Live
Datan hyödyntäminen päästöjen vähentämiseksi rakennetussa ympäristössä
Verkkotapahtuma

Datan hyödyntäminen päästöjen vähentämiseksi rakennetussa ympäristössä

CO2 DataHub -projektin tavoitteena on kehittää menetelmiä rakennetun ympäristön toimitusketjujen synnyttämien hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen ja laskemiseen sekä niiden hallintaan luotettavaan tietoon perustuen.

  • 14.09.2022 klo 14:00 - 15:30
  • Verkkotapahtuma (14:00 EEST / 13:00 CEST)

Verkkotapahtumassa esitellään CO2 DataHub -projekti ja pureudutaan ongelmiin, joita projekti haluaa ratkaista. Projektia johtaa Vastuu Group. Projektin ydinryhmään kuuluvat lisäksi Aalto-yliopisto, VTT ja Sitowise.

CO2 DataHub on osa kansainvälistä Gaia-X-verkostoa. Tilaisuudessa kuullaan myös, miten Gaia-X:n mallia datan jakamiseen voidaan hyödyntää vastaavissa monen toimijan tapauksissa.

Tapahtuma voi olla hyödyllinen kaikille rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjen vähentämisen parissa työskenteleville yrityksille. Se tarjoaa myös oppia datan hallintaan, eri avaintoimijoiden saattamisesta yhteen ja kilpailuedun luomisesta.

Gaia-X on eurooppalainen aloite, joka auttaa tiedon jakamista luotettavasti. Sen tavoitteena on varmistaa eri toimijoiden oman datan hallinta ja että dataa on saatavilla organisaatioille ja yrityksille digitaalitaloudessa. Sitra koordinoi Suomen Gaia-X-verkostoa.

Ohjelma ja tapahtuman esitykset löytyvät englannin kieliseltä sivulta.

Mistä on kyse?