nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Sitras år 2020: året för megatrender, coronapandemi och strategiska riktlinjer

Snabba förändringar i samhället och vardagen utmanade Sitra att förutse coronapandemins effekter på lång sikt samt att komma med idéer till praktiska försök som stöd för vårt samhälle. Sitras verksamhetsberättelse och bokslut för 2020 berättar om dessa projekt under undantagstiden men framför allt om resultaten av vårt framtidsarbete och de nya riktlinjerna i vår strategi.

Författare

Taru Keltanen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitras år 2020 inleddes med att lista globala utvecklingsförlopp, dvs. megatrender. I samband med det här framkom också eventuella diskontinuiteter och överraskningar – sådana som covid-19-viruset. Materialet om megatrender var i fjol det mest sökta innehållet på Sitras webbplats, vilket för sin del berättar om finländarnas breda intresse för framtiden.  

Vi deltog intensivt i diskussionen om en hållbar coronaåterhämtning både i hemlandet och internationellt samt i utvecklingen av verktyg till hjälp för beslutsfattarna. Dessutom kom vi med idéer till samt finansierade och koordinerade flera snabba försök: tillsammans med våra partner testade vi teknik som utvecklats för att spåra viruset och med kommunerna testade vi robotsamtal som ett snabbt sätt nå invånare.  

Vårt arbete för att utveckla grunderna för en rättvis dataekonomi fick stor internationell uppmärksamhet, och år 2021 kan vi dela med oss av vad vi lärt oss för att ta fram sameuropeiska riktlinjer i två projekt på EU-nivå.   

På global nivå utmanades demokratin 2020 med en aldrig tidigare skådad kraft. I Finland gjorde vi bakgrundsutredningar, utvecklingsförslag och försök på gräsrotsnivå för att främja demokratin. Bland annat biblioteken blev ivriga att tillsammans med oss testa nya metoder för att öka delaktigheten på olika håll i Finland – från Mäntyharju till Uleåborg och från Imatra till Enare.  

I anslutning till ekologisk hållbarhet får lösningar som stöder den biologiska mångfalden i vårt arbete i fortsättningen större betydelse vid sidan av att motverka klimatförändringen; projektet i anslutning till detta inleddes på hösten.  

På grund av coronabegränsningarna flyttades Sitras evenemang i mån av möjlighet till nätet, vilket gjorde att vi nådde ett exceptionellt stort antal människor i hela Finland och internationellt. Till exempel WCEF (World Circular Economy Forum), som startats av Sitra och som blivit det främsta globala evenemanget inom cirkulär ekonomi, genomfördes på hösten via nätet med mer än dubbla antalet deltagare.  

De nya strategiriktlinjerna trädde i kraft i början av 2021  

I slutet av året publicerade vi en uppdaterad strategi som styr vårt arbete under åren 2021–2024. Sitras vision är en rättvis, hållbar och inspirerande framtid, där människor mår bra inom gränserna för jordens bärkraft. Detta uppnås genom en ekologiskt hållbar, konkurrenskraftig och rättvis ekonomi samt med demokrati och omfattande delaktighet i samhället. Tillsammans med prognostisering och utbildning är de här Sitras bärande teman förutom de kommande åren.  

”Sitra är även i fortsättningen en tanke- och försökssmedja, samt en samarbetsplattform. Vi samarbetar med företag, den offentliga sektorn och medborgarsamhället. Målet är att skapa en gemensam lägesbild och hitta lösningar till varierande utmaningar”, understryker Jyrki Katainen, som inledde sin verksamhet som Sitras överombudsman i början av 2020. 

Sitras verksamhet finansieras med avkastningen av investeringar. Vid utgången av år 2020 uppgick marknadsvärdet av investeringarna till 976 miljoner euro. Den årliga avkastningen var 11,0 procent. Räkenskapsperiodens underskott var 7,7 miljoner euro, vilket berodde på en engångssatsning på universitetens kapitalisering. Den första potten på 33 miljoner euro redovisades i fjol för en engångsinsats på sammanlagt 100 miljoner euro som avtalats året 2019. 

Sitras verksamhetsberättelse och bokslut 2020 publiceras på finskasvenska och engelskaI samband med bokslutet publicerar vi också Sitras inköpsfakturor för de tre senaste åren, dvs. åren 2018–2020.

Ladda ner och läs!

Hållbar och inspirerande framtid
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020
Sitra

Vad handlar det om?