nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Sitra söker banbrytande exempel för en ny lista över de mest intressanta lösningarna inom dataekonomi – lämna ansökan!

Föreslå din organisations intressanta produkt eller tjänst som rättvist utnyttjar data till listan eller tipsa oss om en intressant lösning som du känner till. Syftet är att med hjälp av listan sprida information om bra lösningar och inspirera andra att utveckla ny databaserad verksamhet. Ansökningstiden slutar den 12 juni 2023.  

Författare

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Har man i din organisation utvecklat en produkt eller tjänst som utnyttjar data på ett insiktsfullt och effektivt sätt? Har lösningen medfört konkreta fördelar i större utsträckning? Fördelarna kan ha synts i till exempel hanteringen av företagets leveranskedja, kommunens eller välfärdsområdets verksamhet, energioptimeringen av byggnader eller många andra reformer.  

Delta i ansökan De mest intressanta lösningarna inom dataekonomi

Vi söker banbrytande lösningar enligt rättvis dataekonomi till listan, dvs. produkter, tjänster och operativa modeller som utnyttjar data på ett effektivt och rättvist sätt.  

”Dataekonomin erbjuder finländska företag miljardaffärer och nycklarna till exempelvis en grön omställning. Dataekonomin och möjligheterna som datadelningen erbjuder är emellertid komplexa ämnen. Vi vill hitta banbrytande lösningar och berätta om dem så att även andra kan bli intresserade av att utveckla ny databaserad affärsverksamhet och inleda försök”, säger Laura Halenius, projektledare på Sitra.  

Sitra har tidigare tagit fram mycket populära listor över de mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi, som har hjälpt olika aktörer att förstå affärsverksamheten, företagsfältet och möjligheterna inom cirkulär ekonomi. En lista över lösningar inom dataekonomi tas nu fram för första gången.  

Fördelar som data medför ska lyftas fram 

Data är ett råmaterial som ökar snabbt och erbjuder möjligheter att förnya ekonomin och samhället. Våra goda datalager måste utnyttjas så att data och information som förädlats från dem kan främja Finlands ekonomi, företagens konkurrenskraft, tjänsteutvecklingen samt öka välbefinnandet och lösa hållbarhetskrisen. 

Sitra vill påskynda den redan pågående dataekonomiutvecklingen i Finland genom att sammanställa en lista över lösningar som lyfter fram fördelar som data medför. Lösningarna som söker till listan utvärderas utifrån bland annat deras intresse, nyhetsvärde, effektivitet och skalbarhet.  

Listan synliggör vilka intressanta datadrivna produkt- eller tjänstelösningar och operativa modeller som redan finns i Finland, hur de utnyttjat data på ett insiktsfullt sätt och vilka fördelar de nya lösningarna har medfört.  

“I synnerhet söker vi lösningar som utnyttjar och kombinerar data på nya sätt, till exempel över organisations- och affärsområdesgränserna. Den rättvisa dataekonomin utvidgas genom inspiration av dessa banbrytande företag och andra föregångare. Vi vill utmana finländska företag och organisationer att utveckla sina egna datadrivna lösningar”, säger Halenius.   

Listan publiceras i slutet av året 

Organisationerna kan söka till listan med lösningar som de utvecklat fram till den 12 juni med ett ansökningsformulär på nätet. Man kan även tipsa Sitra om intressanta lösningar.   

Sitra och en utvärderingsjury som Sitra sammankallar väljer ut cirka 20–30 lösningar till listan som publiceras i slutet av år 2023.   

Sitra hoppas att listan är till nytta för till exempel utvecklare av affärsverksamheten och den offentliga sektorn, organisationer som arbetar med dataekonomi, läroanstalter, investerare, arbetssökande och journalister.  

Företagen som tas upp på listan väljs av en expertjury bestående av experter på dataekonomi vid Sitra och andra oberoende experter inom dataekonomi.   

Listan över de mest intressanta lösningarna inom dataekonomi är en del av Sitras projekt Vägkarta för dataekonomi som samlar olika aktörer för att identifiera möjligheter inom framtidens datadrivna ekonomi. Sitra leder arbetet med den nationella vägkartan för dataekonomin, som ger insikter om hur man bygger datadrivna affärsmodeller och använder data för att utveckla samhället och ekonomin.  

Läs också  

Läs mer om ansökan och urvalskriterierna.   

Föreslå din organisations lösning som utnyttjar data (på finska) till listan eller tipsa oss om en intressant lösning inom dataekonomi.   

Vi har sammanställt frågor och svar (på finska) om listan över de mest intressanta lösningarna inom dataekonomi.   

Vad handlar det om?