkta pilotprojekt som har en koppling till samarbetssätt och operativa modeller och som ska genomföras under 2021.

Bekanta dig med villkoren, kriterierna och ansökningsinstruktionerna för finansieringsansökan. Finansieringsansökan pågår 23.2–8.3.2021.

 

Läs mera om hur Sitra påskyndar förnyelseförmågan inom nio områden i ett nätverkssamarbete.

 

Vad handlar det om?