Näkökulmia lainsäädäntöprosessien kokonaiskehittämiseen -valmennus

Sitra toteuttaa yhteistyössä HAUS kehittämiskeskus Oy:n kanssa valmennusohjelman, joka tukee lainsäädäntöprosessien kokonaiskehittämistä ja tiedolla johtamista.

Mistä on kyse?

Miten hyödyntää dataa lainsäädäntöprosessien eri vaiheissa? Miten kasvattaa lainsäädäntöprosessien sekä tiedolla johtamiseen liittyvää osaamista? Miten vastaamme hallitusohjelmassa korostettuun tietopohjaiseen päätöksentekoon? Entä mitä uusia keinoja voisimme hyödyntää kansalaisten osallistumisen vahvistamiseksi?

Näihin teemoihin pureudutaan uudessa valmennusohjelmassa Näkökulmia lainsäädäntöprosessien kokonaiskehittämiseen. Valmennuksen tavoitteena on lisätä osallistujien kokonaisymmärrystä lainsäädäntöprosessin eri vaiheista sekä syventää valmiuksia, jotka liittyvät prosessidataan, tiedolla johtamiseen sekä osallistamiseen. Lisäksi näistä näkökulmista tarjotaan asiantuntijasparrausta osallistujien omiin hankkeisiin liittyen.

Valmennus perustuu Sitran lainsäädäntöprosesseihin liittyvään selvitystyöhön, jota Sitra on tehnyt Kansanvallan peruskorjaus ja Uudistuva päätöksenteko -projekteissa. Projektien tavoitteena on julkisen päätöksenteon kehittäminen kohti siilotonta yhteistoimintaa ja demokratian uudistumiskyvyn, läpinäkyvyyden ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen.

Syksyllä 2022 ensimmäistä kertaa järjestettävä pilottikoulutus on Sitran ja HAUSin yhteistyössä suunnittelema ja kehittämä. Sitra toimii valmennuksen toteuttamisessa lisäksi rahoittajana ja tarjoaa Sitran asiantuntijoiden osaamista aiheesta valmennuksen ohjelmassa.

Kenelle?

Valmennus on tarkoitettu lainsäädäntöprosessien parissa työskenteleville henkilöille, esimerkiksi ministeriöiden johdolle ja lainvalmistelijoille, poliitikoille, eduskunnan valiokuntien virkamiehille ja muiden sidosryhmien edustajille kuten järjestöille. Ensimmäiseen valmennustapaamiseen kutsutaan lisäksi osallistujan organisaation johto mukaan kuulemaan kehittämishavaintoja koskeva osio.

Valmennus rakentuu kahden päivän aloitusjaksosta, välityöskentelystä ja yhden päivän päätösjaksosta. Ohjelma koostuu asiantuntija-alustuksista, näkökulmapuheenvuoroista, ongelmakeskeisestä bootcamp -työskentelystä, käytännönläheisistä menetelmäharjoituksista, jaksojen väliin sijoittuvasta työskentelystä sekä päätöspäivästä.

Missä mennään?

Kolmipäiväinen valmennus järjestetään pääkaupunkiseudulla 29.9.-30.9.2022 ja 28.10.2022. Ilmoittautuminen on avoinna 7.6.- 31.8.2022. Lue lisää HAUSin sivuilta.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?