nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Sitras sju rekommendationer för ett Finland med livslångt lärande

I stället för finslipning krävs en övergripande reform av tänkande, ledarskap och strukturer. På detta sätt kan vi skapa möjligheter till livslångt lärande för finländarna. Individen ska ställas i centrum för tänkandet.

Författare

Publicerad

Globala, delvis oförutsedda och snabba tekniska förändringar förnyar arbetslivet och förutsätter ständig kompetensförnyelse. Hur bygger vi ett Finland där alla har möjlighet att utveckla sin kompetens i olika skeden av livet?

För att svara mot behov av livslångt lärande som förändras snabbt räcker det inte med att finslipa nuvarande ledningsmodeller och strukturer. För att livslångt lärande ska möjliggöras för alla förutsätts en övergripande reform av tänkande, ledarskap, strukturer och praxis så att de blir mer flexibla. I dessa ska individen ställas i centrum av tänkandet och människors och gemenskapers verkliga behov ska tillgodoses.

”En sådan systemisk förändring uppstår endast genom gemensamma aktiviteter och lärdomar. En lyckad förändring kan påverkas mer av hur saker görs än av vad förändringen innehåller”, poängterar projektledare Helena Mustikainen.

Sitra har sammanställt sju rekommendationer för att främja livslångt lärande i Finland i utredningen Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea. (Sammanfattning på svenska). De baserar sig på iakttagelser, utredningar och ett omfattande samarbete på olika håll i Finland som gjorts inom projektet Kompetensens tid.

Inser vi förändringens omfattning?

Rekommendationerna är avsedda för politiska och andra beslutsfattare inom livslångt lärande som stöd för att leda och genomföra den gemensamma uppfattningen om livslångt lärande i Finland. Denna vision skapades av 30 centrala aktörer inom offentlig förvaltning, utbildningssektorn och arbetslivet tillsammans år 2019.

”Vi står inför en reform som borde förändra hela samhället. Det handlar inte om att bara ett utbildningssystem eller en förmån ses över. Beslutsfattarna bör inse omfattningen på den förändring som behövs. Livslångt lärande finns på agendan i nästan alla västländer, och som ett föredöme inom kompetens har Finland goda möjligheter att lyckas med detta”, säger äldre rådgivare Tapio Huttula.

Huttula beskriver livslångt lärande som en apparat som säkerställer aktuell kompetens och människors mentala tillväxt. En förändring av motsvarande storleksklass kunde vara resan från boktryckarteknik till digital, multilateral kommunikation eller utnyttjande av öppna data med hjälp av artificiell intelligens.

Sju rekommendationer för ett Finland med livslångt lärande

  1. Övergripande ledarskap. En kollision mellan tankar. Individen i centrum för tänkandet. Granskningen av livslångt lärande förutsätter ett övergripande ledarskap, där tankemodeller förnyas genom att åstadkomma kollisioner mellan dem och ställa individen i centrum.
  2. Strategi tillsammans. När centrala aktörer tillsammans ställer upp strategiska mål, skapar de en gemensam riktning åt verksamheten samt allt större strategisk frihet åt regioner och läroanstalter. När det gäller ledarskap ska vi övergå från en hierarkisk modell till en nätverksledningsmodell.
  3. Politiskt samförstånd över regeringsperioderna. Vi ska öka det politiska samförståndet om resultaten av långsiktiga investeringar inom kompetensutveckling. Fenomenbaserad budgetering ska främjas på ett målorienterat sätt.
  4. Svara mot behoven. Att svara mot verkliga behov ska vara den röda tråden i utvecklingsarbetet mellan företagen och utbildningssektorn.
  5. Kompetensekosystem. Aktörerna ska utveckla målinriktade nätverk för kompetensförnyelse, där lösningar söks med hjälp av försök. Offentliga aktörer gör klokt i att stödja uppkomsten av nya slags ekosystem och kompetenskluster.
  6. Högklassig information. Aktörer inom livslångt lärande ska producera och utnyttja högklassig information och tolka den tillsammans. Myndighetsdata och öppen data ska föras till gemensamma plattformar och sätt att utnyttja artificiell intelligens ska utvecklas över förvaltningsgränserna.
  7. Verksamhetsmodell för ledning genom information. Vi ska bygga upp och införa en omfattande verksamhetsmodell för ledning genom information, som involverar olika aktörer.

Beslutsfattarna inom den offentliga förvaltningen skapar förhållanden för övergripande ledning av livslångt lärande, där aktörerna involveras på bred front för att arbeta tillsammans och förnya tänkandet, samt ger aktörer inom fältet för livslångt lärande befogenheter att svara mot verkliga behov hos de lärande och kunderna.

Finländarnas välfärd och konkurrenskraft baserar sig på lärande, och alla bör ha möjlighet att utveckla detta i olika livsskeden.

Vad handlar det om?