Näkökulmia lainsäädäntöprosessien kokonaiskehittämiseen -valmennus

Sitra toteuttaa yhteistyössä HAUS kehittämiskeskus Oy:n kanssa valmennusohjelman, joka tukee lainsäädäntöprosessien kokonaiskehittämistä ja tiedolla johtamista.

Mistä on kyse?

Miten hyödyntää dataa lainsäädäntöprosessien eri vaiheissa? Miten kasvattaa lainsäädäntöprosessien sekä tiedolla johtamiseen liittyvää osaamista? Entä mitä uusia keinoja voisimme hyödyntää kansalaisten osallistumisen vahvistamiseksi? Näihin teemoihin pureudutaan valmennusohjelmassa Näkökulmia lainsäädäntöprosessien kokonaiskehittämiseen, jonka pilottiversion kokemuksia voit jo lukea täältä.

Valmennuksesta saa myös oppia ja työkaluja siihen, mitä keinoja voisi hyödyntää yksilöiden osallistumisen vahvistamiseksi ja miten osallistaminen parhaimmillaan voi antaa omalle työlle tukea sekä nopeuttaa sitä. Valmennuksessa reflektoidaan omaa työtä ja käydään yhdessä läpi lainsäädäntöprosessin haasteita ja ongelmia sekä jaetaan työskentelyn aikana syntyneitä oivalluksia.

Valmennuksen tavoitteena on lisätä osallistujien kokonaisymmärrystä lainsäädäntöprosessin eri vaiheista sekä syventää valmiuksia, jotka liittyvät prosessidataan, tiedolla johtamiseen sekä osallistamiseen. Valmennuksessa toimijat eri organisaatioista, kuten ministeriöistä, eduskunnasta ja kansalaisjärjestöistä, tarkastelevat lainsäädäntöprosesseja yhdessä.

Valmennus perustuu Sitran lainsäädäntöprosesseihin liittyvään selvitystyöhön, jota Sitra on tehnyt Kansanvallan peruskorjaus ja Uudistuva päätöksenteko -projekteissa. Valmennuksen tavoitteena on lisätä osallistujien kokonaisymmärrystä lainsäädäntöprosessin eri vaiheista sekä syventää valmiuksia, jotka liittyvät prosessidataan, tiedolla johtamiseen sekä osallistamiseen.

Mitä teemme?

Valmennus rakentuu kahden päivän aloitusjaksosta, välityöskentelystä ja yhden päivän päätösjaksosta. Ohjelma koostuu asiantuntija-alustuksista, näkökulmapuheenvuoroista, ongelmakeskeisestä bootcamp -työskentelystä, käytännönläheisistä menetelmäharjoituksista, jaksojen väliin sijoittuvasta työskentelystä sekä päätöspäivästä. Sitra sparraa osallistujia myös mm. datalla johtamisen näkökulmasta.

Valmennuksessa perehdytään mm. seuraaviin kysymyksiin:

Kenelle?

Valmennus on tarkoitettu lainsäädäntöprosessien parissa työskenteleville henkilöille, esimerkiksi lainvalmistelijoille, poliitikoille, eduskunnan valiokuntien virkamiehille ja muiden sidosryhmien edustajille kuten järjestöille. Olennaista on, että eri organisaatioista tulevat asiantuntijat työskentelevät lainsäädäntöprosessien äärellä yhdessä.

Kuka on mukana?

Syksyllä 2022 ensimmäistä kertaa järjestettävä pilottikoulutus on Sitran ja HAUSin yhteistyössä suunnittelema ja kehittämä. Sitra toimii valmennuksen toteuttamisessa lisäksi rahoittajana ja tarjoaa Sitran asiantuntijoiden osaamista aiheesta valmennuksen ohjelmassa.

Missä mennään?

Kolmipäiväinen pilottivalmennus järjestettiin pääkaupunkiseudulla 29.–30.9.2022 ja 28.10.2022. Pilottivalmennuksen kokemuksia voit lukea seuraavasta artikkelista. Seuraavan koulutuksen ajankohta päätetään pian ja siitä tiedotetaan HAUS kehittämiskeskuksen sivuilla.

Ota yhteyttä
Projektikoordinaattori (pitkällä vapaalla), Uudistuva päätöksenteko

+358 294 618 361

Mistä on kyse?