Live
Biokaasusta joukkovoimaa
tapahtumat

Biokaasusta joukkovoimaa

Biokaasun yhteenlaskettu liiketoimintapotentiaali Suomessa on useita satoja miljoonia euroja vuosittain. Biokaasualan toimijoiden joukkovoimaa olisi syytä hyödyntää nykyistä laajemmin.
 
Millaisia mahdollisuuksia biokaasun ympärille syntyvä liiketoiminta tarjoaa?
Miten resurssit ja alan koko potentiaali valjastetaan käyttöön?
Miten alan kasvu saadaan vauhtiin?

 
Toimivat ekosysteemiesimerkit maailmalla perustuvat kunnallisen jätehuollon, maataloussektorin, liikenne- ja energiayhtiöiden sekä biokaasutoimijoiden kiinteään yhteistyöhön. Sen seurauksena useampi toimija hyötyy liiketoiminnasta. Biokaasuliiketoiminnan kehittäminen edellyttää myös kokonaisuuksien ymmärtämistä raaka-aineiden saatavuudesta, materiaalikiertojen hallinnasta sekä lopputuotteiden käytöstä.
 
Ramboll on Sitran toimeksiannosta tehnyt selvityksen, jossa esitetään parhaat käytännöt Ruotsin, Saksan, Hollannin ja Itävallan ekosysteemeistä. Tilaisuudessa kerrotaan selvityksen johtopäätökset ja suositukset suomalaisille toimijoille.
 
Keski-Suomella on edellytyksiä luoda kattava ja toimiva biokaasuekosysteemi, sillä alueella on paljon osaamista ja toimintaa biokaasusektorilla. Sitra tukee Keski-Suomen liiton työtä maakunnallisen biokaasuekosysteemin luomiseksi. Aluelähtöinen työ toimii myös esimerkkinä muille Suomen maakunnille. Tilaisuudessa keskustellaan, millainen Keski-Suomen malli voisi olla ja millaisia yhteistyömahdollisuuksia se tarjoaisi.
 
Ohjelma julkaistaan myöhemmin. Luvassa on eri toimijoiden näkemyksiä biokaasuliiketoiminnan kehittämisen haasteista ja hyödyistä sekä kokemuksia erilaisista yhteistyömuodoista.
 
Ilmoittauduthan 3.5.2016 mennessä oikean yläkulman RSVP-linkistä. Voit välittää kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi sopivalle henkilölle.
 
Lämpimästi tervetuloa!
 
Tilaisuuden järjestävät Sitra ja Keski-Suomen liitto
 
Ohjelma:
 
9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvia tarjolla
10.00 Tilaisuuden avaus: Hiilineutraali teollisuus -avainalueen vetäjä Tiina Kähö, Sitra

Biokaasu kasvuun ekosysteemeillä, Mirja Mutikainen, liiketoimintapäällikkö, energia ja biotalous, Ramboll

Miten me sen teimme? Parhaista käytännöistä ja yhteistyökumppanuuksista kertomassa ova

Biokaasu Postin ajoneuvojen käytössä
Kehittämispäällikkö Eeli Mykkänen, Gasum Biotehdas Oy ja Senior Asset Manager Juha Sinivuo, Posti

Biohajoavista jätteistä kierrätyslannoitteiksi ja energiaksi
Toimitusjohtaja Mika Juvonen, BioKymppi Oy

Missä mennään Keski-Suomessa? Alueellinen biokaasutiekartta suunnan näyttäjänä.

Paneelikeskustelussa mukana: toimitusjohtaja Erkki Kalmari Metener Oy, toimitusjohtaja Esko Martikainen Mustankorkea Oy, tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville, Jyväskylän       kaupunki, kehityspäällikkö Eeli Mykkänen Gasum Biotehdas Oy, projektipäällikkö JaakkoTukia Biotalousinstituutti JAMK. Paneelin vetää projektipäällikkö Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto.

Yhteenveto, kehittämispäällikkö Hannu Koponen, Keski-Suomen liitto 

12.30 Tilaisuus päättyy verkostoitumislounaaseen

Sitran hiilineutraali teollisuus -avainalue rakentaa yhteistyössä yritysten kanssa käytännön työkaluja hiilineutraaliksi muuntautumiseen. Tuotamme suomalaisten yritysten käyttöön tietoa, menetelmiä ja malleja, jotka auttavat niitä laatimaan tiekartan kohti hiilineutraaliutta ja parantamaan kilpailukykyään. Tulevaisuuden markkinoilla puhtaat ratkaisut ovat myyntivaltti ja kilpailukyvyn edellytys.

Keski-Suomen strategia 2040 nostaa biotalouden yhdeksi kehittämisen kärjeksi. Biotalouden lisäksi maakunta panostaa resurssiviisauteen, josta Jyväskylällä ja koko maakunnalla on vankkaa osaamista. Keski-Suomen liitto näkee biotalouden ja resurssiviisauden yhtymäkohdassa olevan biokaasuun liittyvän liiketoiminnan mm aluetalouteen lisäarvoa tuovana aktiviteettina.

Samaan aiheeseen liittyen järjestetään lauantaina 14.5.2016 klo 11-13 koko perheen tapahtuma BiokaasuKS – Autoillaan puhtaasti tulevaisuuteen Jyväskylän Aren aukiolla.

Ota yhteyttä
Johtava asiantuntija, hiilineutraali teollisuus, Hiilineutraali teollisuus

+358 294 618 263

Mistä on kyse?