Live
Datatalouden periaatteet -työpaja
Kutsuvierastilaisuus

Datatalouden periaatteet -työpaja

Datatalous on yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden strategisista painopistealueista. Liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet datatalouden periaatteet konkretisoimaan ja edistämään ihmiskeskeisestä, menestyvää ja tasapainoista eurooppalaista datataloutta.

Datatalouden periaatteet sopivat hyvin yhteen Sitran reilun datatalouden kehitystyön kanssa ja yhteisesti järjestetyssä työpajassa haluamme tarjota kansallisille sidosryhmillemme suoran mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa. Datatalouden periaatteet julkaistaan marraskuun lopulla Helsingissä järjestettävässä datatalouskonferenssissa.

Datatalouden periaatteisiin voi tutustua ja niitä voi kommentoida myös suoraan verkkosivulla dataprinciples2019.fi.

Työpaja on kutsuvierastilaisuus.

Mistä on kyse?