Coachningen Näkökulmia lainsäädäntöprosessien kokonaiskehittämiseen

Sitra genomför i samarbete med HAUS Kehittämiskeskus Oy ett coachningsprogram som stöder kunskapsbaserad ledning och den övergripande utvecklingen av lagstiftningsprocesser.

Vad handlar det om?

Hur kan man utnyttja data i lagstiftningsprocessens olika faser? Hur kan man öka kompetensen gällande lagstiftningsprocesserna och kunskapsbaserad ledning? Och vilka nya metoder kan vi utnyttja för att förstärka medborgarnas deltagande? Dessa är teman som coachningsprogrammet Näkökulmia lainsäädäntöprosessien kokonaiskehittämiseen (Perspektiv på övergripande utveckling av lagstiftningsprocesser) fördjupar sig i (på finska).

Coachningen erbjuder också lärdomar och verktyg för vilka metoder man kan utnyttja för att förstärka individernas deltagande och hur delaktighet som bäst kan stödja och påskynda det egna arbetet. Under coachningen reflekterar man över sitt eget arbete och går tillsammans igenom lagstiftningsprocessens utmaningar och problem samt delar insikter som uppstått under arbetet.

Coachningen har som mål att öka deltagarnas övergripande förståelse av lagstiftningsprocessens olika faser och fördjupa de färdigheter som är förknippade med processdata, kunskapsbaserad ledning och delaktighet. Under coachningen granskas lagstiftningsprocesserna tillsammans av aktörer från olika organisationer, såsom ministerier, riksdagen och medborgarorganisationer.

Coachningen grundar sig på Sitras utredningsarbete gällande lagstiftningsprocesser som Sitra har utfört inom projekten Folkstyrets grundrenovering och Beslutsfattandet förnyas. Coachningen har som mål att öka deltagarnas övergripande förståelse av lagstiftningsprocessens olika faser och fördjupa de färdigheter som är förknippade med processdata, kunskapsbaserad ledning och delaktighet.

Vad gör vi?

Coachningen består av en inledande period på två dagar, mellanarbete och en avslutande period på en dag. Programmet består av expertinledningar, perspektivinlägg, problemfokuserat bootcamp-arbete, praktiska metodövningar, arbete mellan perioderna och en avslutningsdag. Sitra sparrar deltagarna även bland annat med databaserad ledning som synvinkel.

Under coachningen sätter man sig in i bland annat följande frågor:

För vem?

Coachningen är avsedd för personer som arbetar med lagstiftningsprocesser, till exempel lagberedare, politiker, tjänstemän i riksdagens utskott och andra intressenters representanter, såsom organisationer. Det väsentliga är att experter från olika organisationer arbetar med lagstiftningsprocesserna tillsammans.

Vem deltar?

Pilotutbildningen ordnades för första gången hösten 2022. Den har planerats och utvecklats av Sitra och HAUS i samarbete. Dessutom är Sitra en av finansiärerna för genomförande av coachningen och erbjuder i programmet den kompetens som Sitras experter har om ämnet.

Vad händer nu?

Den tre dagar långa pilotcoachningen ordnades i huvudstadsregionen 29–30.9.2022 och 28.10.2022. Tidpunkten för följande utbildning bestäms snart och information om detta publiceras på HAUS Kehittämiskeskus webbplats.

Kontakta oss
Projektkoordinator (på lång ledighet), Beslutsfattandet förnyas

+358 294 618 361

Vad handlar det om?