nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Sitra söker rättvisa digitala hälso- och välbefinnandetjänster genom en utmaningskampanj

Utmaningen gäller hälso- och välbefinnandelösningar som utgår från datadelning och rättvisa principer. Utmaningen kan antas ända fram till 9.4.2021.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Digitala hälso- och välbefinnandetjänster ska bli mer människoorienterade och rättvisa med tanke på alla parter: individer, företag och hela samhället.

”Vi söker med hjälp av utmaningen The Fair Health Data Challenge runt om i Europa exempel som visar vägen mot gemensamma spelregler för en rättvis dataekonomi”, säger projektledare Jaana Sinipuro på Sitra. ”Målet är att identifiera hälso- och välbefinnandelösningar som redan finns eller snart ska lanseras och som utgår från datadelning och rättvisa principer.”

Utmaningen är avsedd för företag och andra organisationer som erbjuder eller utvecklar digitala hälso- och välbefinnandetjänster.

En internationell jury svarar för bedömningen. Områden som bedöms är: hantering av egna persondata, användarvänlighet och datans tillgänglighet, modellen för datadelning, rättvishet, säkerhet och konfidentialitet, lösningens effektivitet, innovativitet samt förtroende. Bedömningsgrunderna utgår från bedömningsverktyg som utvecklas i Sitras projekt för en rättvis dataekonomi.

Som pris, färdkost på utvecklingsstigen och internationell synlighet

Priset är den internationella juryns expertis som hjälper de tio mest lovande lösningarna att utvecklas till att bli ännu bättre. Det utlovas även internationell synlighet, eftersom de tre bästa lösningar presenteras på det internationella evenemanget HIMSS Europe 2021 som fokuserar på digital hälsovård.

Utmaningen genomförs som en del av Sitras IHAN-projekt, där man bygger en grund för en rättvis dataekonomi. I den utgår framtidens framgångsrika digitala tjänster från förtroende och skapar värde för alla.

Sitras arbetspapper Towards trustworthy health data ecosystems, som gavs ut hösten 2020 och som gäller hälsodata, erbjuder riktlinjer för hur det vore möjligt att utnyttja data för att främja hälsa och välfärd och vad detta skulle kräva av beslutsfattarna och branschen.

Du hittar närmare instruktioner och den engelskspråkiga ansökningsblanketten på webbplatsen The Fair Health Data Challenge.

Utmaningen öppnades 3.2.2021 på webbevenemang Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions där även Sitras nya projekt Hälsodata 2030 presenterades.

Vad handlar det om?