uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitra vuonna 2020: megatrendien, koronan ja strategisten linjausten vuosi

Yhteiskunnassa ja arjessa tapahtuneet nopeat muutokset haastoivat Sitran ennakoimaan koronapandemian vaikutuksia pitkällä aikavälillä sekä ideoimaan käytännön kokeiluja yhteiskuntamme tueksi. Sitran toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 kertoo näistä poikkeusajan hankkeista mutta ennen kaikkea tulevaisuustyömme tuloksista ja strategiamme uusista linjauksista.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran vuosi 2020 alkoi globaalien kehityskulkujen eli megatrendien listauksella. Tässä yhteydessä esiin nousivat myös mahdolliset epäjatkuvuudet ja yllätykset – sellaiset kuin covid-19-virus. Megatrendeihin liittyvät aineistot olivat viime vuonna Sitran verkkosivujen haetuimpia sisältöjä, mikä kertoo osaltaan suomalaisten laajasta kiinnostuksesta tulevaisuutta kohtaan.

Osallistuimme tiiviisti kestävästä koronaelvytyksestä käytyyn keskusteluun niin kotimaassa kuin kansainvälisesti ja työkalujen kehittämiseen päätöksentekijöiden avuksi. Lisäksi ideoimme, rahoitimme ja koordinoimme useita nopeita kokeiluja: testasimme kumppaniemme kanssa viruksen jäljittämiseen kehitteillä ollutta teknologiaa ja kuntien kanssa robottipuheluja asukkaiden nopeaan tavoittamiseen.

Työmme reilun datatalouden perustusten kehittämiseksi sai osakseen runsaasti kansainvälistä huomiota, ja vuonna 2021 pääsemme jakamaan tähänastisia oppejamme yhteiseurooppalaisiin linjauksiin kahdessa EU-tason projektissa.

Globaalilla tasolla demokratiaa haastettiin vuonna 2020 ennennäkemättömän voimakkaasti. Suomessa teimme kansanvallan edistämiseksi taustaselvityksiä, kehitysehdotuksia ja ruohonjuuritason kokeiluja. Muun muassa kirjastot innostuivat testaamaan kanssamme uusia keinoja osallisuuden lisäämiseksi eri puolilla Suomea – Mäntyharjulta Ouluun ja Imatralta Inariin.

Ekologiseen kestävyyteen liittyen luonnon monimuotoisuutta tukevat ratkaisut saavat jatkossa työssämme lisää painoarvoa ilmastonmuutoksen ehkäisyn rinnalla; tähän liittyvä projekti alkoi syksyllä.

Koronan takia Sitran tilaisuuksia ja tapahtumia siirrettiin mahdollisuuksien mukaan verkkoon, minkä ansiosta tavoitimme poikkeuksellisen suuren määrän ihmisiä läpi Suomen ja kansainvälisesti. Esimerkiksi Sitran käynnistämä, kiertotalouden globaalin ykköstapahtuman asemaan noussut WCEF (World Circular Economy Forum) toteutettiin syksyllä verkon kautta ja tilaisuuden osallistujamäärä yli kaksinkertaistui.

Uudet strategialinjaukset voimaan 2021 alussa  

Loppuvuodesta julkistimme päivitetyn strategian, joka ohjaa työtämme vuosina 2021–2024. Sitran visiona on reilu, kestävä ja innostava tulevaisuus, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Tähän päästään ekologisesti kestävän, kilpailukykyisen ja reilun talouden sekä demokratian ja laajan yhteiskunnallisen osallisuuden avulla. Nämä ovat tulevina vuosina Sitran kantavat teemat ennakoinnin ja koulutuksen lisäksi 

”Sitra on jatkossakin ajatushautomo, kokeilupaja ja yhteistyöalusta. Teemme yhteistyötä yritysten, julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tavoitteena on yhteisen tilannekuvan luominen ja ratkaisujen löytäminen moninaisiin haasteisin”, alleviivaa Sitran yliasiamiehenä vuoden 2020 alussa aloittanut Jyrki Katainen. 

Sitran toiminta rahoitetaan sijoitusten tuotoilla. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2020 lopussa 976 miljoonaa euroa. Tuottoa kertyi vuodessa 11,0 prosenttia. Tilikauden alijäämä oli 7,7, miljoonaa euroa, mikä johtui kertapanostuksesta yliopistojen pääomitukseen. Vuonna 2019 sovitusta, yhteensä 100 miljoonan euron kertapanostuksesta tilitettiin viime vuonna ensimmäinen 33 miljoonan euron erä.  

Sitran toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Tilinpäätöksen kanssa yhtä aikaa julkistamme myös Sitran ostolaskut kolmen viime vuoden ajalta eli vuosilta 2018–2020.

Lataa ja lue!

Kestävä ja innostava tulevaisuus
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Sitra

Mistä on kyse?